Brak wyników

Zarządzanie sprzedażą , Otwarty dostęp

4 marca 2019

NR 5 (Luty 2019)

Jak firmy z sektora MŚP motywują pracowników?

0 1252

W Polsce wciąż bardzo popularne jest przeświadczenie, iż motywowanie pracowników to przede wszystkim domena korporacji i dużych przedsiębiorstw. Tymczasem, jak wynika z badania zrealizowanego przez Instytut Keralla Research na zlecenie VanityStyle, jednej z wiodących na polskim rynku firm oferujących pozapłacowe programy motywacyjne z obszaru sportu, rekreacji i kultury, niemal 70% mikro-, małych i średnich firm wykorzystuje narzędzia motywacyjne. Zebrane dane nie pozostawiają jednak złudzeń – motywacja w sektorze MŚP to przede wszystkim premie finansowe i prowizje.

Według danych zebranych na zlecenie VanityStyle pracownicy najczęściej motywowani są w najmniejszych firmach, które zatrudniają do 9 pracowników. Aż 78% przedstawicieli tego typu podmiotów zadeklarowało, że stosuje narzędzia motywujące. W małych i średnich firmach jest to odpowiednio 65,9 oraz 66%. 

Przede wszystkim pieniądze

Jak wynika z badania, najczęściej stosowanym motywatorem w firmach z sektora MŚP są dodatkowe premie i prowizje, które przyznawane są w 83% przedsiębiorstw deklarujących, iż podejmują jakiekolwiek działania w zakresie motywowania pracowników. Daleko w tyle za nimi pozostają takie narzędzia, jak dodatkowa opieka medyczna (12,3%), paczki i bony okolicznościowe (11,7%), nieobowiązkowe kursy i szkolenia (10,8%), atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze (7,1%), samochód służbowy (6,8%), karty sportowo-rekreacyjne (4,9%), wyjazdy i imprezy integracyjne (4,9%) czy bilety do kin i teatrów (3,4%). Marginalną rolę odgrywają zaś: zwrot kosztów kształcenia, dofinansowanie wczasów, zwrot kosztów dojazdów do pracy czy ubezpieczenie grupowe.

– Pracodawcy wciąż poszukują sposobów na efektywne angażowanie pracowników, a ci, którzy reprezentują MŚP, jako jeden z najatrakcyjniejszych motywatorów wciąż wskazują pieniądze. Od lat jednak wiadomo, co potwierdza wiele badań przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich dekad, że korzyści finansowe motywują tylko niektórych pracowników, często wykonujących proste, wręcz mechaniczne zadania, a na dodatek nie jest to motywacja długotrwała – tłumaczy Joanna Skoczeń, prezes zarządu VanityStyle. – Odpowiedzią na problem skutecznego motywowania pracowników jest stworzenie takich warunków zatrudnienia – rozumianych m.in. jako poczucie sensu wykonywanej pracy i zachęcanie do osiągania celów, atmosfery dobrych relacji między pracownikami, dbanie o umiejętność radzenia sobie ze stresem, dbanie o zdrowie i dobrostan zespołu oraz zadowolenie z elementów wynagrodzenia dających poczucie bezpieczeństwa –
w których pracownik odnajdzie satysfakcję w wykonywanej przez siebie pracy. Najważniejszym z tych elementów jest właśnie to poczucie sensu i zadowolenia z pracy samej w sobie –
nie dla pieniędzy, ale dla realizowania własnego „ja” – dodaje. 

Motywacja pozapłacowa popularniejsza w średnich firmach

O ile, jak wynika z badania, niezaprzeczalnie najpopularniejszym narzędziem motywacyjnym w sektorze MŚP są premie i prowizje finansowe, o tyle bardziej szczegółowa analiza uwzględniająca podział firm ze względu na ich wielkość oraz branże ujawnia ciekawe różnice w kontekście stosowanych motywatorów. Poza pieniędzmi, reprezentanci małych przedsiębiorstw (10-49 pracowników) decydują się przede wszystkim na bony okolicznościowe oraz nieobowiązkowe kursy dokształcające, co deklaruje odpowiednio 15,2% oraz 16,6% ich przedstawicieli. Świadczenia te są szczególnie popularne w firmach produkcyjnych i handlowych. Samochód służbowy i karty sportowo-rekreacyjne z kolei istotnie częściej wybierane są w największych podmiotach, zatrudniających od 50 do 249 pracowników – odpowiednio 10,6 oraz 13,6% wskazań. Świadczenia motywacyjne w postaci dodatkowej opieki medycznej częściej oferują natomiast firmy handlowe oraz średnie przedsiębiorstwa. 

– Wciąż rozwijający się rynek świadczeń pozapłacowych, które są znacznie tańsze niż podnoszenie pensji, umożliwia pracodawcom świadome dbanie o dobrostan członków zespołu, co wprost przekłada się na wzrost zaangażowania pracowników. Niskie zaangażowanie pracowników lub jego całkowity brak, wyrażany m.in. przez brak satysfakcji czy wręcz niezadowolenie ze świadczenia pracy dla danego pracodawcy, prowadzi do negatywnych konsekwencji biznesowych dla firmy. Pogorszenie marki pracodawcy, zła reputacja na rynku pracy, rotacja wśród pracowników czy trudność w pozyskaniu talentów to tylko niektóre konsekwencje tego zjawiska – wyjaśnia Joanna Skoczeń.

Jak twierdzi ekspertka, świadczenia pozapłacowe wspomagające osiąganie poczucia satysfakcji i sensu z wykonywanej pracy, które w sposób przemyślany i świadomy są stosowane przez pracodawców, stają się skutecznym narzędziem d...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy