Brak wyników

Prawo i podatki

26 listopada 2019

NR 9 (Październik 2019)

Biała lista podatników VAT z odpowiedziami w kolorach szarości

0 804

Od 1 września br. funkcjonuje Biała Lista podatników VAT, czyli elektroniczny, bezpłatny wykaz działających na rynku podmiotów, który zawiera informacje o przedsiębiorcach zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 

Baza prowadzona jest przez Krajową Administrację Skarbową, a dostęp do niej można znaleźć na stronach Ministerstwa Finansów. Co więcej, w nowej bazie można prześledzić historię rejestracji podatników VAT pięć lat wstecz. Biała lista zawiera również wykaz rachunków bankowych podatnika wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Oznacza to, że pewność obrotu powinna wzrosnąć, gdyż podatnicy dostali narzędzie do weryfikacji kontrahentów dla celu wykazania należytej staranności, której brak po stronie podatnika może być podstawą do odmowy prawa do odliczenia VAT. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie wątpliwości i pytania w zakresie nie tylko technicznej prawidłowości/wiarygodności działania wykazu, ale również sposobu rozumienia regulacji ją wprowadzających. Powyższe przekłada się na niesamowity chaos i niepewność po stronie podatników, które obserwujemy od początku września 2019 r.
Sprawa nie jest więc komfortowa – przede wszystkim ze względu na uciążliwe sankcje po stronie podatników, którzy będą dokonywać przelewów na rachunki bankowe kontrahentów niewidniejące na Białej Liście (m.in. sankcja, która ma wejść w życie z początkiem 2020 roku w postaci braku możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z tytułu płatności za transakcję o wartości od 15 tys. zł na rachunek spoza Białej Listy).   

Biała lista z niedoróbkami 

Pytanie tylko, jak wierzyć wykazowi, gdy zdarzają się sytuacje, gdy zawiera on dane niezgodne z rzeczywistością. Pierwsze dni funkcjonowania Białej Listy ujawniły, że nie mamy bowiem do czynienia z narzędziem idealnym, lecz raczej z prototypem w fazie testów i modyfikacji. Podatnicy stosujący Białą Listę identyfikowali bowiem błędy w informacjach podanych w wykazie (brak informacji o rachunku, nieprawidłowe dane dotyczące statusu podatkowego w zakresie wyrejestrowania podmiotu). Pojawia się więc słuszne pytanie o sposób postępowania podatnika w przypadku zidentyfikowania takich nieprawidłowości w wykazie: czy wówczas może on bezpiecznie dokonywać płatności na rzecz kontrahenta, czy już teraz (tj. jeszcze przed początkiem 2020 roku, czyli wejściem w życie sankcji) powinien powziąć jakieś kroki zaradcze? Ministerstwo Finansów uspokaja, wskazując, że do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji podatkowych dla podatnika. Niestety, tak enigmatyczna wypowiedź (w komunikacie na stronie MF) nie do końca daje podatnikom komfort działania. Pojawia się bowiem pytanie o aspekt należytej staran...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy