Dołącz do czytelników
Brak wyników

Liderzy biznesu

4 stycznia 2019

NR 4 (Grudzień 2018)

Czerpiemy inspirację z każdego rynku

0 6

MŚP Biznes w rozmowie z dr Alicją Pawłowską z Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii Ministerstwa Energii.

Zacznijmy od globalnych trendów. Jak wygląda poziom rozwoju elektromobilności w poszczególnych regionach świata? Które obszary są skarbnicą pomysłów, które dynamicznie rozwijają swoją infrastrukturę i prawną płaszczyznę, a które w ogóle w tym zakresie wykazują stagnację czy wręcz niechęć?

Alicja Pawłowska: Dość powszechnie oczekuje się, że elektromobilność będzie w perspektywie najbliższych lat kluczowym komponentem europejskiego systemu mobilności, pomagającym zmniejszyć presję na środowisko. Zarówno elektromobilność, jak i przejście na paliwa alternatywne to jednak coś więcej niż europejska lokalna ambicja – to globalny trend związany z dążeniem do poprawy jakości powietrza (szczególnie w miastach), a co za tym idzie – poprawą komfortu życia. W tym kontekście bardzo podoba mi się podejście Elona Muska, który podkreśla, że wprowadzenie samochodówelektrycznych tworzy wyjątkową szansę na fundamentalną zmianę w modelu amerykańskiej mobilności. Ta fundamentalna zmiana dotyczy nas wszystkich.

Wspomniana zmiana modelu mobilności ma jednak różne oblicza i, jak pokazują doświadczenia ostatnich kilku lat, każdy kraj i region podchodzi do tego inaczej, starając się wykorzystać krajowe uwarunkowania i kreując regionalne przewagi konkurencyjne

Mówiąc o dynamice rozwoju sektora, należy także pamiętać, że rozwój możemy mierzyć na różne sposoby. Z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej w tym kontekście analizuje się albo procentowy udział sprzedaży samochodów elektrycznych (EV) w liczbie nowych rejestracji ogółem, albo podaje się wartości bezwzględne. Patrząc pod kątem liczby nowych rejestracji EV (BEV i PHEV)1, przodują Chiny, na podium znajduje się także UE (+Norwegia) i USA. Przykładowo, w pierwszych ośmiu miesiącach 2018 r. Chiny przekroczyły liczbę 600 tys. nowo zarejestrowanych pojazdów. UE – ze względu na kilka czynników (m.in. wielkość rynku i liczbę dostępnych modeli) – ma nieco trudniej, choć przykładowo Norwegia we wrześniu osiągnęła historyczny poziom 60% udziału EV w liczbie nowych rejestracji. 

Duży wpływ na wzrost sprzedaży pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi ma także uruchomienie wsparcia rządowego – potwierdzają to nasze obserwacje prawie wszystkich rynków, gdzie rozwija się elektromobilność. Ma to miejsce między innymi w Niemczech i Japonii, gdzie sprzedaż podwoiła się w ciągu dwóch lat. Trzeba mieć jednak na uwadze, że niektóre państwa nie dysponują odpowiednimi funduszami na rozwój elektromobilności, toteż jej rozwój może zachodzić w nich wolniej. Niemniej jednak trudno znaleźć na mapie państwo, które okazuje jawną niechęć w tym obszarze. Mniejsza emisja z transportu, czystsze powietrze, lepsza jakość życia – to efekty, z którymi trudno polemizować. 

Jako kierownik rządowego Programu E-samochód (E-car), staram się czerpać inspiracje z każdego rynku i nie zamykać się na nowe pomysły. Co ważne – z punktu widzenia polskiej drogi do 1 mln pojazdów elektrycznych w 2025 r. – inspirujące są nie tylko pozytywne przykłady wdrożeń określonych rozwiązań (np. rozwój infrastruktury ładowania w Holandii), ale też porażki (np. fiasko projektu Better Place w Izraelu). 

Czy elektromobilność może rozwijać się dynamicznie tylko w największych aglomeracjach? Jaki jest Pani pogląd na geograficzne zróżnicowanie szybkości rozwoju tych innowacji w branży motoryzacyjnej?

AP: Najbardziej klasyczne ujęcie ewolucji produktu w cyklu życia (tzw. dyfuzja innowacji) wyróżnia kilka etapów rozprzestrzeniania się innowacji, którą w tym kontekście może być np. elektromobilność. Na początku elektromobilnością zainteresowani są innowatorzy i entuzjaści tej technologii. Potem pojawiają się wcześni naśladowcy i jeśli dana innowacja zostanie zaakceptowana (przekroczy pewien punkt krytyczny), to następuje jej rozprzestrzenienie na pragmatycznych użytkowników, późną większość (konserwatystów) i maruderów (dotychczasowych sceptyków). W mojej ocenie z elektromobilnością przekroczyliśmy już punkt krytyczny i czeka nas przyspieszony rozwój oraz upowszechnienie tej technologii.

Nie zmienia to jednak faktu, że nie od razu Rzym zbudowano, a rozwój elektromobilności wiąże się nie tylko z prostą zmianą napędu pojazdu, wymaga także stworzenia dedykowanej infrastruktury ładowania (normalne, szybkie i ultraszybkie ładowarki). Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę pojazdów elektrycznych (dotyczy to prawie wszystkich krajów) większość publicznie dostępnej infrastruktury jest współfinansowana z pieniędzy publicznych, które należy wydawać jak najefektywniej. Łatwo można wyobrazić sobie podejście, w którym wspierana jest równomierna budowa infrastruktury – czyli tak samo wspierane jest udostępnienie ładowarki w terenie rzadko zaludnionym, jak i przykładowo w centrum Poznania. Czy wpływa to pozytywnie na decyzje potencjalnych nabywców pojazdów elektrycznych i komunikacyjne łączenie ze sobą różnych obszarów UE? W mojej ocenie nie. Podobnie podchodzi do tego UE, która w pierwszej kolejności zobowiązała państwa członkowskie (w tym Polskę) do stworzenia bazowej infrastruktury dla paliw alternatywnych. Zgodnie z Krajowymi Ramami Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych (stanowiącymi implementację Dyrektywy 2014/94/WE), do 2020 r. w Polsce w 32 aglomeracjach ma powstać bazowa sieć 400 punktów szybkiego ładowania i 6000 punktów o normalnej mocy.

Najlepiej można to podsumować porównaniem bazowej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych do układu krwionośnego – najpierw główne arterie (infrastruktura ładowania w 32 aglomeracjach i na sieci TEN-T), dopiero potem mniejsze żyły i reszta organizmu (mniejsze miasta i gminy).

Przygotowując Plan Rozwoju Elektromobilności w P...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "MŚP Biznes"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy