Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

13 października 2018

NR 2 (Czerwiec 2018)

Finansowanie inwestycji – kredyt czy leasing?

0 168

Przedsiębiorcy, planując rozwój firmy, nawet jeśli mają nadwyżki finansowe, powinni rozważyć zewnętrzne źródła finansowania, takie jak kredyt czy leasing. Dotyczy to szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, które, finansując inwestycje rozwojowe ze środków wewnętrznych, narażają się na ryzyko, że zabraknie im pieniędzy na cele operacyjne. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest sfinansowanie inwestycji z zewnętrznych źródeł. 

Na rynku jest wiele możliwości. Większe przedsiębiorstwa, które planują rozwój długofalowy, mogą swoje inwestycje finansować za pośrednictwem giełdy, funduszy private equity, funduszy venture capital czy aniołów biznesu. Małe i średnie przedsiębiorstwa do wyboru mają przede wszystkim kredyty bankowe, pożyczki, leasing i kredyt kupiecki dostępny bezpośrednio u dostawców rozwiązań, np. informatycznych. 

Wsparciem w bieżącym zarządzaniu płynnością firmy może być odnawialny kredyt w koncie. Przykładowo w banku Credit Agricole klient z raz przyznanego limitu może korzystać przez cały rok. – Przedsiębiorcom oferujemy bezprowizyjny limit w rachunku bieżącym do 400 tys. zł, bez zabezpieczeń oraz bez opłaty za niewykorzystane środki. Jeśli jednak klient planuje większe wydatki, np. na zakup nieruchomości komercyjnej lub jej renowację, powinien zainteresować się kredytem inwestycyjnym – mówi Paulina Byczek, senior product manager w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Agrobiznesu w Credit Agricole.

Podczas planowania inwestycji w inne środki trwałe należy pomyśleć o kredycie inwestycyjnym lub leasingu. Zdaniem Pauliny Byczek wybór pomiędzy leasingiem a kredytem powinien być podyktowany przede wszystkim rodzajem majątku, który planuje nabyć przedsiębiorca – czy jest to samochód, maszyna, czy innego typu sprzęt.

Co wybrać

Punktem wyjścia powinna być analiza możliwości i oczekiwań firmy. Należy wziąć pod uwagę jej profil, zarówno pod względem czynników obiektywnych (branża, forma działalności, wskaźniki finansowe), jak i subiektywnych, wynikających np. ze strategii rozwoju.

– Wśród wielu czynników warto uwzględnić takie jak: wielkość firmy, jej sytuację finansową, koszt finansowania, przedmiot inwestycji. Warto również zastanowić się, w jakim czasie ma nastąpić zakup. Czy środek będący przedmiotem inwestycji jest nowy, czy używany, a może zdecydowaliśmy się na jego budowę. Jak będzie kształtować się harmonogram obciążeń i czy istnieje możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania – radzi Bartosz Kraczkowski, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej w Raiffeisen Polbanku. – Przed podjęciem ostatecznej decyzji co do rodzaju finansowania, oprócz wymienionych czynników, przedsiębiorca powinien także rozważyć, czy chce być właścicielem nabywanego środka trwałego, czy tylko z niego korzystać  – dodaje.

Zdaniem Daniela Mrozka, dyrektora marketingu i wsparcia sprzedaży w BZ WBK Leasing, wybór powinien zależeć również w dużej mierze od rodzaju finansowanego przedmiotu. Dobra przeznaczone do eksploatacji, jak samochody, maszyny czy urządzenia, częściej finansowane są leasingiem lub pożyczką. 

W opinii Piotra Cirina, eksperta w Departamencie Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim, mali i średni przedsiębiorcy powinni dodatkowo wziąć pod uwagę m.in.: kwestie podatkowe, formalno-prawne, ubezpieczenia przedmiotu finansowania oraz ewentualną wysokość wkładu własnego i czas potrzebny na dopełnienie wszystkich formalności. 

Co wziąć pod uwagę, decydując się na kredyt

  1. Cel przeznaczania środków z kredytu – finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy), kredyt ratalny przeznaczony na dowolny cel (brak wymogu rozliczania wykorzystania kredytu, brak wymogu przedstawiania faktur) i finansowanie inwestycji (kredyt inwestycyjny).
  2. Okres finansowania.
  3. Własność przedmiotu – w przypadku kredytu właścicielem środka trwałego jest przedsiębiorca.
  4. Koszty uzyskania przychodów – w przypadku kredytu to odsetki, amortyzacja.
  5. Termin rozliczenia płatności podatku VAT – płatny w momencie zakupu środka trwałego.

Kiedy kredyt

– W przypadku kredytu plusem jest możliwość poprawienia płynności finansowej np. kredytem obrotowym. Firma nie angażuje własnych środków, korzystając z kredytu, a wolne środki może przeznaczyć na rozwój firmy. Dodatkowo poprzez łączenie różnych produktów kredytowych istnieje możliwość sfinansowania różnych przedsięwzięć inwestycyjnych – podkreśla Izabela Sławińska, menedżer Zespołu Finansowania MŚP w Banku Zachodnim WBK.

Pamiętać jednak trzeba, że oprócz standardowego zabezpieczenia w postaci weksla, w zależności od kwoty i rodzaju kredytu, bank może wymagać dodatkowego zabezpieczenia (np. hipoteka, zastaw rejestrowy), a jego ustanowienie stanowi dodatkowy koszt dla przedsiębiorcy.

Zdaniem Bartosza Kraczkowskiego z Raiffeisen Polbanku przedsiębiorca decydujący się na kredyt inwestycyjny ma większą elastyczność w zakr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "MŚP Biznes"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy