Brak wyników

Nowoczesny HR

2 lipca 2019

NR 7 (Czerwiec 2019)

KLUCZEM JEST EMPOWERMENT, CZYLI JAK ZWIĘKSZYĆ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

0 805

Powiedzmy to wprost: najcenniejszym potencjałem w każdym przedsiębiorstwie są ludzie. Są wszystkim, czego potrzebujemy, by osiągnąć potrzebne rezultaty. Kiedyś usłyszałam zdanie, które chyba najlepiej obrazuje, jakim skarbem dla firmy jest zaangażowany pracownik. Zdanie to wypowiedział Henry Ford w czasach, kiedy jego firma święciła największe triumfy: „Zabierzcie mi budynki i maszyny, jeżeli zostawicie mi moich ludzi, odbuduję swoje imperium”.

Ford w pełni doceniał kapitał, jaki tkwi w pracujących z sercem pracownikach. A jak wyzwolić w nich władzę, by odważyli się w pełni wykorzystać swoją wiedzę, doświadczenie, motywację? Odpowiedzią jest empowerment.

Rozwijające się otoczenie rynkowe, powszechny dostęp do technologii i know-how, zmieniająca się kultura i aspiracje ludzkie, powodują, że to właśnie oddani pracownicy są kluczem do sukcesu firmy. Ich zaangażowanie, elastyczność i kreatywność wymuszają na pracodawcach poszukiwanie takich menedżerów, którzy będą dla swoich pracowników nie tyle wszystkowiedzącymi wodzami, lecz raczej przewodnikami i mistrzami wskazującymi drogę i kierunki rozwoju ich potencjału. 

Właściwe wykorzystanie zdolności każdego z pracowników jako jednostki, a następnie prawidłowe wykorzystanie tych zdolności w pracy zespołu jest miarą i kluczem do sukcesu każdego menedżera. W dzisiejszym środowisku zawodowym na zaangażowanie pracowników wpływają przede wszystkim warunki pracy, relacje między przełożonym i podwładnym, przyjazne środowisko, partnerskie traktowanie. Jednym słowem – dobry system motywacyjny.

Motywacja ma znaczenie! Dlatego coraz bardziej liczą się w motywowaniu premie, nagrody, dofinansowywanie szkoleń i wypoczynku oraz rekreacji, opieka medyczna, ubezpieczenia, samochody służbowe itp. Sama motywacja finansowa nie jest, co prawda, gwarantem utrzymania pracownika i może skutkować tylko do pewnego momentu, znacząco podnosząc koszty funkcjonowania firmy, a niekoniecznie wpływając na poziom zaangażowania pracowników. 

Motywowanie pozafinansowe pozwala za to firmie, nie narażając jej na dodatkowe wydatki, wpływać na pracowników, zapewniając sobie ich lojalność i zaangażowanie. Podwładny funkcjonujący w organizacji dającej poczucie bezpieczeństwa, odczuwa satysfakcję z osiągania celów organizacji, które są zbieżne z jego celami indywidualnymi.

Nie odchodzą z pracy, tylko od szefów

Najczęściej popełnianym błędem przez menedżerów jeszcze przed zatrudnieniem nowego pracownika jest składanie mu podczas rozmowy rekrutacyjnej nierealistycznych obietnic, związanych z kwestiami finansowymi, jak np. wyższe wynagrodzenie czy premia po okresie próbnym, przekazywanie niedokładnych informacji o zakresie obowiązków lub możliwościach rozwoju. W konsekwencji niedotrzymania wcześniejszych ustnych obietnic, pracownik staje się sfrustrowany i znacząco spada jego wydajność. W dłuższym okresie prowadzi to do zerwania więzów między nim a organizacją, zachęca go to też do poszukiwań nowego pracodawcy. Kłamstwo ma krótkie nogi.

Następnym błędem jest forma wprowadzenia nowego pracownika do firmy. Założenie, że zbiorowość sama wprowadzi i odpowiednio wdroży nowego pracownika jest błędne. Taka sytuacja jest znacznym obciążeniem dla takiej osoby, zwłaszcza gdy oprócz świadomości bycia „nowym”, sama musi borykać się z rozpoznawaniem procedur, zwyczajów i układów panujących w firmie. Postępowanie to prędzej czy później odbije się na samej firmie lub zespole, do którego został zatrudniony nowy pracownik, bo jako osoba zagubiona i niezorientowana będzie dłużej wykonywał powierzone zadania i częściej będzie popełniał błędy związane np. z nieznajomością procedur.

Komunikuj!

Menedżer musi z natury rzeczy informować pracowników o ich pracy. Brak komunikacji zwrotnej to jeden z najbardziej demotywujących czynników. Systematyczna ocena pracy, w tym również konstruktywna krytyka, jest jedną z najbardziej pożądanych przez pracowników informacji. Świadomość tego, co robi się dobrze, a co budzi zastrzeżenia i wymaga korekty, dobrze wpływa na wykonywanie kolejnych zadań i pozwala na niepowielanie błędów w przyszłości.

Innym silnym demotywatorem związanym z komunikacją między menedżerem a pracownikiem jest źle przekazana krytyka, która często wynika z braku umiejętności asertywnych przełożonego. Najważniejszym elementem w tym obszarze jest zwrócenie uwagi na to, aby nie skupiać się na osobie, do której kierowany jest przekaz, a na problemie, który wymaga rozwiązania. Skupienie się na słabych stronach pracownika oraz podkreślanie jego wad, powoduje, iż pracownik nie będzie się koncentrował na skorygowaniu swoich błędów, a jedynie na obronie swojej osoby. Zdiagnozowanie sytuacji wraz z pracownikiem i przedyskutowanie z nim rozwiązania uwzględniającego jego pomysły i propozycje to bardzo ważny element budowania wzajemnego zaufania. 

Nic o nas bez nas

Dobrze pracujący i zmotywowany zespół to taki, w którym jego praco...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy