Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zarządzanie sprzedażą

13 października 2018

NR 2 (Czerwiec 2018)

Doradztwo finansowe może być wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw

0 111

Domy maklerskie posiadają w swojej ofercie usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. W ofercie dla firm można wyróżnić przede wszystkim przeprowadzanie emisji papierów wartościowych, którą mogą być jedną z form pozyskiwania kapitału od inwestorów. Wśród usług domów maklerskich z których korzystają przedsiębiorstwa, jest pomoc w różnego rodzaju przekształceniach, jak np. restrukturyzacje, fuzje, przejęcia. Firmy mogą też liczyć po prostu na usługi doradcze dotyczące finansowania. 

Firm doradztwa inwestycyjnego w Polsce jest bardzo dużo, ok. 2000, ale podmiotów, które działają jako domy maklerskie lub biura maklerskie już tylko ok. 50. Działalność maklerska jest działalnością regulowaną, co oznacza, że jej zasady są szczegółowo opisane w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. 

Aby firma inwestycyjna mogła być uznana za dom maklerski być być: domem maklerskim lub bankiem prowadzącym działalność maklerską, lub zagraniczną firmą inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczną osobą prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącego na terytorium Polski działalność maklerską.

Zezwolenia i nadzór

Zanim skorzystamy z usług takiej firmy koniecznie trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście jest to dom maklerski, który działa na podstawie zezwolenia Komisja Nadzoru Finansowego i czy jego działalność przez nadzór finansowy jest kontrolowana. Warto również upewnić się, czy nie jest to firma, której KNF cofnęła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Taki rejestr oraz listę ostrzeżeń publicznych regularnie publikuje KNF na swojej stronie internetowej (www.knf.gov.pl). 

Przykładowo w ostatnim czasie Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez: HFT Brokers Dom Maklerski S.A, GRAVITON CAPITAL S.A. czy AFORTI SECURITIES S.A. 

Oferta

Przeglądając oferty domów i biur maklerskich warto mieć też na uwadze, że nie każda instytucja świadczy takie same usługi. Jedne bardziej skupiają się na pomnażaniu pieniędzy, inne na pozyskiwaniu finansowania. 

Jeszcze do niedawna korzystanie z usług doradztwa finansowego było kojarzone wyłącznie z pomocą w wyborze najlepszej opcji kredytu. Zaczyna się to jednak zmieniać. Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają, że oferta jest bardzo szeroka.

Domy i biura maklerskie przede wszystkim pomagają spółkom w pozyskaniu kapitału w drodze oferty publicznej, niepublicznej lub prywatnej. W ramach współpracy można liczyć m.in. na: dobór odpowiedniego sposobu i rodzaju finansowania, opracowanie wyceny spółki, opracowanie struktury transakcji, przygotowanie i prowadzenie prospektu emisyjnego, obsługę postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego, opracowanie prezentacji o spółce i ofercie publicznej na potrzeby spotkań z Inwestorami, organizację marketingu oferty (spotkania zarządu z inwestorami), współpracę przy postępowaniu przed KDPW i GPW.

Domy maklerskie pomagają również akcjonariuszom planującym skupić akcje w drodze publicznego wezwania lub wykupu przymusowego. Pełnią funkcje animatora emitenta oraz animatora rynku dla instrumentów notowanych na GPW i NewConnect. 

Sprzedaż akcji

Zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej oraz Rozporządzeniem w sprawie wzorów wezwań, podmiot zamierzający ogłosić publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji, może to zrobić wyłącznie za pośrednictwem domu maklerskiego. 

Nabycie znacznego pakietu akcji spółki publicznej może nastąpić wyłącznie poprzez ogłoszenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż tych akcji. Ta specyficzna procedura nabywania akcji dotyczy transakcji:

  • przekroczenia progu 33% oraz 66% liczby głosów na WZA spółki,
  • związanych z wycofywaniem akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym i zniesieniem ich dematerializacji.

Przykładowo Dom Maklerski Pekao umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom współpracę także w zakresie przeprowadzania przymusowego wykupu w związku z ogłoszeniem żądania sprzedaży akcji. 

Bardzo ważne jest, aby w trakcie realizacji projektów instytucja zwracała uwagę na poufałość, elastyczność podczas całego procesu czy relacje z instytucjami nadzorującymi rynek. Dom Maklerski Pekao, jak  twierdzi Tomasz Bogusławski, wprowadził bardzo rygorystyczne procedury zabezpieczające przed ujawnieniem informacji poufnych. Podkreśla też, że kiedy waru...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "MŚP Biznes"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy