Brak wyników

Prawo i podatki

30 sierpnia 2019

NR 8 (Sierpień 2019)

KOSZTY REKLAMY INTERNETOWEJ A KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

0 711

Chyba każdy wie, że reklama jest dźwignią handlu. Szkoda tylko, że organy podatkowe nie uwzględniają tego argumentu i kwestionują wydatki na reklamę w internecie jako koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych…

W ostatnio wydawanych interpretacjach podatkowych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazuje, że faktury dokumentujące wydatki na rzecz podmiotów zagranicznych, takich jak Facebook czy Google, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów1. Dlaczego tak się dzieje? Zdaniem organów podatkowych podatnik nie dysponuje prawidłowo wystawioną fakturą.

Jedna ze spraw, na kanwie której wypowiadał się organ podatkowy, dotyczyła podatnika wykorzystującego w swojej działalności gospodarczej usługę Google AdSense. Polega ona na dostarczaniu innym osobom, firmom i instytucjom przestrzeni na stronach internetowych w celach reklamowych. Google AdSense to serwis reklamowy Google, wyświetlający na stronach www reklamy kontekstowe w postaci tekstów, bannerów oraz wideo. W celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców podatnik zamierzał skorzystać z możliwości zakupu reklam na portalu społecznościowym Facebook.

Problem jednak w tym, że podmioty – takie jak Google czy Facebook – nie wystawiają faktur z polskim VAT, gdyż fakturują zgodnie z krajem ich siedziby. W praktyce to podatnik generuje fakturę samodzielnie, pobierając ją z internetu. Niestety, w takim przypadku nabywca usługi zarówno nie ma możliwości wpisania samodzielnie daty wystawienia faktury, jak i nie jest ona automatycznie generowana na pobranym dokumencie. Na fakturze widnieją tylko data płatności oraz jej metoda, a także identyfikator, który umożliwia sprawdzenie, za co została naliczona opłata. Jednak w rzeczywistości nabywcy tego typu usług są w stanie wykazać, kiedy przypada termin wystawienia faktury, korzystając z innych niż faktura dokumentów widniejących na stronie dostawcy usług. Nie kwestionując samej zasadności ponoszenia wydatku (jako służącego wygenerowaniu przychodu), organ podatkowy uznał, że nie jest on prawidłowo udokumentowany.

Co do zasady, w celach podatkowych, aby dany wydatek mógł stanowić koszt uzyskania przychodu, musi w szczególności spełniać następujące przesłanki:
• poniesienie wydatku w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
• brak wyłączenia w ustawowym katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
• należyte udokumentowanie wydatku. 

Jeżeli więc nawet jeden z warunków nie jest spełniony, podatnik nie może...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy