Brak wyników

Aktualności

25 października 2018

Brak pracowników i zmiany podatkowe – raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC dot. III kw. br.

0 579

Jednym z największych obecnie wyzwań dla przedsiębiorców jest brak rąk do pracy oraz skala projektowanych zmian podatkowych. Między innymi, tym dwóm, istotnym problemom było poświęcone posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, które odbyło się 8 października, w Warszawie.

Ministrowie Gabinetu Cieni podsumowali III kwartał w gospodarce oraz przedstawili wskazania dla rządu na kolejne miesiące z punktu widzenia poprawiania warunków dla przedsiębiorców w Polsce.

– Obecnie, średniorocznie około 10% zatrudnionych w Polsce to obywatele Ukrainy. Jeśli inne kraje UE, w szczególności Niemcy, pozwolą na pracę Ukraińcom, istnieje ryzyko dużego i gwałtownego zmniejszenia się podaży pracy. Proponujemy rządowi przyjęcie regulacji zwiększających zainteresowanie stałym pobytem w Polsce pracowników z Ukrainy i ich rodzin oraz usprawnienie procedur związanych z zatrudnianiem obcokrajowców – powiedział minister finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC prof. Stanisław Gomułka. – Pozytywem jest proponowane w budżecie na 2019 rok zmniejszenie deficytu centralnego oraz sektora finansów publicznych w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018 oraz odrzucenie propozycji 500+ dla emerytów – dodał.

– Najbardziej skutki braku wykwalifikowanych pracowników odczuwają branże budowlana i transportowa. Większość przetargów jest nierozstrzyganych, ponieważ nie ma komu ich realizować. Koszty pracy mocno wzrosły, podobnie materiałów budowlanych, więc inwestycje nie mogą być zrealizowane z zyskiem. Przedsiębiorcy wolą wyjść z placu budowy i zapłacić kary umowne, ponieważ są one w tej sytuacji mniejszym zagrożeniem – podsumował minister infrastruktury Gabinetu Cieni BCC dr Łukasz Bern...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy