Brak wyników

Dla przedsiębiorcy

13 marca 2019

Jak być lepszym pracodawcą? - projekt Pracownik Twój Skarb

374

Obecnie wielu pracodawców dostrzega ogromną potrzebę inwestowania w szkolenia swoich pracowników, w czym upatruje konkretnych korzyści dla firmy. Niestety nie wszystkich właścicieli firm na to stać. Wielu z nich zadaje sobie pytanie, po co właściwie wysyłać podwładnych na szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje, po co ponosić dodatkowe nakłady finansowe? Czy to nie jest strata pieniędzy dla firmy? Odpowiedź brzmi: Nie.

Każde szkolenie przynosi korzyści pracownikom i jednocześnie firmie, która ich deleguje. Szczególnie cenne są warsztaty powiązane tematycznie z wykonywanymi przez podwładnych obowiązkami, na przykład kursy związane z technikami sprzedaży, obsługą klienta czy prowadzeniem negocjacji. Dla pracownika każde szkolenie jest sygnałem ze strony firmy, że dba ona o niego, oferując mu poszerzanie umiejętności i zdobycie kolejnych kwalifikacji.

Odpowiedzią na wskazane potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników jest projekt Pracownik Twój Skarb, który daje możliwość przeszkolenia znacznej ilości osób zatrudnionych w firmie. Na początkowym etapie realizacji projektu żaden z pracodawców nie musi ograniczać liczby delegowanych podwładnych, gdyż nie planuje się nakładać limitów w pierwszych naborach. Zobowiązaniem właściciela firmy będzie pokrycie jedynie 20% wartości danego szkolenia jako wkładu własnego.

Za pośrednictwem systemu informatycznego zainstalowanego na platformie  www.pracowniktwojskarb.pl firmy z powiatu piotrkowskiego i województwa łódzkiego będą mogły uzyskać DOFINANSOWANIE DO 80% wartości szkoleń. Z bonów na szkolenia, usługi doradcze oraz studia podyplomowe mogą skorzystać przedsiębiorstwa posiadające status mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  • Przez mikroprzedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
  • Przez małe przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.
  • Przez średnie przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

Każdy pracownik może otrzymać NAWET 7 200,00 ZŁ WRAZ Z WKŁADEM WŁASNYM, które może przeznaczyć m.in. na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,.

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na 80% dofinansowania kosztów związanych z realizacją bonów/zakupem usług szkoleniowych, zaś średnie przedsiębiorstwo uzyska dofinansowanie na poziomie 50%, które może zostać zwiększone do 80% pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów.

Jak skorzystać z tej szansy? Przedsiębiorca powinien założyć konta dla każdego uczestnika instytucjonalnego w Bazie Usług Rozwojowych, na stronie //uslugirozwojowe.parp.gov.pl, a następnie dokonać samodzielnie wyboru usług rozwojowych, tj. szkoleń, które w największym stopniu odpowiadają aktualnie na jego potrzeby.

Jeżeli usługi rozwojowe znajdujące się w BUR nie odpowiadają zapotrzebowania właściciela firmy, możliwe jest dokonanie zamówienia tzw. „usługi szytej na miarę” za pomocą odrębnej funkcjonalności BUR, poprzez umieszczenie odpowiedniego ogłoszenia w systemie.

Konsultanci Łódzkiego Domu Biznesu:

  • pomagają przy wypełnianiu zgłoszenia składanego w specjalnie dedykowanym do tego celu systemie informatycznym,
  • pomagają w określaniu celów i potrzeb rozwojowych pracowników firmy,
  • procedują przygotowanie umów wsparcia,
  • organizują grupowe oraz indywidualne spotkania doradcze i konsultacyjne na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego a współpraca w tym względzie nawiązywana jest ze wszystkimi zainteresowanymi partnerami publicznymi i biznesowymi.

Zapraszamy wszystkich Przedsiębiorców z województwa łódzkiego do kontaktu lub do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Łódzki Dom Biznesu, gdzie będą mieli doskonałą okazję, aby z pomocą konsultantów Łódzkiego Domu Biznesu zarejestrować się na stronie www.pracowniktwojskarb.pl i tam założyć indywidualny profil uczestnika projektu, który następnie umożliwi łatwe aplikowanie o bony szkoleniowe w momencie otwarcia naborów.

Więcej informacji o aktualnych naborach czy zasadach udziału w projekcie znajdziecie na www.pracowniktwojskarb.pl, za pośrednictwem Facebooka oraz Instagrama – pracowniktwojskarb

Przypisy