Komisja Europejska - Nowe zasady opodatkowania VAT dla e-commerce

W dniu 5 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przyjęła nowe regulacje w zakresie pakietu VAT dotyczące handlu elektronicznego, opodatkowania sektora cyfrowego i współpracy administracyjnej w zakresie zwalczania oszustw w VAT.

2018-02-09 09:09:26

Nowy system ułatwi konsumentom i przedsiębiorstwom, w szczególności nowo powstałym przedsiębiorcom (start-upom) oraz firmom sektora MŚP, kupowanie i sprzedawanie towarów za granicę w Internecie. Pomoże także państwom członkowskim odzyskać szacowane obecnie na 5 miliardów euro straty z VAT-u ponoszone każdego roku na sprzedaży internetowej.

Informacje szczegółowe

Nowe przepisy zapewnią, że podatek VAT będzie płacony w państwie członkowskim konsumenta końcowego, co doprowadzi do bardziej sprawiedliwego podziału dochodów podatkowych między państwa członkowskie UE. Nowe regulacje będące elementem strategii jednolitego rynku cyfrowego mają ułatwić pobór podatku VAT od towarów i usług online, dostosowując system VAT do realiów gospodarki cyfrowej.

W pierwszej kolejności, bo już w 2019 r. zmiany przejdą funkcjonujące już przepisy o tzw. VAT-MOSS. Tak określane są regulacje, które od 2015 r. pozwalają unijnym firmom rozliczać sprzedaż usług telekomunikacyjnych, elektronicznych i nadawczych na rzecz konsumenta w kraju swojej siedziby, ale według reguł i stawek daniny obowiązujących w państwie odbiorcy. Unia chce uprościć obecne zasady i pozwolić sprzedawcom, zarejestrowanym w portalu, wystawiać faktury zgodnie z przepisami obowiązującymi w ich kraju.

Nowy system (OSS) obejmujący wszystkie wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i każde świadczenie usług na rzecz unijnej osoby fizycznej, zostanie wprowadzony w 2021 roku, by zapewnić państwom odpowiedni czas na aktualizację systemów informatycznych stanowiących podstawę systemu.

Nowe reguły nie obejmą firm handlujących na niewielką skalę, w szczególności dopiero rozpoczynających działalność (start –upów). 

Jeśli ich sprzedaż transgraniczna nie przekroczy 10 tys. euro rocznie, przedsiębiorstwa te będą mogły stosować krajowe regulacje o VAT. 

Nowy system ma także prowadzić do zniesienia zwolnienia dla małych przesyłek, wartych do 22 euro i sprowadzanych spoza Unii Europejskiej. Podobne preferencje nie obowiązują w handlu wewnątrzwspólnotowym. 

Jednocześnie planowane jest utworzenie nowego portalu przeznaczonego dla podmiotów spoza Unii, dostarczających do Europy przesyłki o małej wartości (do 150 euro..

Harmonogram zmian 

- wprowadzenie do 2019 r. środków uproszczeniowych dla wewnątrzunijnej sprzedaży usług elektronicznych

- rozszerzenie do 2021 r. punktu kompleksowej obsługi na sprzedaż towarów na odległość zarówno wewnątrz UE, jak i z państw trzecich oraz zniesienie zwolnienia z VAT małych przesyłek.

Zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej państwa członkowskie mają czas do 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2020 r. na przeniesienie stosownych przepisów dyrektywy do krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych. 

Rozporządzenie o współpracy administracyjnej będzie miało zastosowanie od 1 stycznia 2021 r. 

Źródło: PwC Polska

ZNAJDŹ NAS: