Brak wyników

Temat numeru

13 października 2018

NR 2 (Czerwiec 2018)

Finansowanie inwestycji – kredyt czy leasing?

0 981

Przedsiębiorcy, planując rozwój firmy, nawet jeśli mają nadwyżki finansowe, powinni rozważyć zewnętrzne źródła finansowania, takie jak kredyt czy leasing. Dotyczy to szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, które, finansując inwestycje rozwojowe ze środków wewnętrznych, narażają się na ryzyko, że zabraknie im pieniędzy na cele operacyjne. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest sfinansowanie inwestycji z zewnętrznych źródeł. 

Na rynku jest wiele możliwości. Większe przedsiębiorstwa, które planują rozwój długofalowy, mogą swoje inwestycje finansować za pośrednictwem giełdy, funduszy private equity, funduszy venture capital czy aniołów biznesu. Małe i średnie przedsiębiorstwa do wyboru mają przede wszystkim kredyty bankowe, pożyczki, leasing i kredyt kupiecki dostępny bezpośrednio u dostawców rozwiązań, np. informatycznych. 

Wsparciem w bieżącym zarządzaniu płynnością firmy może być odnawialny kredyt w koncie. Przykładowo w banku Credit Agricole klient z raz przyznanego limitu może korzystać przez cały rok. – Przedsiębiorcom oferujemy bezprowizyjny limit w rachunku bieżącym do 400 tys. zł, bez zabezpieczeń oraz bez opłaty za niewykorzystane środki. Jeśli jednak klient planuje większe wydatki, np. na zakup nieruchomości komercyjnej lub jej renowację, powinien zainteresować się kredytem inwestycyjnym – mówi Paulina Byczek, senior product manager w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Agrobiznesu w Credit Agricole.

Podczas planowania inwestycji w inne środki trwałe należy pomyśleć o kredycie inwestycyjnym lub leasingu. Zdaniem Pauliny Byczek wybór pomiędzy leasingiem a kredytem powinien być podyktowany przede wszystkim rodzajem majątku, który planuje nabyć przedsiębiorca – czy jest to samochód, maszyna, czy innego typu sprzęt.

Co wybrać

Punktem wyjścia powinna być analiza możliwości i oczekiwań firmy. Należy wziąć pod uwagę jej profil, zarówno pod względem czynników obiektywnych (branża, forma działalności, wskaźniki finansowe), jak i subiektywnych, wynikających np. ze strategii rozwoju.

– Wśród wielu czynników warto uwzględnić takie jak: wielkość firmy, jej sytuację finansową, koszt finansowania, przedmiot inwestycji. Warto również zastanowić się, w jakim czasie ma nastąpić zakup. Czy środek będący przedmiotem inwestycji jest nowy, czy używany, a może zdecydowaliśmy się na jego budowę. Jak będzie kształtować się harmonogram obciążeń i czy istnieje możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania – radzi Bartosz Kraczkowski, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej w Raiffeisen Polbanku. – Przed podjęciem ostatecznej decyzji co do rodzaju finansowania, oprócz wymienionych czynników, przedsiębiorca powinien także rozważyć, czy chce być właścicielem nabywanego środka trwałego, czy tylko z niego korzystać  – dodaje.

Zdaniem Daniela Mrozka, dyrektora marketingu i wsparcia sprzedaży w BZ WBK Leasing, wybór powinien zależeć również w dużej mierze od rodzaju finansowanego przedmiotu. Dobra przeznaczone do eksploatacji, jak samochody, maszyny czy urządzenia, częściej finansowane są leasingiem lub pożyczką. 

W opinii Piotra Cirina, eksperta w Departamencie Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim, mali i średni przedsiębiorcy powinni dodatkowo wziąć pod uwagę m.in.: kwestie podatkowe, formalno-prawne, ubezpieczenia przedmiotu finansowania oraz ewentualną wysokość wkładu własnego i czas potrzebny na dopełnienie wszystkich formalności. 

Co wziąć pod uwagę, decydując się na kredyt

  1. Cel przeznaczania środków z kredytu – finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy), kredyt ratalny przeznaczony na dowolny cel (brak wymogu rozliczania wykorzystania kredytu, brak wymogu przedstawiania faktur) i finansowanie inwestycji (kredyt inwestycyjny).
  2. Okres finansowania.
  3. Własność przedmiotu – w przypadku kredytu właścicielem środka trwałego jest przedsiębiorca.
  4. Koszty uzyskania przychodów – w przypadku kredytu to odsetki, amortyzacja.
  5. Termin rozliczenia płatności podatku VAT – płatny w momencie zakupu środka trwałego.

Kiedy kredyt

– W przypadku kredytu plusem jest możliwość poprawienia płynności finansowej np. kredytem obrotowym. Firma nie angażuje własnych środków, korzystając z kredytu, a wolne środki może przeznaczyć na rozwój firmy. Dodatkowo poprzez łączenie różnych produktów kredytowych istnieje możliwość sfinansowania różnych przedsięwzięć inwestycyjnych – podkreśla Izabela Sławińska, menedżer Zespołu Finansowania MŚP w Banku Zachodnim WBK.

Pamiętać jednak trzeba, że oprócz standardowego zabezpieczenia w postaci weksla, w zależności od kwoty i rodzaju kredytu, bank może wymagać dodatkowego zabezpieczenia (np. hipoteka, zastaw rejestrowy), a jego ustanowienie stanowi dodatkowy koszt dla przedsiębiorcy.

Zdaniem Bartosza Kraczkowskiego z Raiffeisen Polbanku przedsiębiorca decydujący się na kredyt inwestycyjny ma większą elastyczność w zakresie kształtowania harmonogramu spłaty kredytu. Dodatkowym atutem jest to, że środek trwały sfinansowany za pomocą kredytu można wykorzystać jako dodatkowe zabezpieczenie finansowania obrotowego, wykorzystując to, że w tym przypadku jego właścicielem jest przedsiębiorca.

Warto pamiętać, że sfinansowany w formie kredytu środek trwały ewidencjonowany jest w aktywach trwałych, które budują majątek przedsiębiorstwa, co ma istotne znaczenie z perspektywy oceny kredytowej banku w toku analizy finansowej. Niekiedy kredyt inwestycyjny będzie stanowił jedyną opcję wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania do zrealizowania inwestycji, jak w przypadku procesu budowy nieruchomości. Taką formę finansowania można wykorzystać w połączeniu ze środkami pochodzącymi z dotacji unijnych, co w znacznym stopniu ogranicza konieczność angażowania funduszy własnych w procesach inwestycyjnych – radzi Bartosz Kraczkowski. – Analizując wady tego rozwiązania, trzeba jednak pamiętać, że kosztem uzyskania przychodu w tym przypadku jest jedynie rata odsetkowa, a procedura ubiegania się o finansowanie jest zazwyczaj bardziej czasochłonna – dodaje.

Pamiętać jednak trzeba, że oprócz standardowego zabezpieczenia w postaci weksla, w zależności od kwoty i rodzaju kredytu, bank może wymagać dodatkowego zabezpieczenia (np. hipoteka, zastaw rejestrowy), a jego ustanowienie stanowi dodatkowy koszt dla przedsiębiorcy.

Kiedy leasing

W przypadku leasingu podstawowe zalety to szybkość wydania decyzji o finansowaniu i większa dostępność z uwagi samoistną formę zabezpieczenia transakcji. Leasing, w opinii Daniela Mrozka z BZ WBK Leasing, jest wygodny, bo dostępny w miejscu i czasie wybranym przez przedsiębiorcę dzięki mobilnym doradcom i ofercie u dostawców. Minimalne wymogi dokumentowe znacząco przyspieszają proces decyzyjny. Ponieważ przedmiot leasingu jest wystarczającym zabezpieczeniem dla firmy leasingowej, ryzyko jest uzależnione w większym stopniu od płynności aktywów niż standingu firmy. Kolejną z zalet jest elastyczność. Firmy często oferują klientom wiele opcji różniących się wysokością wkładu własnego, a także rozłożeniem spłaty.

– Wkład własny może wynieść od 0% do 45% (w zależności od rodzaju leasingowanego przedmiotu oraz samej formy leasingu), przepisy podatkowe ograniczają również maksymalną wartość wykupu po okresie leasingu. W przypadku kredytu inwestycyjnego banki mogą wymagać udziału własnego od 10%, co jest uzależnione od przedmiotu inwestycji – wyjaśnia Piotr Cirin z PKO BP. – Podejście do zdolności kredytowej, zarówno w przypadku kredytu, jak i leasingu, jest tożsame, tj. oparte o zdolności do terminowego 
regulowania spłat rat kredytowych wraz z odsetkami lub opłat leasingowych – dodaje.

Stawka amortyzacji Środki trwałe Minimalny okres umowy leasingowej
20% Samochody osobowe i ciężarowe, 
maszyny do robót ziemnych, telefony komórkowe
2 lata
14% Ciągniki siodłowe i naczepy, obrabiarki do metali, maszyny biurowe pi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy