Brak wyników

Mobilność

15 października 2018

NR 3 (Wrzesień 2018)

3xP i MSSF 16, czyli zmiany w leasingu

0 644

Od stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowy standard MSSF 16, który oznacza nowe zasady ujmowania prawie wszystkich transakcji leasingu w bilansie. Ponadto Ministerstwo Finansów zapowiada rozpoczęcie prac nad modyfikacją przepisów podatkowych, określanych jako 3xP, które również mogą zacząć obowiązywać w przyszłym roku. Jedną z najistotniejszych zmian jest wprowadzenie nowego limitu dla kosztów amortyzacji samochodów. 

Planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany zostały ogłoszone w komunikacie „3xP w praktyce – kolejne uproszczenia podatkowe” i komunikowane są jako przejrzyste, proste i przyjazne. – Zamierzamy zlikwidować podatkową niepewność, bardziej dokuczliwą od obowiązków podatkowych – zapowiada minister finansów Teresa Czerwińska. Czy w praktyce rzeczywiście będą to korzystne zmiany, czy raczej sprawią, że przedsiębiorcom leasing nie będzie się już opłacał? 

Zapowiadana zmiana limitu

Ministerstwo proponuje podwyższenie z 20 tys. euro (przy kursie 3,41 zł – 68,2 tys. zł) do 150 tys. zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodów. Oznacza to, że w przypadku leasingu operacyjnego finansujący będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne w większej wysokości niż do tej pory. 

Dla korzystających z samochodów osobowych zmiana ta nie będzie już korzystna w każdym przypadku. Limit 150 tys. zł oznacza bowiem ograniczenie kwotowe w rozliczeniu kosztów leasingu. W przypadku zakupu auta o wartości przekraczającej 150 tys. zł nie będzie można zaliczyć całości rat leasingowych do kosztów podatkowych, a tylko do wskazanego limitu.

Planowany podział kosztów

Co więcej, jeśli auto będzie wykorzystywane nie tylko dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, ale też na cele prywatne, konieczne będzie wyłączenie z kosztów podatkowych połowy wydatków (kosztów nabycia i używania). Dla przedsiębiorców oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć będzie można raty leasingowe do wysokości maksymalnie 75 tys. zł. 

100% kosztów będzie można odliczyć wyłącznie w sytuacji jeśli przedsiębiorca zadeklaruje, że używa auta tylko do celów służbowych. Deklaracja taka zapewne będzie się wiązaćz prowadzeniem odpowiedniej ewidencji.

Ministerstwo Finansów nie informuje na razie, od kiedy nowe przepisy miałyby obowiązywać. Projekt jest na etapie konsultacji publicznych. 

Zapowiedź zmian pozytywnie ocenia Związek Polskiego Leasingu. – Obecny poziom limitu został ustalony w 2002 r. i od tamtej pory nigdy nie był zwiększany. Przez ostatnie 16 lat istotnie wzrosły zaś zarówno ceny samochodów osobowych, jak i finansowe możliwości polskich przedsiębiorców. Zdecydowanemu przesunięciu uległa również granica dzieląca samochody luksusowe od samochodów klasy średniej. Należy zaś pamiętać, że intencją wprowadzenia ograniczenia kwotowego w zakresie kosztów amortyzacji samochodów osobowych było m.in. ograniczenie możliwości pełnej amortyzacji samochodów „premium”, których klasa znacznie przewyższała gospodarcze przeznaczenie takiego środka trwałego – mówi Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. – Dziś, dysponując kwotą 20 tysięcy euro, nie jest łatwo kupić nowy samochód klasy średniej, zaś zakup samochodu powszechnie uważanego za „luksusowy” nie jest w ogóle możliwy – dodaje.

Leasing tylko w bilansie

Inną ważną zmianą dla leasingobiorców jest nowy standard MSSF16, który wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Oznacza on nowe zasady ujmowania prawie wszystkich transakcji leasingu w bilansie. 

Obecnie, według MSR 17, każda umowa leasingowa ujmowana jest w księgach rachunkowych jako leasing operacyjny lub leasing finansowy. W praktyce niejasne wytyczne...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy