Brak wyników

Skuteczny marketing

26 listopada 2019

NR 9 (Październik 2019)

Copyrights w świecie copywritingu

0 738

Copywrite i copyright – choć wypowiadane podobnie, różnią się nie tylko literami zapisu, ale też literą prawa. Jak pod względem prawnym wygląda współpraca z copywriterem- -freelancerem, a jak z agencją copywriterską?

Autorskie prawa osobiste są niezbywalne i nieograniczone czasowo. Natomiast z autorskimi prawami majątkowymi wiąże się inna historia. Co przypadek, to inne rozwiązanie, również w świetle prawa oraz interpretacji przepisów. 

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na redakcję tekstów o zróżnicowanej tematyce, a co się z tym wiąże – coraz większą liczbą ofert copywriterów i agencji content marketingowych, niektóre przedsiębiorstwa stają przed trudnym wyborem: podjąć współpracę z agencją, czy zlecić realizację zadania freelancerowi? Która z opcji wydaje się korzystniejsza i bezpieczniejsza? Czy kupując tekst od copywritera lub agencji, automatycznie nabywa się autorskie prawa majątkowe do treści? Jakie etapy formalności trzeba przejść, żeby w legalny sposób używać tekstu, za który się zapłaciło? 

Autorskie prawa majątkowe to uprawnienia, które przysługują autorowi utworu wraz ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekonomicznych. Autor ma prawo do rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za stworzenie treści, co stanowi najistotniejszą część autorskich praw majątkowych. Powszechnie stosowany znak © to symbol oznaczający prawa autorskie, który został wprowadzony po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w ustawie o prawach autorskich z roku 1909.

W myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obok utworów muzycznych, fotograficznych czy plastycznych, przedmiotem prawa autorskiego są m.in. „utwory wyrażone słowem”. To każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze – niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia określonych treści. Copywriterzy tworzący „utwory wyrażone słowem” mają tzw. monopol autorski, czyli mogą zarządzać prawem do korzystania z utworu na wszystkich polach eksploatacji. Oznacza to m.in., że autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby na podstawie umowy. Copywriter ma dwie możliwości przekazania autorskich praw majątkowych: może je przenieść albo udzielić licencji. 

Udzielenie licencji przez copywritera

Taki proces powoduje, że prawa majątkowe nadal pozostają przy copywriterze, natomiast klient może korzystać z wytworzonego dzieła w ramach udzielonej mu licencji. Takie zezwolenie może opierać się na licencji wyłącznej i niewyłącznej. Pierwsza daje możliwość korzystania z utworu tylko jednemu klientowi, druga – kilku. Licencja może być udzielona zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. Po jej wygaśnięciu klient nie ma już prawa korzystać z utworu. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych

Powszechnie stosowaną praktyką w agencjach content marketingowych jest przeniesienie przez copywritera autorskich praw majątkowych na firmę, w której pracuje bądź dla której realizuje zlecenie lub wykonuje dzieło. Pracodawca bez dodatkowych formalności może nabyć prawa do projektu wykonanego przez swojego pracownika. Zazwyczaj agencji kreatywnej przypadają autorskie prawa majątkowe w drodze umowy (na podstawie stosunku pracy lub zlecenia). W przypadku umowy o dzieło z copywriterem podpisuje się dodatkową umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub zawiera się te kwestie w ww. umowie o dzieło. Przedsiębiorstwo korzystające z usług takiej agencji, wraz z zamówieniem treści, kupuje również autorskie prawa majątkowe na podstawie umowy lub akceptacji regulaminu. To najbezpieczniejsza forma zamówienia i wykorzystywania treści. Po finalizacji takiej umowy teksty stają się własnością zleceniodawcy, co umożliwia skracanie, przerabianie oraz modyfikację tekstu według własnych potrzeb. Przejęcie majątkowych praw autorskich daje także gwarancję, że nikt bezkarnie nie będzie mógł kopiować treści ze...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy