Brak wyników

Otwarty dostęp , Nowoczesny HR

30 sierpnia 2019

NR 8 (Sierpień 2019)

Jak automatyzacja procesów zmieni rynek pracy?

0 1333

Obecnie robotyzacja i automatyzacja warunkują ewolucje na rynku pracy. Innowacja determinuje kształt sfery zawodowej, znacznie zmieniając priorytety stanowisk. W tym artykule omówimy te kwestie, powołując się na wyniki badań, a także spróbujemy nieco przewidzieć przyszłość.

Czy roboty zastąpią ludzi?

Według badania ManpowerGroup „Rewolucja umiejętności 4.0: Czy roboty potrzebują ludzi” 87% polskich pracodawców w związku z automatyzacją procesów deklaruje wzrost lub utrzymanie liczby pracowników na obecnym poziomie. Robotyzacja wpłynie na zmianę stanowisk i środowiska pracy – pracownicy będą zmieniać zakres kompetencji, ale nie zostaną wykluczeni przez maszyny. Organizacje, które w największym stopniu wdrażają automatyzację, tworzą najwięcej miejsc pracy. Im więcej powstaje automatycznych systemów, tym większe jest zapotrzebowanie na osoby, które staną za ich sterami. Aby system mógł działać poprawnie, jego pracę musi nadzorować człowiek, np. musi on zaprogramować maszynę zgodnie z wytycznymi biznesu. Podobnie jest z automatyzacją środowiska pracy w branżach technicznych – każda maszyna produkcyjna musi być obsługiwana i nadzorowana przez człowieka. Stąd też według badania ManpowerGroup „Niedobór talentów” z 2018 r. na pierwszym miejscu najtrudniejszych do pozyskania ról plasują się wykwalifikowani pracownicy fizyczni. To potwierdza powyższą opinię pracodawców – im więcej zastosowań automatyki, tym więcej jest nowych miejsc pracy.

Automatyzacja nie tylko w branży przemysłowej

Maszyny w znacznym stopniu wspierają procesy produkcji, jednak nowoczesne rozwiązania są wykorzystywane także w branżach administracyjnych. Obecnie działy księgowości pracują na zintegrowanych systemach liczących, począwszy od arkuszy kalkulacyjnych, a skończywszy na w pełni zautomatyzowanych programach. W branży HR narzędzia automatyczne wspierają specjalistów ds. rekrutacji oraz kadr i płac, w tym wspomagają procesy związane z wyszukaniem odpowiednich kandydatów czy obliczeniem ich wynagrodzeń. Procesy te stają się szybsze i bardziej precyzyjne. Analogiczny trend widnieje wśród pracowników administracji czy branży medycznej. Bez automatycznych systemów większość zadań wymagałaby znacznie większych nakładów energii, finansów, a wreszcie – obarczona byłaby ryzykiem błędu. Przyglądając się zatem powyższemu, warto zaznaczyć, że automatyzacja na rynku pracy, niezależnie od branży, nie pozbawia pracowników posady, a wymusza na nich rozwój kompetencji lub wręcz ich zmianę. 

Automatyzacja a wynagrodzenia

Kolejnym istotnym zagadnieniem są zmiany w wynagrodzeniach. Zmieni się polityka płacowa w firmach – 79% pracodawców deklaruje potrzebę wzrostu płac wewnątrz organizacji i pozyskanie nowych talentów z zewnątrz. Z roku na rok wynagrodzenia ulegają zmianie. Wzrosty płac są kilkuprocentowe i z reguły wpływa na nie ogólna sytuacja na rynku finansowym i sama gospodarka. Jednakże, ze względu na automatyzację i wprowadzanie coraz większej liczby innowacji, wzrost płac będzie bardziej zauważalny, szczególnie w obszarach, gdzie zapotrzebowanie na nowe kompetencje jest najwyższe. Branża IT odnotuje największy wzrost zatrudnienia, a co za tym idzie – wzrost wynagrodzeń dla specjalistów. Tendencja ta utrzyma się jeszcze przez kilka najbliższych lat, by wyhamować i zrównać się z innymi branżami. Podobny wzrost zauważany jest w branży produkcyjnej, gdzie oprócz wyższych wynagrodzeń zasadniczych pracodawcy oferują także szereg benefitów. Takie zabiegi mają za zadanie utrzymać doświadczonych pracowników, a także przyciągnąć nowych i najbardziej potrzebnych. 

Automatyzacja a potrzeba rozwoju pracowników

W wyniku automatyzacji obecnie 87% pracodawców w Polsce wykazuje chęć wprowadzenia programów rozwojowych dla swoich pracowników. W porównaniu z deklaracjami firm z 2011 r. tylko 21% pracodawców wyraziło chęć wprowadzenia dodatkowych szkoleń. Powyższe wskazuje, że zmiana nie obejmie wyłącznie sfery finansowej, lecz także wpłynie na dopasowanie się do zmieniającego się rynku przez upskilling i wyrównanie kompetencji do bieżących potrzeb rynku. Dzięki...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy