Brak wyników

Nowoczesne technologie

13 października 2018

NR 2 (Czerwiec 2018)

Budowa parków technologicznych służy rozwojowi MŚP

0 759

Moda na parki technologiczne w Polsce trwa nieprzerwanie od kilku lat. Są one coraz bardziej popularne wśród polskich przedsiębiorców. Aktualnie w całej Polsce w budowie jest ponad 1,8 mln m2 nowoczesnych powierzchni biurowych, z czego najwięcej przypada na Warszawę, Kraków i Wrocław. Szacuje się, że w 2018 r. oddanych zostanie 880 tys. m2, przy czym aż 70% nie w Warszawie, a w innych dużych polskich miastach. 

Wśród polskich firm z roku na rok rośnie popularność parków technologicznych, które są istotnymi narzędziami, mogącymi służyć do wspierania innowacyjnych firm. Parki te to także ważny, wręcz fundamentalny i nowoczesny instrument do prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym, a opiera się to na współpracy władz samorządowych z instytucjami zajmującymi się wspieraniem biznesu, a także na współpracy z biznesem czy środowiskami naukowymi. Parki technologiczne, które powstają przeważnie z inicjatywy lokalnych władz, ale nie tylko, mają zasadniczy cel skupienia potencjału regionalnego biznesu. Wpływa to także istotnie na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki czemu powstaje coraz więcej nowych miejsc pracy. 

Jaka jest różnica między parkami technologicznymi, w których swoje biura lokuje coraz więcej firm, a powierzchnią biurową w typowych biurowcach? Przede wszystkim w tym, że parki technologiczne zapewniają swoim najemcom odpowiednią przestrzeń do prowadzenia działalności, czyli mogą to być nie tylko powierzchnie biurowe, lecz również magazyny lub hale produkcyjne. Poza tym parki udostępniają swoim najemcom także usługi towarzyszące, do których można zaliczyć wsparcie w zakresie marketingu czy księgowości oraz np. pośredniczenie w kontaktach z uczelniami wyższymi czy środowiskiem biznesowym.

Mimo iż na rynku występuje duży popyt na tego typu powierzchnie, należy pamiętać, że sukces parku zależy od różnych czynników, bo każdy park technologiczny czy naukowo-technologiczny ma inną specyfikę. Można jednak wymienić kilka ważnych elementów, które stanowią podstawę do skutecznego funkcjonowania tego typu instytucji. Jasne i oczywiste jest to, że, podobnie jak w przypadku typowej powierzchni biurowej, ważne są tu takie aspekty, jak: nowoczesna architektura obiektów, począwszy od standardu, w jakim wykonany został sam kompleks, po warunki, jakie swoim potencjalnym najemcom oferują wnętrza parków technologicznych.

Obiekty powstające w ramach parków technologicznych charakteryzują się wysokim poziomem wykonawstwa, a ich standard bardzo często nie ustępuje biurowcom realizowanym w największych miastach. Znaczenie ma tutaj także lokalizacja, która nie tylko musi być atrakcyjna dla pracowników przedsiębiorstw, które działają na terenie konkretnych parków technologicznych, lecz również musi charakteryzować się dużym potencjałem kapitału ludzkiego, w związku z czym bardzo często parki powstają w sąsiedztwie uczelni wyższych. Nowoczesne parki technologiczne, mimo iż mają na celu rozwój lokalnych społeczeństw, powstają w obrębie dużych aglomeracji miejskich. Jako przykład można podać choćby Big Data Science Park, czyli park naukowo-technologiczny, który zbudowany został w Zakrzewie, tylko kilkanaście kilometrów od Poznania. Często parki technologiczne realizowane są na działkach tzw. SSE, czyli specjalnych stref ekonomicznych. Przykładem takiego parku jest np. Eureka Technology Park zbudowany w Konstantynowie Łódzkim, więc także blisko dużego miasta. 

Korzyści dla MŚP 

Funkcjonowanie parków technologicznych i ich specyfika ma bezpośrednie przełożenie na korzyści dla firm i przedsiębiorstw, które właśnie w takich miejscach ulokowały swoje siedziby. Dzięki lokalizacji firmy w parku technologicznym przedsiębiorstwa mogą liczyć nie tylko na nowoczesne zaplecze infrastrukturalne, ale także na wsparcie profesjonalistów, ułatwienie kontaktów ze środowiskiem naukowym czy biznesowym, co w bezpośredni sposób przyczynia się do rozwoju samych przedsiębiorstw, a w dalszej perspektywie także regionu.

Nie tylko Warszawa jako centrala firmy

W pierwszej połowie 2017 r. firmy podpisały umowy najmu na blisko 723 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, co było najlepszym wynikiem w historii rynku. Łącznie oddano do użytku prawie 320 000 m2, a w budowie jest 1,8 mln m2 biur. W kolejnym półroczu 2017 polski rynek biurowy zarejestrował kolejne rekordowe wyniki. Popyt sięgnął historycznie najwyższych 723 000 m2, na który złożyły się znakomite rezultaty zarówno Warszawy (391 400 m2), jak i pozostałych największych rynków biurowych w Polsce (331 400 m2). Co znamienne, aż 331 400 m2 powierzchni biurowych wynajęto w I półroczu 2017 poza Warszawą, co jest najlepszym wynikiem w historii rynku i 24-proc. wzrostem względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Ten rekordowy rezultat porównywalny jest do popytu zarejestrowanego w samej Warszawie, co dodatkowo pokazuje wzrost znaczenia i dynamiczny rozwój rynków biurowych poza stolicą. Należy jednak zwrócić uwagę, że coraz więcej firm analizuje lokalizacje biurowe poza głównymi aglomeracjami z uwagi na mniejsze...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy