Brak wyników

Liderzy biznesu

12 października 2018

NR 1 (Luty 2018)

Katowice – tu wspieramy rozwój firm i młodych przedsiębiorców

0 898

Wspieranie sektora MŚP przez samorządy to jeden z podstawowych filarów, na których opiera się rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Aby miasto rozwijało się w sposób zrównoważony, powinno być atrakcyjne nie tylko dla dużych inwestycji, ale także dla mniejszych firm lokalnych, często rodzinnych. Ich wkład w rozwój miasta i w tworzenie marek będących ikonami regionu jest nieoceniony.

Aby nie zatrzymać się w miejscu i zachować równowagę w rozwoju dużego i małego biznesu, Katowice ciągle udoskonalają strategię przyciągania inwestorów. Poprzez wzmocnienie współpracy z inwestorami, przy równoczesnym budowaniu ekosystemu innowacyjności i wsparciu katowickich start-upów, miasto Katowice chce ułatwić ich ekspansję na światowy rynek.

Ekosystem przedsiębiorczości

Jednostką dedykowaną MŚP w strukturze Urzędu Miasta Katowice jest Referat Małych i Średnich Przedsiębiorstw, funkcjonujący w ramach Wydziału Obsługi Inwestorów. Jego celem jest ułatwienie przedsiębiorcom z sektora MŚP nawiązywania współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, wzrost przedsiębiorczych postaw wśród młodych ludzi oraz wsparcie środowisk start-upowych. 

Działania referatu są kierowane do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, osób już prowadzących własną firmę w Katowicach, a także tych mających zamiar rozszerzyć/przenieść swoją działalność właśnie do Katowic. Referat współpracuje z licznymi instytucjami z otoczenia biznesu, z którymi współorganizuje spotkania, szkolenia, seminaria oraz konferencje. Uczestnicy tych wydarzeń mają możliwość zdobycia wiedzy m.in. z zakresu: pisania biznesplanu, form dofinansowania na założenie działalności gospodarczej, prowadzenia własnej firmy, a także możliwości rozwoju. W ramach współpracy z instytucjami otoczenia biznesu Miasto Katowice i Fundusz Górnośląski w lipcu 2017 r. podpisali list intencyjny, mający na celu rozpoczęcie współpracy w zakresie promocji przedsiębiorczości oraz realizację wspólnych działań na rzecz wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z Katowic.

Kolejną formą wsparcia oferowaną inwestorom w Katowicach jest tzw. opiekun inwestora – wsparcie dla przedsiębiorców, zarówno tych dużych, jak i z sektora MŚP. Wsparcie to oferowane jest zarówno w fazie planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak i podczas jej funkcjonowania. Opiekun inwestora analizuje potrzeby przedsiębiorcy, wskazuje możliwe formy rozwoju, pomaga w procesie poszukiwania lokalizacji oraz w procedurach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji na terenie miasta Katowice, a także pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów z różnymi podmiotami.

Młody przedsiębiorca

Szczególną grupą odbiorców działań podejmowanych przez miasto Katowice na rzecz wspierania MŚP są młodzi przedsiębiorcy. Przykładem takich działań był realizowany w 2016 i 2017 r. program Młody Przedsiębiorca w nowoczesnym mieście, organizowany przez miasto Katowice i Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, podczas którego przedsiębiorcy do 35. roku życia i prowadzący firmę nie dłużej niż trzy lata otrzymywali w Katowicach specjalne wsparcie – możliwość uczestnictwa w warsztatach, na których poznali m.in. techniki marketingu i sprzedaży, wsparcie mentorskie od najlepszych specjalistów, a także szansę na nawiązywanie kontaktów z innymi przedsiębiorcami.

W ramach współpracy z Doliną Krzemową Katowice posiadają biuro reprezentacyjne w Palo Alto, działające od października 2016 r. Biuro to umożliwia wymianę doświadczeń między katowickimi a amerykańskimi przedsiębiorcami.

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości

Wychodząc naprzeciw niezaprzeczalnemu wzrostowi liczby innowacyjnych przedsięwzięć związanych z rozwojem technologii, kultury i życia społecznego, miasto Katowice zdecydowało się na stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przedsiębiorców w formie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Głównym celem projektu jest stworzenie kreatywnej przestrzeni służącej wymianie wiedzy i doświadczeń dla...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy