Brak wyników

Human resources

13 października 2018

NR 2 (Czerwiec 2018)

Jak i kogo rekrutują agencje pracy tymczasowej i agencje rekrutacyjne? RAPORT

0 1002

Agencje pracy tymczasowej oraz agencje rekrutacyjne powstały i wciąż się rozwijają, ponieważ szeroko rozumiany rynek potrzebuje tego typu usług. Oznacza to, że nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o to, kto może korzystać z usług takich agencji. Firmy, niezależnie od tego, jakiej są wielkości, w jakiej branży działają, czy jaki kapitał u nich przeważa, mogą zwracać się do agencji zawsze wtedy, kiedy mają potrzebę dodatkowego personelu.

Przedsiębiorcy najczęściej korzystają z agencji rekrutacyjnych, ponieważ aby pozyskać personel o odpowiednich kwalifikacjach, potrzebują wsparcia ze strony ekspertów z odpowiednią wiedzą i kompetencjami. Według Dagmary Chudzińskiej-Matysiak, area director staffing w Randstad Polska, dodatkowo nie bez znaczenia jest fakt, szczególnie w obecnej sytuacji rynkowej, że agencje posiadają swoje bazy kandydatów oraz know-how związany ze skutecznym pozyskiwaniem tych osób, które nie są aktywne na rynku.

Są więc dużo bardziej efektywne w rekrutacji. – Coraz powszechniejsze jest również zlecanie firmom wyspecjalizowanym wszystkich elementów z działalności przedsiębiorstw, które nie stanowią dla nich głównego biznesu, w tym także zadań z zakresu HR – mówi Dagmara Chudzińska-Matysiak.

Podobnie rzecz się ma z agencjami pracy tymczasowej. Firmy zwracają się do agencji, ponieważ przedsiębiorcom trudno jest pozyskać odpowiednich pracowników w odpowiedniej liczbie, a bardzo często wiąże się to tylko z doraźną potrzebą lub po prostu chęcią oddania wyspecjalizowanej firmie niektórych procesów, takich jak rekrutacja, administracja, zarządzanie początkową rotacją. Bardzo często pozytywnie oceniani pracownicy tymczasowi zostają po jakimś czasie zatrudnieni bezpośrednio przez pracodawcę na etat.

– Dodatkową korzyścią ze współpracy z agencją pracy jest możliwość korzystania z doradztwa. Szczególnie duże firmy z naszej branży mają bardzo szeroki ogląd rynku. Mogą więc dzielić się swoim doświadczeniem i opinią, doradzając klientom, co zrobić, aby uatrakcyjnić ofertę czy utrzymać pracowników – dodaje Dagmara Chudzińska-Matysiak z Randstad Polska. Według niej w Polsce jeszcze cały czas głównymi odbiorcami takich usług są międzynarodowe firmy, głównie z branży produkcyjnej, logistycznej, call center, choć coraz częściej polskie firmy także przekonują się, że warto powierzyć niektóre aspekty specjalistom w danej dziedzinie.

W agencjach proces rekrutacji trwa właściwie w trybie ciągłym. Najczęściej specjalizują się one w konkretnych obszarach, 
np. pozyskując pracowników fizycznych, pracowników wyspecjalizowanych w danym obszarze: finansów, IT czy inżynierii. Największe firmy, takie jak Randstad, mają wyspecjalizowane działy i mogą wspierać swoich klientów właściwie we wszystkich obszarach. –

Proces rekrutacji w agencjach to ciągły kontakt z kandydatami. Po otrzymaniu od klienta wymagań i ustaleniu profilu, agencje sprawdzają swoje bazy danych, wspierając się dodatkowymi działaniami uzależnionymi od profilu stanowiska, aby w jak najszybszym czasie zaprezentować swoim klientom kandydatów spełniających ich wymagania – mówi Dagmara Chudzińska-Matysiak. Jej zdaniem bardzo ważna jest wspomniana wcześniej specjalizacja, ponieważ zupełnie inaczej dociera się do kandydata na pracownika fizycznego, a zupełnie inaczej do specjalisty czy menedżera. Sposób prowadzenia procesu rekrutacji to jeden z elementów, który wpływa na ocenę jakości świadczonych usług. – W Randstad przyświeca nam idea human forward, co w praktyce oznacza, że poprzez bieżący kontakt, informacje zwrotne czy doradztwo staramy się wspierać potencjał kandydatów i pomagać im w miarę możliwości znajdować jak najlepszą pracę. Efektem tego jest wiele projektów rekrutacyjnych, które z sukcesami od lat prowadzimy dla naszych klientów – mówi Dagmara Chudzińska-Matysiak.

Agencja zatrudnienia może rekrutować kandydatów dla klientów właściwie ze wszystkich branż i na różne stanowiska. Zasady zatrudniania pracowników przez pracodawcę będącego agencją pracy oraz kierowania ich do wykonywania pracy tymczasowej określa ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jednymi z ograniczeń są kwestie związane z BHP, należy również zwrócić uwagę na prace szczególnie niebezpieczne, które są zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W polskim prawie zostały zdefiniowane cztery rodzaje prac o takim charakterze. Po pierwsze: są to roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe, prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części. Pod drugie: prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych. Po trzecie: prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, którymi w szczególności są substancje i preparaty chemiczne sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych, oraz materiały zawierające szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do trzeciej lub czwartej grupy zagrożenia zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Wreszcie po czwarte: są to prace na wysokości. 

Prace na wysokości

– Kształt procesu rekrutacji realizowanego w ramach agencji zatrudnienia jest uzależniony od rodzaju pracy, branży, wymagań na danym stanowisku i zawsze ma na celu dopasowanie kompetencji kandydata do oczekiwań klienta – mówi Karolina Rząsa, ekspert rynku pracy z agencji zatrudnienia Manpower. W przypadku stanowisk produkcyjnych obecnie nie jest wymagane konkretne wykształcenie, a jedynie umiejętności manualne, spostrzegawczość oraz pozytywne przejście badań lekarskich, które w wielu przypadkach są bardzo szczegółowe i niestety eliminują część kandydatów. – Kluczowym aspektem jest motywacja i chęć do pracy w systemie trzyzmianowym. Każde stanowisko zawiera opis kluczowych kompetencji, które są analizowane za pomocą wewnętrznych testów. W przypadku stanowisk językowych weryfikujemy umiejętności lingwistyczne, dla wózkowych są to testy na terenie magazynu, a mechanicy rozwiązują problemy związane z maszynami. W niektórych przypadkach stosowane są próbki pracy, które dają nam odpowiedź na pytanie, czy pracownik poradzi sobie na konkretnym urządzeniu na stanowisku pracy u klienta oraz czy charakter pracy będzie dla niego akceptowalny – dodaje Karolina Rząsa z Manpower. 

Według ekspert agencji Manpower, firmy, które najczęściej decydują się na współpracę z agencjami, to z reguły bardzo duże zakłady produkcyjne, na przykład z branż motoryzacyjnej czy FMCG. Liczą na wsparcie przy dużych wolumenach i elastyczność zatrudnienia. W ich przypadku najczęściej obsadzane stanowiska to pracownik produkcji, operator, magazynier, operator wózka widłowego, pakowacz. Wsparcie agencji zatrudnienia jest zdaniem Karoliny Rząsy kluczowe, szczególnie w przypadku tych firm, w których liczba etatów do obsadzenia jest trudna do przewidzenia i działy HR mają problem, żeby przeprowadzić rekrutacje masowe. W takiej sytuacji rola agencji jest bardzo ważna, zwłaszcza że rekrutacje wiążą się z organizacją spotkań w innych miastach, zorganizowaniem transportu, spraw związanych z badaniami, a niekiedy nawet odzieżą roboczą. W przypadku cudzoziemców w grę wchodzą dodatkowo długotrwałe procesy legalizacyjne, bariera językowa i konieczność zorganizowania zakwa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy