Brak wyników

Aktualności

17 stycznia 2019

120 mln euro dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Santander Leasing z dofinansowaniem Banku Rozwoju Rady Europy

260

Santander Leasing rozszerza współpracę z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). Kolejne 120 milionów euro zostanie przeznaczone na wspieranie projektów inwestycyjnych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. W ramach tego programu finansowane będą inwestycje promujące utrzymywanie, tworzenie nowych miejsc pracy lub rozwój produktów, które w dłuższej perspektywie będą umożliwiały wzrost zatrudnienia i dochodów w gospodarce.

Nowy program już obowiązuje, a okres finansowania planowany jest do 2023 roku.

- Dla Santander Leasing ta współpraca jest bardzo ważna z dwóch powodów. Uczestniczymy w projekcie, który wpisuje się w istotne dla nas wszystkich zagadnienia prorozwojowe naszego społeczeństwa, a jednocześnie odpowiadamy na oczekiwania biznesowe naszych Klientów. Co więcej, współpracujemy z kolejną, po Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, prestiżową europejską instytucją finansową – komentuje Tomasz Jąder, wiceprezes zarządu Santander Leasing.

Zgodnie z zasadami Banku Rozwoju Rady Europy, priorytetem jest wspieranie MŚP, a w szczególności start-upów oraz przedsiębiorstw będących własnością kobiet. Głównym celem finansowania jest tworzenie nowych oraz utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy, a także wsparcie dla rozwoju nowych produktów na rynku.

W ramach programu, finansowane będą środki trwałe i sprzęt produkcyjny niezbędny do podstawowej działalności Klientów.

- Zakres wsparcia wpisuje się w potrzeby największych grup naszych Klientów – mówi Tomasz Jąder. – 120 milionów euro posłuży do finansowania środków trwałych wymaganych do podstawowej działalności, m. in. pojazdów silnikowych (samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep), a także maszyn i urządzeń czy sprzętu IT. Wsparcie dotyczy wielu sektorów gospodarki, w tym: rolnictwa, budownictwa, handlu, przemysłu, usług oraz przetwórstwa – dodaje.

Finansowane projekty muszą być zgodne z krajowymi oraz unijnymi regulacjami środowiskowymi, w tym dyrektywą UE. O finansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające maksymalnie 250 pracowników, o rocznym obrocie  poniżej 50 mln euro i bilansie poniżej 43 mln euro.

Projekt nie jest pierwszym, w który Santander Leasing angażuje się wspólnie z uznaną międzynarodową instytucją finansową. W ubiegłym roku dzięki współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), spółka otrzymała 50 mln euro na finansowanie modernizacji polskich przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej, energii odnawialnej, zarządzania odpadami czy zasobami wody oraz inne projekty związane z ochroną środowiska naturalnego. 

Źródło: SANTANDER LEASING

Przypisy