Brak wyników

Prawo i podatki

15 października 2018

NR 3 (Wrzesień 2018)

3xP w praktyce

0 710

3xP w praktyce, czyli system przejrzysty i prosty?

Ministerstwo Finansów (MF) w czerwcu br. zapowiedziało rozpoczęcie prac nad modyfikacją przepisów podatkowych szczególnie uciążliwych dla przedsiębiorców. W opublikowanym na stronie internetowej MF komunikacie zatytułowanym „3xP w praktyce – kolejne uproszczenia podatkowe” wskazane zostały cztery główne obszary, w których mają nastąpić uproszczenia podatkowe.

Zmiany te mają być zgodne z deklarowaną przez MF filozofią 3xP, czyli stworzeniem systemu podatkowego przejrzystego, prostego i przyjaznego dla podatników, w tym przedsiębiorców. Nowe rozwiązania mają nie tylko ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej, ale również inne sprawy podatkowe codziennego życia.

Wskazane cztery obszary uproszczeń podatkowych to:

1. Mniej biurokratycznych obowiązków podatkowych, w tym:

 1. ułatwienia w przekazywaniu zeznań podatkowych do urzędu skarbowego,
 2. rezygnacja z deklaracji VAT,
 3. mniej biurokracji dla przedsiębiorców i samorządów,
 4. składanie zbiorczych deklaracji PCC (dla podatku od czynności cywilnoprawnych) za cały miesiąc.

2. Niższe podatki dla biznesu i inwestycji, w tym:

 1. obniżka stawki CIT do 9%, 
 2. podwyższenie z 20 000 euro do 150 000 zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,
 3. możliwość obniżenia przychodu o hipotetyczny (faktycznie nieponiesiony) koszt odsetkowy,
 4. wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania (np. obniżoną stawką podatkową) kwalifikowanego dochodu, wyodrębnionego z całości dochodu podatnika, uzyskiwanego ze składników własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie,
 5. jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym,
 6. podwyższenie progu „małego podatnika" w PIT i CIT do 2 mln EUR rocznej wartości sprzedaży.

3. Prostsze, przyjaźniejsze przepisy, w tym:

 1. uporządkowana, nowa matryca stawek VAT,
 2. składanie wniosków o wydanie interpretacji ogólnych z przepisów podatkowych zmienionych w ostatnich 12 miesiącach.

4. Bezpieczny podatnik

 1. nowa ordynacja podatkowa, która zapewni szerszą ochronę podatnika i zmieni w prawie relację na linii fiskus – podatnik,
 2. skrócenie terminu w „uldze na złe długi” w VAT ze 150 do 120 dni.

Projekty zmian dotyczące budowy podatkowego systemu mają zostać przedstawione jesienią tego roku, a nowa ordynacja podatkowa ma być podstawą systemu podatkowego zbudowanego w myśl zasady 3P: przejrzysteg...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy