Dołącz do czytelników
Brak wyników

Liderzy biznesu

13 października 2018

NR 2 (Czerwiec 2018)

Cyfrowa przyszłość branży leasingowej

0 114

Najnowsze dane opublikowane przez Związek Polskiego Leasingu po I kwartale 2018 r. pokazują, że w pierwszych trzech miesiącach roku branża leasingowa sfinansowała inwestycje firm o łącznej wartości 18,6 mld zł. Wysoka, 20,9-proc. dynamika całego rynku (r/r) oraz nowe inicjatywy sektora leasingowego są dowodem na to, że leasingodawcy chcą być nie tylko odbiorcą trendów, które są na rynku, ale także sami je wyznaczać.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku przedsiębiorcy chętnie korzystali z leasingu i pożyczki inwestycyjnej oferowanej przez firmy leasingowe przy finansowaniu szerokiego spektrum aktywów: od pojazdów osobowych i dostawczych (OSD) do 3,5 t (w strukturze rynku transakcje te stanowią 46,5%) i środków transportu ciężkiego (27,1-proc. udział), poprzez maszyny i inne urządzenia, w tym IT (24,7-proc. udział), aż po nieruchomości (1,1-proc. udział). W omawianym czasie branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 18,6 mld zł przy dynamice całego rynku na poziomie 20,9% (r/r).

Wartość nowych kontraktów polskich leasingodawców dotyczących finansowania pojazdów lekkich w I kwartale 2018 r. 
wyniosła 8,6 mld zł przy 23,1-proc. dynamice (r/r) dla tego segmentu. Co istotne, udział pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t w całym w rynku leasingu wzrósł w ostatnim czasie z poziomu 43,9% (na koniec III kw. 2017 r.) do 46,5% na koniec marca br.

Oznacza to, że finansowanie pojazdów leasingiem (zarówno finansowym, jak i operacyjnym) zyskuje coraz większą grupę klientów.

Równie dobrych wyników możemy się spodziewać w kolejnych miesiącach roku.

W omawianym okresie polska branża leasingowa sfinansowała transakcje dotyczące maszyn i innych urządzeń 
(razem z IT) o łącznej wartości 4,6 mld zł, przy 18,7-proc. dynamice (r/r) tego segmentu. Znaczące wzrosty sektor leasingowy odnotował w zakresie finansowania sprzętu budowlanego (72-proc. dynamika na koniec I kw. br. r/r) czy finansowania maszyn rolniczych (26,9-proc. wzrost na koniec I kw. br. r/r). 

Od stycznia do końca marca 2018 r. polscy leasingodawcy podpisali także nowe kontrakty, odnoszące się do takich aktywów, jak m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t, autobusy, samoloty, statki czy środki transportu kolejowego o łącznej wartości 5 mld zł. Dynamika segmentu środków transportu ciężkiego po I kwartale br. wyniosła 18,1% (r/r) i była znacząco wyższa od dynamik raportowanych na koniec września i grudnia 2017 r.

Obok bardzo dobrych wyników w zakresie finansowania ruchomości, po I kwartale br. branża leasingowa zanotowała wysoki, 45,8-proc., wzrost w zakresie finansowania nieruchomości (przy wartości nowych kontraktów na poziomie 212,5 mln zł).

Wyzwania digitalizacji

Klientami firm leasingowych są głównie mikro- i małe firmy. Branża blisko połowę usług kieruje do najmniejszych przedsiębiorstw, czyli firm o rocznych obrotach do 5 milionów zł. Coraz częściej firmy z sektora MŚP oczekują od leasingodawców szybkiego procesu decyzyjnego, minimum formalności, który przejawia się m.in. w elektronicznych kanałach dostępu do produktu. 

Digitalizacja procesu leasingowego jest jednym z priorytetów branży leasingowej, a u źródeł tego pomysłu leży wiara w to, że mimo iż technologia jest elementem przewagi konkurencyjnej dla każdej z firm leasingowych, to branża będzie rozwijać się szybciej, jeśli znajdzie wspólne inicjatywy. Najnowszym przykładem inicjatywy tego typu była konferencja „E-Leasing Day”, czyli wydarzenie mające na celu umożliwienie wymiany d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "MŚP Biznes"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy