Brak wyników

Temat numeru , Otwarty dostęp

4 stycznia 2019

NR 4 (Grudzień 2018)

Budowanie zaangażowania pracowników w firmach MŚP

0 731

Firmy MŚP napędzane są przez przedsiębiorczość, energię, pomysłowość i zaangażowanie właścicieli i pracowników, ponieważ często pozbawione są zaplecza badawczego i finansowego, jakie posiadają korporacje, czy duże firmy państwowe. Taka sytuacja może być zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla funkcjonowania organizacji: motywacji i zaangażowania jej pracowników. Aby zbudować silną firmę w sektorze MŚP, należy oprzeć się wielu pokusom, które mogą ograniczyć ją w drodze do sukcesu.

Steve Jobs powiedział kiedyś, że nie zatrudnia ludzi,  
aby mówić im, co mają robić, ale po to, aby to oni mówili mu, co ma robić… To nie jedyny powód, dla którego warto pytać pracowników o zdanie i być otwartym na ich opinie.

Po pierwsze, odpowiedni ludzie

Kluczem do budowania zaangażowania są proaktywni ludzie, którzy są największym zasobem każdej organizacji. Bez osób odpowiednio dopasowanych do organizacji sukces nie może być pełny. Przyciąganie odpowiednich osób to warunek konieczny, ale niewystarczający, aby zbudować ją silną, dynamiczną i zaangażowaną. W firmach MŚP możemy obserwować, z jednej strony, dużą aktywność założycieli dbających o biznes, a z drugiej strony, ograniczanie możliwości wpływu pracowników z poza wąskiego grona zaufanych współpracowników. Aby budować stabilny biznes, warto równomiernie wzmacniać proaktywność wszystkich pracowników, aby mogli wykorzystywać swój potencjał każdego dnia w wykonywanej pracy. Oczywiście, sami proaktywni ludzie nie wystarczą do zbudowania organizacji. Jeśli nie zapewnimy im odpowiedniego środowiska pracy, nawet najlepsi z nich mogą stracić swój zapał.

Zadbaj o odpowiednie relacje menedżerów z pracownikami

Umiejętność tworzenia z pracownikami zdrowych relacji, opartych na dialogu, szczerości i partnerstwie, to bardzo ważna kompetencja budowania zaangażowania. Relacje z menedżerami są częstym powodem odejścia pracowników od firmy, dlatego tym bardziej powinno się o nie zadbać. Dbać należy również o atmosferę w zespole, aby relacje między pracownikami nie ograniczały zaangażowania w zadania. Relacje z pracownikami powinny być oparte na jasnych zasadach wynikających z wzajemnego szacunku i partnerstwa – z jednej strony, a z drugiej – na podziale odpowiedzialności za obszary i realizowane na rzecz firmy cele. 

Otwartość na opinie pracowników

Steve Jobs powiedział kiedyś, że nie zatrudnia ludzi, aby mówić im, co mają robić, ale po to, aby to oni mówili mu, co ma robić… To nie jedyny powód, dla którego warto pytać pracowników o zdanie i być otwartym na ich opinie. To warunek konieczny, aby stworzyć ludziom możliwość do tego, aby mogli się prawdziwie zaangażować w swoją pracę i cele firmy – przecież to oni są najbliżej procesów, to oni są specjalistami w swojej dziedzinie, dlaczego nie pozwolić im działać? Do wspierania zaangażowania pracowników w firmach MŚP niezbędne jest budowanie otwartości na opinie i pomysły wszystkich pracowników. 

Wyzwaniem dla współczesnych organizacji jest innowacyjność. W dużej części firm to jednak założyciel i jego najbliżsi współpracow-
nicy są motorem innowacyjności. Zachęcajmy zatem pracowników do zgłaszania nawet drobnych pomysłów, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności produktów i usług firmy.

Akceleracja procesów w firmie

Akceleracja – przyspieszenie procesów – w firmie nie jest możliwa bez podzielenia się odpowiedzialnością z pracownikami. Powierzona odpowiedzialność wzmacnia zaangażowanie. Prowadząc biznes, trzeba nauczyć się dzielenia władzą, delegowania, aby uniknąć pojawiania się w organizacji wąskich gardeł, przestojów i marnotrawstwa zasobów. Drogą do tego celu jest empowerment, czyli upełnomocnienie pracowników w podejmowaniu decyzji. Kiedy zachęca się pracowników do podejmowania decyzji, uwalnia się w nich potencjał, a sprawy firmy idą szybciej, ponieważ nie utykają w głowach kadry zarządzającej. Wyzwaniem jest odpowiedni wybór osób, które możemy upełnomocnić i przygotowanie ich do podjęcia nowych ról.

Angażujące zarządzanie zmianą

Kolejnym obszarem, o którym warto pamiętać na każdym etapie rozwoju organizacji, jest wyczucie odpowiedniego czasu na zmiany. Organizacja, która się nie zmienia wraz z zapotrzebowaniem rynku, kostnieje. W firmach MŚP powinniśmy dążyć do tego, aby świadomie zarządzać zmianami, nie tylko dbając o dopływ świeżej energii, ale również pamiętając o angażowaniu w nie pracowników. Bez nich żadna zmiana nie będzie wdrożona z sukcesem. Tymczasem wiele firm nieefektywnie wprowadza zmiany albo robi to w sposób mało przemyślany, więc ich efekty nie są widoczne lub nie ma ich wcale.

Pracownicy chcą pracować w zdrowych, rozwijających się organizacjach. Budując organizację, pamiętajmy o tym, że nic bardziej nie frustruje i ogranicza zaangażowanie pracowników, jak brak kompetencji przełożonych, nepotyzm, faworyzowanie działów, poczucie nierównego traktowania, konflikty, brak narzędzi do pracy czy brak jasnych celów i zasad. To, na co narzekają pracownicy wielu firm MŚP w porównaniu z większymi organizacjami, to brak dostępu do wiedzy i rozwoju.

Okazywanie zaufania jest konieczne do zaangażowania pracowników

Niemniej ważnym aspektem w perspektywie budowania firmy jest tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, a w szczególności unikanie takiej sytuacji, w której tylko najbliżsi współpracownicy są nim obdarzeni. Brak zaufania do pracowników, do ich kompetencji i uczc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy