Brak wyników

Prawo i podatki

12 października 2018

NR 1 (Luty 2018)

Jednolity Plik Kontrolny

0 635

Jednolity Plik Kontrolny jest nowym, wprowadzonym na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej trybem przekazywania danych 
księgowych przez podatników prowadzących księgi podatkowe. Podatnicy zostali zobowiązani do udostępniania danych na żądanie organu podatkowego oraz informacji o prowadzonej ewidencji VAT.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zbiorem danych tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych zawierających informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML), umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Struktury logiczne JPK

Opublikowany zestaw siedem struktur, które zobowiązani są przekazywać podatnicy, obejmuje najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to:

 • Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR.
 • Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB.
 • Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG.
 • Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT.
 • Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA.
 • Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR.
 • Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Kto i kiedy musi przekazywać pliki JPK?

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy podatku VAT są zobowiązani do comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT).

Pozostałe pliki, czyli księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów, wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

 • od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty,
 • od 1 lipca 2018 r. – mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na przedsiębiorców zostały nałożone nowe obowiązki, które wiążą się z poniesieniem przez nich dodatkowych kosztów, chociażby w postaci zakupu oprogramowania, jego aktualizacji lub zwiększonych nakładów pracy.

Jest też możliwość skorzystania z bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma, którą udostępniło Ministerstwo Finansów.

JPK_VAT

Obowiązek przesyłania JPK_VAT dotyczy podatników podatku VAT składających deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Jednak 
pomimo składania deklaracji VAT kwartalnych, pliki JPK należy wysyłać do 25. dnia następnego miesiąca. Obowiązek ten dotyczy nie tylko przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG oraz w KRS, ale także rolników i osób wynajmujących nieruchomości, jeżeli są podatnikami podatku VAT.

JPK_VAT zawiera dane, które ewidencjonowane są w rejestrze zakupów i sprzedaży oraz dane identyfikujące podatnika (np. nazwa, NIP).

JPK_VAT – brak obowiązku

Zwolnieni z obowiązku są przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, gdy:

 • sprzedają wyłącznie towary i świadczą usługi zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),
 • sprzedają towary i...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy