Brak wyników

Nowoczesne technologie

8 maja 2019

NR 6 (Kwiecień 2019)

Cyfrowa transformacja biznesu - Środowiska chmurowe

0 666

Chmury hybrydowe zyskały trwałe miejsce we współczesnej infrastrukturze informatycznej. Model ten ma wiele zalet: zapewnia większą elastyczność konfiguracji komponentów, odznacza się większą stabilnością i lepszymi mechanizmami przenośności.

A jak to wyglądało jeszcze do niedawna? Firmy musiały decydować, czy samodzielnie stworzyć aplikację opartą na własnych zasobach, czy raczej zdecydować się na outsourcing architektury i skorzystać z usług zewnętrznego dostawcy. Zakup aplikacji w modelu SaaS (Software as a Service) czy umieszczenie wszystkich systemów w chmurze publicznej mogły sprawiać pewne trudności. Dopiero pojawienie się platformy OpenShift pozwoliło użytkownikom zyskać więcej sposobów na wykorzystanie hybrydowych środowisk wielochmurowych. 

Organizacje funkcjonujące na dynamicznie zmieniającym się rynku, chcąc utrzymać konkurencyjność, muszą działać jak producenci oprogramowania. Skąd takie porównanie? Chodzi o możliwość tworzenia firmowych aplikacji, co angażuje zespoły IT do aktywnego uczestniczenia w transformacji firmy. Dlaczego w ogóle firmy powinny same tworzyć aplikacje? Wyobraźmy sobie sytuację, w której zespół informatyków natrafia na jakiś problem biznesowy, którego nie da się rozwiązać przy użyciu istniejących narzędzi. Przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań, takich jak platforma Red Hat OpenShift, może on samodzielnie zbudować odpowiednie narzędzie. Tak samo dyrektorzy działów IT, chcący wdrożyć nowoczesne aplikacje w otwartym hybrydowym środowisku wielochmurowym, nie muszą już tworzyć monolitycznej infrastruktury, jaką znamy z przeszłości. 
 

Jedną z najistotniejszych kwestii dla organizacji przechodzących przez proces cyfrowej transformacji biznesu jest możliwość wyboru odpowiednich rozwiązań technologicznych: oprogramowania, sprzętu i docelowego środowiska. Jednak wobec obecnych możliwości budowania infrastruktury decydenci IT rozważają to, czy warto tworzyć ją samodzielnie, czy może lepiej jest powierzyć jej budowę oraz obsługę wyspecjalizowanemu partnerowi. Takie pytania mogły się pojawić dzięki dwóm koncepcjom technologicznym: przetwarzaniu w chmurze i rozwiązaniom open source, które szeroko omawiają eksperci z firmy Red Hat.


Usługi zarządzane, czyli uwolnienie firmy od zajmowania się infrastrukturą

Warto na początku zaznaczyć, że usługi zarządzane nie są zupełnie nową koncepcją. W podstawowej formie istniały już kilkadziesiąt lat temu. Przykładem może być outsourcing centrów przetwarzania danych, hosting poczty elektronicznej, czy zarządzanie systemami ERP i CRM. Dopiero jednak w ubiegłym roku pojawił się zupełnie nowy poziom funkcjonowania usług zarządzanych. Nowość polega na sposobie projektowania tych usług, który pozwala wyeliminować takie aspekty, jak obsługa infrastruktury czy nawet baz danych. Dzięki tym zmianom działy IT
mogą skoncentrować się na tworzeniu korzystnych dla firmy rozwiązań bez konieczności wykonywania pracochłonnych zadań konserwacyjnych.

W rozważaniach dotyczących możliwości wyboru skupiliśmy się dotychczas na oprogramowaniu i rodzajach platformy. Istotną kwestią pozostaje jednak sytuacja menedżerów: podejmowane przez nich decyzje o wyborze zewnętrznego dostawcy do obsługi infrastruktury mają charakter biznesowy – nie dotyczą przecież technologii samej w sobie. Skoncentrowanie na rozwiązaniach open source pociąga za sobą potrzebę korzystania z nowych usług zarządzanych, które mogą harmonijnie współpracować z bazowymi projektami tego typu. Red Hat zajmuje się nie tylko budowaniem rozwiązań open source, lecz także potrafi je zoptymalizować, rozszerzyć ich mechanizmy zabezpieczeń i zapewnić odpowiednie wsparcie. 

Po co obsługiwać infrastrukturę, skoro samemu można ją zbudować?

Wzrost znaczenia rozwiązań chmurowych jako podstawy firmowej infrastruktury, a także łatwa dostępność oprogramowania open source oznaczają, że dyrektorzy ds. IT mogą we własnym zakresie tworzyć środowisko aplikacji korporacyjnych. Często impuls wychodzi bezpośrednio od zarządu firmy, który oczeku...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy