Brak wyników

Liderzy biznesu

13 października 2018

NR 2 (Czerwiec 2018)

Cyfrowa przyszłość branży leasingowej

0 702

Najnowsze dane opublikowane przez Związek Polskiego Leasingu po I kwartale 2018 r. pokazują, że w pierwszych trzech miesiącach roku branża leasingowa sfinansowała inwestycje firm o łącznej wartości 18,6 mld zł. Wysoka, 20,9-proc. dynamika całego rynku (r/r) oraz nowe inicjatywy sektora leasingowego są dowodem na to, że leasingodawcy chcą być nie tylko odbiorcą trendów, które są na rynku, ale także sami je wyznaczać.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku przedsiębiorcy chętnie korzystali z leasingu i pożyczki inwestycyjnej oferowanej przez firmy leasingowe przy finansowaniu szerokiego spektrum aktywów: od pojazdów osobowych i dostawczych (OSD) do 3,5 t (w strukturze rynku transakcje te stanowią 46,5%) i środków transportu ciężkiego (27,1-proc. udział), poprzez maszyny i inne urządzenia, w tym IT (24,7-proc. udział), aż po nieruchomości (1,1-proc. udział). W omawianym czasie branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 18,6 mld zł przy dynamice całego rynku na poziomie 20,9% (r/r).

Wartość nowych kontraktów polskich leasingodawców dotyczących finansowania pojazdów lekkich w I kwartale 2018 r. 
wyniosła 8,6 mld zł przy 23,1-proc. dynamice (r/r) dla tego segmentu. Co istotne, udział pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t w całym w rynku leasingu wzrósł w ostatnim czasie z poziomu 43,9% (na koniec III kw. 2017 r.) do 46,5% na koniec marca br.

Oznacza to, że finansowanie pojazdów leasingiem (zarówno finansowym, jak i operacyjnym) zyskuje coraz większą grupę klientów.

Równie dobrych wyników możemy się spodziewać w kolejnych miesiącach roku.

W omawianym okresie polska branża leasingowa sfinansowała transakcje dotyczące maszyn i innych urządzeń 
(razem z IT) o łącznej wartości 4,6 mld zł, przy 18,7-proc. dynamice (r/r) tego segmentu. Znaczące wzrosty sektor leasingowy odnotował w zakresie finansowania sprzętu budowlanego (72-proc. dynamika na koniec I kw. br. r/r) czy finansowania maszyn rolniczych (26,9-proc. wzrost na koniec I kw. br. r/r). 

Od stycznia do końca marca 2018 r. polscy leasingodawcy podpisali także nowe kontrakty, odnoszące się do takich aktywów, jak m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t, autobusy, samoloty, statki czy środki transportu kolejowego o łącznej wartości 5 mld zł. Dynamika segmentu środków transportu ciężkiego po I kwartale br. wyniosła 18,1% (r/r) i była znacząco wyższa od dynamik raportowanych na koniec września i grudnia 2017 r.

Obok bardzo dobrych wyników w zakresie finansowania ruchomości, po I kwartale br. branża leasingowa zanotowała wysoki, 45,8-proc., wzrost w zakresie finansowania nieruchomości (przy wartości nowych kontraktów na poziomie 212,5 mln zł).

Wyzwania digitalizacji

Klientami firm leasingowych są głównie mikro- i małe firmy. Branża blisko połowę usług kieruje do najmniejszych przedsiębiorstw, czyli firm o rocznych obrotach do 5 milionów zł. Coraz częściej firmy z sektora MŚP oczekują od leasingodawców szybkiego procesu decyzyjnego, minimum formalności, który przejawia się m.in. w elektronicznych kanałach dostępu do produktu. 

Digitalizacja procesu leasingowego jest jednym z priorytetów branży leasingowej, a u źródeł tego pomysłu leży wiara w to, że mimo iż technologia jest elementem przewagi konkurencyjnej dla każdej z firm leasingowych, to branża będzie rozwijać się szybciej, jeśli znajdzie wspólne inicjatywy. Najnowszym przykładem inicjatywy tego typu była konferencja „E-Leasing Day”, czyli wydarzenie mające na celu umożliwienie wymiany doświadczeń i stymulujące poszukiwanie inspiracji dla rozwoju sektora leasingowego. Ta nowa inicjatywa Związku Polskiego Leasingu pod koniec kwietnia zgromadziła w Warszawie ponad 100 osób. Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele firm leasingowych i firmy wynajmu, eksperci rynku oraz partnerzy dostarczający innowacyjne rozwiązania. Tematem przewodnim spotkania była przyszłość branży leasingowej w kontekście cyfryzującego się otoczenia gospodarczego. Inne poruszane zagadnienia to m.in. cyfryzacja dokumentów, digital onboarding klienta biznesowego, mobilne kanały dostępu, elektroniczny podpis czy nowatorskie rozwiązania w zakresie obsługi klienta w kanale elektronicznym.

Spotkanie otworzyła debata na temat „Przyszłości branży leasingowej w cyfryzującym się otoczeniu gospodarczym”. Do rozmowy, którą moderował Marcin Balicki, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL, zostali zaproszeni: Anna Streżyńska – była Minister Cyfryzacji, prezes zarządu MC2 Solutions Sp. z o.o., Andrzej Dopierała – prezes zarządu Asseco Data Systems S.A., Kamil Portka – Agile Leasing Division Director, Ailleron S.A., Sławomir Szopa – prezes zarządu Big Consulting Sp. z o.o., Łukasz Wojcieszak – Partner Enxoo Sp. z o.o. oraz Łukasz Wróbel – wiceprezes i CBDO WEBCON Sp. z o.o. 

Głównym wyzwaniem „E-Leasing Day” było znalezienie pomysłów, które mogą być istotne dla branży leasingowej w ciągu 2-3 lat. Przywołajmy wybrane głosy z debaty.

Była Minister Cyfryzacji stwierdziła, że proces cyfryzacji należy rozpatrywać w kategorii szans i zagrożeń, ponieważ różne firmy, także spoza sektora finansowego, będą zainteresowane wejściem na rynek cyfrowych usług finansowych dzięki dyrektywie PSD2 i rozwiązaniom sprzyjającym cyfryzacji tych procesów. Anna Streżyńska podkreśliła też, że spodziewana „uberyzacja” branży leasingowej (tj. pojawienie się na rynku leasingu silnej konkurencji w związku z wprowadzeniem dyrektywy PSD2) może być szansą, jeżeli zostanie rozpatrzona jako ucieczka do przodu i będzie oznaczała gotowość na nowe technologie wcześniej niż zrobią...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy