Brak wyników

Prawo i podatki

4 marca 2019

NR 5 (Luty 2019)

Brexit – jak zmienią się rozliczenia w handlu z Wielką Brytanią?

0 628

Wielka Brytania jest aktualnie jednym z największych partnerów biznesowych Polski. W związku z tym jej planowane wyjście z Unii Europejskiej będzie oznaczało niewątpliwie znaczące konsekwencje dla polskich przedsiębiorców.

 

Przynależność do Unii Europejskiej niesie ze sobą wiele korzyści. Przedsiębiorcom otwiera przede wszystkim granice handlowe, a jednocześnie ułatwia rozliczenia podatkowe. Decyzja o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii może spowodować więc wiele komplikacji i dodatkowych kosztów dla przedsiębiorców dokonujących transakcji z tym rynkiem, zwłaszcza w zakresie wymiany towarowej. Szczególnie niepokojące są ostatnie doniesienia w zakresie braku porozumienia co do umowy kształtującej przyszłe relacje Wielkiej Brytanii ze Wspólnotą. Projekt umowy przewidywał okres przejściowy do końca 2020 r.,
w którym zachowane zostałyby dotychczasowe zasady opodatkowania transakcji towarowych. Brak podpisania takiej umowy może oznaczać tzw. twardy brexit – już od 29 marca br.
Wielka Brytania nie byłaby częścią wspólnego obszaru celnego UE, przestałyby obowiązywać swobody przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Biorąc pod uwagę, że do tej pory nie została zawarta żadna umowa o wolnym handlu między Wielką Brytanią a UE, istnieje ryzyko, iż od tej pory handel z podmiotami brytyjskimi odbywać się będzie na zasadach analogicznych jak z państwami trzecimi.

Kto powinien się przygotować na brexit

Z perspektywy VAT oraz cła, na planowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej powinni się przygotować przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący wymianę handlową z brytyjskimi przedsiębiorcami. Jednocześnie brexit może przynieść zmiany dla przedsiębiorców biorących udział w łańcuchu dostaw, w którym towary są wysyłane do lub z Wielkiej Brytanii, a także w którym część transportu odbywa się na terenie tego kraju. Przedsiębiorcy kupujący lub dostarczający towary wytworzone w całości lub częściowo w Wielkiej Brytanii lub też zawierające surowce pochodzące z tego kraju powinni zwrócić szczególną uwagę na zasady ustalania pochodzenia towarów dla potrzeb celnych. 

Cło i odprawa towarów

Brexit może oznaczać wprowadzenie w wymianie towarowej z Wielką Brytanią wielu formalności celnych, które w obrębie UE nie obowiązują. Obowiązkowe stanie się każdorazowe dokonywanie zgłoszeń celnych oraz przestrzeganie kontroli na granicy. Taka dezorganizacja dostaw przyczyni się niewątpliwie do wydłużenia czasu transportu, konieczności prowadzenia dodatkowej dokumentacji, a w konsekwencji wygenerowania dodatkowych kosztów. 

Przywóz towarów do Wielkiej Brytanii oraz ich wywóz z jej terytorium i przywóz na terytorium UE może zostać obłożony cłem. W tym zakresie należy zwrócić uwagę, że dotychczasowa unijna klasyfikacja towarów oparta na nomenklaturze scalonej (kody CN) będzie obowiązywała w zakresie przywozu towarów na terytorium UE. Jeśli Wielka Brytania zdecyduje się wprowadzić klasyfikację odmienną od taryfy unijnej, może to oznaczać dla przedsiębiorców konieczność ponownej klasyfikacji towarów w obrocie z tym partnerem handlowym. 

Podmioty, które dotychczas nie dokonywały transakcji z państwami trzecimi, a będą chciały utrzymać wymianę handlową z Wielką Brytanią, mogą stanąć przed koniecznością uzyskania dostępów do systemów celnych – m.in. PUESC, e-Klient, uzyskania numeru EORI, a także będą musiały rozważyć stosowanie określonych procedur celnych i uzyskanie pozwoleń na ich stosowanie. Wymiana handlowa z państwami trzecimi wiąże się również z obowiązkiem odpowiedniego określenia wartości celnej towarów, która w praktyce często odbiega od wartości wynikającej z faktury. 

W dokonywaniu transakcji z państwami trzecimi przedsiębiorcy korzystają często z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów – agencji celnych. Podjęcie takiej współpracy wymaga podpisania stosowanej umowy, określenia zasad i stworzenia stosownych procedur. 

VAT

Utrudnienia celne to nie je...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy