BMW Group i Daimler AG uzgadniają połączenie swoich usług mobilnościowych

Pionierzy motoryzacji jako liderzy innowacji wspólnie kształtują zrównoważoną, miejską mobilność przyszłości. Silny sojusz na rzecz stworzenia unikalnej oferty – kompleksowej, multimodalnej, szybkiej i łatwo dostępnej.

2018-04-12 08:27:11

Ekosystem mobilności na żądanie: carsharing, Ride Hailing, parkowanie, ładowanie i multimodalność z jednego źródła. Zrównoważone rozwiązania dla wyzwań mobilności miejskiej i wyższej jakości życia w metropoliach. Model joint venture zapewnia ekspansję cyfrowych modeli biznesowych obu firm.

BMW Group i Daimler AG łączą siły, aby w przyszłości zaoferować swoim klientom usługi w zakresie zrównoważonej mobilności w mieście z jednego źródła. W tym celu obie firmy podpisały dziś porozumienie dotyczące połączenia swoich usług mobilnościowych. Po zatwierdzeniu przez właściwe organy ds. konkurencji BMW Group i Daimler AG zamierzają połączyć swoje dotychczasowe oferty w zakresie mobilności na żądanie w obszarach carsharingu, Ride Hailingu, parkowania, ładowania i multimodalności oraz strategicznie rozwijać je w przyszłości. Każda z firm będzie miała po pięćdziesiąt procent udziałów w modelu joint venture obejmującym usługi mobilnościowe obu grup. Obydwie firmy będą w przyszłości nadal konkurować ze sobą w głównych obszarach swojej działalności.

Celem tej transakcji jest uzyskanie pozycji lidera innowacyjnych usług mobilnościowych. Obaj producenci samochodów chcą kształtować przyszłość mobilności, aby zapewnić swoim klientom wyjątkową ofertę i wspierać swoich partnerów, takich jak miasta i gminy, na drodze do zrównoważonej mobilności miejskiej.

Partnerzy zamierzają zaoferować swoim klientom kompleksowy ekosystem usług mobilnościowych, inteligentnie i płynnie połączony w sieć i dostępny w zasięgu ręki. BMW Group i Daimler AG zamierzają współpracować na rzecz trwałego rozszerzenia tego nowego modelu biznesowego i umożliwienia szybkiego i globalnego skalowania oferty. W ten sposób odpowiadają na wyzwania mobilności miejskiej i zmieniające się oczekiwania klientów i wraz z miastami, gminami i innymi grupami interesów przyczyniają się do poprawy jakości życia w metropoliach. Poprzez zjednoczenie sił napędzają na przykład mobilność elektryczną, oferując zelektryfikowane pojazdy do carsharingu oraz łatwy dostęp do punktów ładowania i parkingów. Dzięki temu oferta mobilności opracowana z myślą o zrównoważonym rozwoju staje się jeszcze bardziej dostępna i pomocna.  

„Jako pionierzy motoryzacji nie oddajemy pola innym w zakresie miejskiej mobilności przyszłości. W przyszłości w miastach będzie coraz więcej ludzi rezygnujących z własnego samochodu, ale nadal chcących zachować mobilność. Chcemy połączyć naszą wiedzę i doświadczenie w celu stworzenia unikalnego, zrównoważonego ekosystemu mobilności miejskiej”, mówił Dieter Zetsche, Prezes Zarządu Daimler AG i Dyrektor Mercedes-Benz Cars. „Poprzez naszą strategię CASE z energią i konsekwencją dążymy do przekształcenia się z producenta samochodów w dostawcę usług mobilnościowych. CASE oznacza przy tym łączność, zautomatyzowaną jazdę, współdzielenie, usługi oraz mobilność elektryczną”.

„Przyszłość mobilności leży w miastach. Kluczem do poprawy warunków życia w miastach jest inteligentne i sprawne wykorzystanie i łączenie zrównoważonych środków transportu i usług mobilnościowych”, mówił Peter Schwarzenbauer, Członek Zarządu BMW AG, odpowiedzialny za marki MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad oraz za zaangażowanie klientów i Digital Business Innovation w BMW Group. „Pracownicy naszych serwisów poprzez swoją pionierską pracę i zaangażowanie stworzyli ku temu odpowiedni fundament, za co bardzo im dziękuję”, kontynuował P. Schwarzenbauer.”

„Zrównoważona mobilność jutra jest elastyczna i skomunikowana. Jako partner BMW Group podzielamy ten pogląd”, stwierdził Bodo Uebber, Członek Zarządu Daimler AG odpowiedzialny za finanse i controlling oraz Daimler Financial Services: „Razem możemy zapewnić milionom klientów niezwykle atrakcyjne oferty, które jeszcze bardziej ułatwią im życie i sprawią, że ich otoczenie stanie się jeszcze bardziej przyjazne. Proponowany model joint venture będzie również uzupełnieniem usług mobilnościowych świadczonych przez metropolie”.

Model joint venture o równych udziałach będzie łączył w sobie pięć następujących ofert:

1)    Multimodal and On-Demand Mobility wraz z moovel i ReachNow: Inteligentne i płynne połączenie różnych ofert mobilności – w tym rezerwacji i płatności – jest ogromną korzyścią dla użytkowników. Multimodalna platforma oferuje ponadto rozwiązania w zakresie prywatnego transportu miejskiego.

2)    Carsharing z Car2Go i DriveNow:

Car2Go i DriveNow dysponują w sumie 20 tysiącami pojazdów w 31 metropoliach w różnych krajach. Carsharing pozwala na lepsze wykorzystanie samochodów, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia liczby pojazdów w miastach. Obecnie z carsharingu korzysta już ponad cztery miliony klientów taksówkę, w znacznym stopniu przyczyniają się do zmniejszenia natężenia ruchu w centrach miast poprzez eliminację wielu indywidualnych przejazdów.

3)    Ride Hailing z mytaxi, Chauffeur Privé, Clever Taxi i Beat: Zamów taksówkę w największej aplikacji taksówkarskiej w Europie lub skorzystaj we Francji z usług licencjonowanego kierowcy. Z nowoczesnych, praktycznych i szybkich usług Ride Hailing (mytaxi, Clever Taxi, Beat i Chauffeur Privé) korzysta już w sumie 13 milionów klientów i około 140 tysięcy kierowców. Innowacyjne oferty, takie jak mytaximatch, w których nieznani sobie ludzie mogą w prosty sposób współdzielić

4)    Parking z ParkNow i Parkmobile Group / Parkmobile LLC: Parkowanie bez biletu i gotówki przy ulicy albo wyszukiwanie, rezerwowanie i opłacanie miejsc parkingowych na parkingach. Innowacyjna cyfrowa usługa parkowania skraca czas i zmniejsza liczbę jazd w poszukiwaniu miejsca parkingowego, a tym samym znacznie zmniejsza natężenie ruchu. Obecnie ruch związany z szukaniem miejsc parkingowych stanowi około 30% ruchu w mieście.

5)    Ładowanie z ChargeNow i Digital Charging Solutions: Łatwy dostęp (znajdź, naładuj, zapłać) do największej sieci publicznych stacji ładowania z ponad 143 tysiącami punktów ładowania na całym świecie. W połączeniu z uprzywilejowanymi miejscami parkingowymi w miastach sprzyja rozwojowi elektromobilności. Zaspokaja potrzeby w zakresie mobilności i umożliwia lepsze poznanie tej formy transportu.

Stworzenie wspólnego przedsiębiorstwa będzie miało znaczący wpływ na wycenę i zyski przedsiębiorstwa Daimler Financial Services. Wydanie przez organy ds. konkurencji zgody w tym roku będzie skutkowało następującymi korektami prognoz grupy Daimler AG: dla Daimler Financial Services spółka spodziewa się znacznie wyższego zysku operacyjnego niż w roku poprzednim; dla całego koncernu oznacza to nieco wyższą prognozę zysku operacyjnego niż w roku poprzednim.

W przypadku zatwierdzenia przez organy ds. konkurencji w bieżącym roku utworzenie joint venture będzie miało wpływ na wycenę i wynik skonsolidowanego sprawozdania finansowego BMW AG, co spowoduje korektę prognozy: w tych okolicznościach w 2018 r. spodziewany byłby niewielki wzrost wyniku przed opodatkowaniem na poziomie koncernu w porównaniu z rokiem poprzednim. Opisany efekt nie ma wpływu na marżę EBIT w segmencie samochodów.

Wspólny projekt podlega kontroli i zatwierdzeniu przez właściwe organy ds. konkurencji. Już teraz najważniejsze dla obu partnerów jest zapewnienie największych korzyści dla klientów. Dlatego na początku, dla milionów klientów nic się nie zmieni: istniejące oferty będą dostępne w dotychczasowym zakresie i jakości.

ZNAJDŹ NAS: