Brak wyników

Nowoczesny HR

26 listopada 2019

NR 9 (Październik 2019)

Elastyczność zatrudnienia w cenie

0 664

Elastyczne formy zatrudnienia to przyszłość polskiego rynku pracy. W ramach całej gamy benefitów nabierają coraz większego znaczenia przy wyborze zatrudnienia. Kluczowe jest dostosowanie się pracodawców do obecnych trendów i budowanie modelu współpracy, który zapewni elastyczność w pracy na pełny etat przy jednoczesnym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników.

Coraz większa otwartość kandydatów

Obok klasycznej formy zatrudnienia, za którą uważa się umowę o pracę, w pełnym wymiarze godzin, na czas nieokreślony coraz większą popularnością na świecie cieszą się elastyczne formy zatrudnienia. Według raportu ManpowerGroup 
„Jak chcemy pracować?”1 może to być kontrakt, praca projektowa, na pół etatu, sezonowa, tymczasowa lub tzw. na wezwanie – wszystkie te rodzaje świadczenia pracy znane są także jako NextGen Work, czyli praca nowej generacji. Dane ManpowerGroup potwierdzają, że praca na pełny etat w większości rynków wciąż dominuje. 72% badanych we Francji, 70% w Polsce i USA nadal preferuje zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, natomiast Urugwaj, Paragwaj oraz Kolumbia wykazują odmienną tendencję, ponieważ tam około 30% ankietowanych wskazuje elastyczny model pracy. Sumarycznie, w ujęciu globalnym, niemal połowa respondentów (45%) opowiada się za alternatywnym modelem zatrudnienia – 16% preferuje pracę na pół etatu, 13% woli pracę na kontrakcie, a 17% wybiera pracę projektową. Spośród ankietowanych kandydatów w Polsce zdecydowana większość, bo 70%, wybrałaby pełen etat. Co trzeci Polak (29%) wskazał na elastyczny model pracy, najchętniej niepełny etat lub kontrakt i w porównaniu z rokiem 2017 ta liczba wzrosła aż o 11 punktów procentowych. 

Według Justyny Jóźwiak, dyrektor HR w ManpowerGroup, trend dla Polski wynika z wielu aspektów, a jednym z nich jest coraz większa rola work-life balance. 
 

Wykres 1. Jak Polska prezentuje się na tle pozostałych krajów? Dane o odsetku osób, które preferują pracę na pełny etat – w ujęciu regionalnym
Źródło: Raport ManpowerGroup „Jak chcemy pracować?”


 – Na przestrzeni lat znacząco zmieniła się sytuacja na rynku pracy. Kiedyś pracodawcy wyznaczali standardy pracy, nie uwzględniając elastycznego podejścia do zatrudnienia. Dziś sytuacja jest odwrotna, w dobie rynku pracownika, gdzie to firmy prześcigają się między sobą, zabiegając o kandydatów, to właśnie ich preferencje kreują te trendy. W ramach całej gamy benefitów elastyczność w zatrudnieniu nabiera coraz większego znaczenia przy wyborze oferty pracy. Pracodawcy mogą wyjść naprzeciw temu wyzwaniu, proponując na przykład elastyczne godziny pracy, pracę zdalną z zapewnieniem niezbędnych narzędzi, rozliczenie za efekt wykonanego zadania czy możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin – dodaje Justyna Jóźwiak.

Preferowane przez kandydatów modele pracy a ich dostępność na rynku lokalnym

Raport ManpowerGroup pokazuje również, że choć więcej osób w Polsce wybrałoby alternatywny model pracy, to ich obecny pracodawca nie daje im takiej możliwości. Spośród 11% polskich kandydatów, którzy preferują umowę kontraktową lub pracę rozliczaną projektowo, tylko połowa ma możliwość być zatrudniona w ten sposób. Jak to wygląda w innych krajach europejskich? Największe różnice w niedopasowaniu ofert pracodawców do potrzeb kandydatów odnotowano w Czechach (7% zatrudnionych vs. 33% preferujących kontrakt 
lub pracę projektową), Hiszpanii (17% vs. 33%) i we Włoszech (11% vs. 20%), najmniejsze – w Wielkiej Brytanii (8% vs. 9%). 

S

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy