3xP i MSSF 16, czyli zmiany w leasingu

Od stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowy standard MSSF 16, który oznacza nowe zasady ujmowania prawie wszystkich transakcji leasingu w bilansie.

2018-10-22 15:10:15

Ponadto Ministerstwo Finansów zapowiada rozpoczęcie prac nad modyfikacją przepisów podatkowych, określanych jako 3xP. Jedną z najistotniejszych zmian jest wprowadzenie nowego limitu dla kosztów amortyzacji samochodów.

Planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany zostały ogłoszone w komunikacie „3xP w praktyce – kolejne uproszczenia podatkowe” i komunikowane są jako przejrzyste, proste i przyjazne. – Zamierzamy zlikwidować podatkową niepewność, bardziej dokuczliwą od obowiązków podatkowych – zapowiada minister finansów Teresa Czerwińska. Czy w praktyce rzeczywiście będą to korzystne zmiany, czy raczej sprawią, że przedsiębiorcom leasing nie będzie się już opłacał?

Zapowiadana zmiana limitu

Ministerstwo proponuje podwyższenie z 20 tys. euro (przy kursie 3,41 zł – 68,2 tys. zł) do 150 tys. zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że w przypadku leasingu operacyjnego finansujący będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne w większej wysokości niż do tej pory.

Dla korzystających z samochodów osobowych zmiana ta nie będzie już korzystna w każdym przypadku. Limit 150 tys. zł oznacza bowiem ograniczenie kwotowe w rozliczeniu kosztów leasingu. W przypadku zakupu auta o wartości przekraczającej 150 tys. zł nie będzie można zaliczyć rat leasingowych do kosztów podatkowych.

Planowany podział kosztów

Co więcej, jeśli auto będzie wykorzystywane nie tylko dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, ale też na cele prywatne, konieczne będzie wyłączenie z kosztów podatkowych połowy wydatków (kosztów nabycia i używania). Dla przedsiębiorców oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć będzie można raty leasingowe do wysokości maksymalnie 75 tys. zł.

100% kosztów będzie można odliczyć wyłącznie w sytuacji jeśli przedsiębiorca zadeklaruje, że używa auta tylko do celów służbowych. Deklaracja taka wiązała się będzie zapewne z prowadzeniem odpowiedniej ewidencji.

Ministerstwo Finansów nie informuje na razie, od kiedy nowe przepisy miałyby obowiązywać. Niemniej jednak przedsiębiorcy, którzy mają w planach zakup aut w leasingu, powinni podpisać umowy do końca 2018 r. Dzięki temu, zgodnie z zasadą ochrony praw nabytych, nawet jeśli od 2019 r. przepisy się zmienią, nie będą objęci nowymi ograniczeniami.

Zapowiedź zmian pozytywnie ocenia Związek Polskiego Leasingu. – Obecny poziom limitu został ustalony w 2002 r. i od tamtej pory nigdy nie był zwiększany. Przez ostatnie 16 lat istotnie wzrosły zaś zarówno ceny samochodów osobowych, jak i finansowe możliwości polskich przedsiębiorców. Zdecydowanemu przesunięciu uległa również granica dzieląca samochody luksusowe od samochodów klasy średniej. Należy zaś pamiętać, że intencją wprowadzenia ograniczenia kwotowego w zakresie kosztów amortyzacji samochodów osobowych było m.in. ograniczenie możliwości pełnej amortyzacji samochodów „premium”, których klasa znacznie przewyższała gospodarcze przeznaczenie takiego środka trwałego – mówi Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. – Dziś, dysponując kwotą 20 tysięcy euro, nie jest łatwo kupić nowy samochód klasy średniej, zaś zakup samochodu powszechnie uważanego za „luksusowy” nie jest w ogóle możliwy – dodaje.

Leasing operacyjny przestanie istnieć

Inną ważną zmianą dla leasingobiorców jest nowy standard MSSF16, który wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Oznacza on nowe zasady ujmowania prawie wszystkich transakcji leasingu w bilansie.

Obecnie, według MSR 17, każda umowa leasingowa ujmowana jest w księgach rachunkowych jako leasing operacyjny lub leasing finansowy. W praktyce niejasne wytyczne sprawiają, że przedsiębiorcy mają problemy z oceną, jak dana umowa powinna być zakwalifikowana, czy jako leasing finansowy, czy operacyjny. Wejście MSSF 16 będzie oznaczało, że wyeliminowane zostanie pojęcie umowy leasingu operacyjnego, a jedynym typem umów będzie leasing finansowy.

Z pewnością wpłynie to na rachunek zysków i strat, bowiem koszty wynikające z umów prezentowane obecnie jako koszty usług obcych klasyfikowane są jako leasing operacyjny. Po zmianach będą prezentowane jako koszty amortyzacji i odsetek.

Zdaniem PWC Polska przejście na MSSF 16 to rewolucyjna zmiana w zarządzaniu umowami firmy. Dostosowanie do przepisów nowego standardu wymaga wykonania inwentaryzacji oraz analizy wszystkich umów leasingowych, dzierżawy i najmu w firmie oraz ujęcia ich na bilansie w formie zobowiązania finansowego oraz prawa do użytkowania aktywa.

Nowe zasady księgowania leasingu dotyczą firm stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF, a więc przede wszystkim spółek giełdowych.

O nowej umowie leasingu warto pomyśleć już teraz

W zapowiadanym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji ustaw o PIT i CIT wciąż istnieje wiele niewiadomych co do ostatecznego brzmienia przepisów.Nie można się zatem dziwić, że przedsiębiorcy mają problem z jednoznaczną interpretacją zakładanych zmian w opodatkowaniu używania samochodów w firmie. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi również termin opublikowania projektu ustawy. Wiadomo jednak, że rząd musi zdążyć z publikacją w Dzienniku Ustaw do końca listopada, aby zmiany mogły wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku. Dlatego przedsiębiorcy powinni być świadomi, że w grudniu będzie już za późno na finansowanie samochodu za pomocą leasingu na obecnych zasadach. Klienci planujący leasing samochodu pod koniec roku, na przykład ze względu na rabaty związane z wyprzedażą roczników, o nowej umowie leasingu powinny pomyśleć już teraz, aby móc skorzystać z obecnie obowiązujących zasad rozliczenia pojazdu firmowego.

– komentuje Dorota Sutor, Dyrektor Działu Marketingu i PR Grupy Masterlease, niezależnego operatora leasingowego.

ZNAJDŹ NAS: