Brak wyników

Human resources , Otwarty dostęp

12 października 2018

NR 1 (Luty 2018)

Codzienność rynku pracy, czyli oczekiwania kandydatów

0 718

Trudno dziś wskazać jeden argument decydujący o tym, dlaczego kandydaci wybierają konkretną ofertę pracy. Ilu kandydatów, tyle oczekiwań wobec wymarzonego miejsca pracy. Co ważne, obecnie liczą się nie tylko wysokie zarobki, ale coraz częściej także elastyczne warunki zatrudnienia. Jakie są oczekiwania kandydatów i jak firmy mogą kształtować środowisko pracy, by przyciągnąć i zatrzymać talenty? Jak to wygląda na świecie, a jak na naszym podwórku?

Zapewnienie elastycznego środowiska pracy stało się warunkiem koniecznym dla pozyskania i zatrzymania największych talentów.

Taka polityka przynosi obopólne korzyści i odzwierciedla potrzeby zarówno pracowników, jak i pracodawców. Zdaniem badaczy z Alfred P. Sloan Center on Aging and Work przy Boston College „Postępujący proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, zarówno w zakresie sprzedawanych produktów oraz świadczonych usług, jak i zatrudnianych dostawców, wymaga od organizacji elastyczności miejsca i czasu pracy, co umożliwia komunikację z klientami na całym świecie”.

Kandydaci przyznają, że przy podejmowaniu decyzji zawodowych elastyczność godzin pracy staje się dla nich coraz bardziej istotna.

W wielu krajach waga tego czynnika zwiększyła się aż o 20-30% na przestrzeni roku. Elastyczny grafik jest jednym z trzech najważniejszych czynników branych pod uwagę podczas dokonywania wyborów zawodowych dla blisko 40% respondentów na całym świecie.

Obowiązek pracy przy biurku w ściśle określonym miejscu oraz czasie to dziś archaizm. Obecnie ponad dwie trzecie (63%) kandydatów uważa, że dobre wykonanie zadania nie zależy od ich obecności przy biurku. Rozwój technologii diametralnie zmienił kulturę pracy w wielu organizacjach.

W rezultacie coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzenie polityki elastyczności. Tym samym firmy, które postawiły na stworzenie bardziej elastycznego środowiska pracy, mogą mieć przewagę w pozyskiwaniu i zatrzymywaniu najbardziej pożądanych talentów.

Równowaga między życiem zawodowym i osobistym (choć bywa też pobożnym życzeniem), możliwa dzięki rozwojowi technologii, jest celem wszystkich kandydatów bez względu na ich wiek. Powszechnie wiadomo, iż brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wpływa negatywnie na pracownika. Mniejsza motywacja, zniechęcenie, problemy emocjonalne i agresja – to niektóre skutki braku work-life balance.

Czym właściwie jest elastyczność? Jaka jest jej definicja? Pod pojęciem elastycznego środowiska pracy kryje się szerokie spektrum rozwiązań i możliwości, które pozwalają pracownikom na samodzielne decydowanie np. o przerwach w pracy, urlopach opiekuńczych czy pracy zdalnej. Można już dziś wyszczególnić kilka cech charakterystycznych dla elastycznego miejsca pracy:

  1. Elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.
  2. Praca zdalna w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.
  3. Samodzielne ustalanie dni i godzin pracy.
  4. Praca zdalna w niepełnym wymiarze godzin.
  5. „Skompresowany” tydzień pracy/zmiany.
  6. Nieograniczony płatny urlop.
  7. Urlopy opiekuńcze.
  8. Możliwość bezpłatnego urlopu lub przerwy w wykonywaniu zawodu (np. przedłużony urlop).

Znajomość preferencji potencjalnych pracowników oraz umiejętność wykorzystania takich informacji do przyciągania i zatrzymywania największych talentów jest niezwykle ważna dla pracodawców.

Wdrożenie wszystkich wyżej wymienionych rozwiązań może okazać się niemożliwe dla wielu organizacji i w praktyce niezwykle rzadko mogą jednocześnie występować „w przyrodzie”, niemniej jednak wielość możliwości interesuje kandydatów na różnych etapach życia i w każdym wieku.

Jak wynika z raportu Praca dla mnie – analiza potrzeby elastyczności, przygotowanego przez ManpowerGroup, elastyczne godziny pracy stają się jednym z trzech najważniejszych czynników motywujących do podjęcia zatrudnienia na świecie. Wzrost znaczenia elastycznego grafiku jest spowodowany wieloma czynnikami lokalnymi, m.in. obecnością międzynarodowych korporacji, zróżnicowaniem siły roboczej (np. dużą liczbą...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy