Brak wyników

Prawo i podatki

27 listopada 2019

NR 9 (Październik 2019)

Mechanizm podzielonej płatności

0 1038

W dniu 13 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1751 opublikowana została ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawą tą wprowadzono zmiany dotyczące m.in. mechanizmu podzielonej płatności (MPP), który zastąpi obecne odwrotne obciążenie oraz obejmie towary objęte obecnie odpowiedzialnością solidarną. 

Przypomnijmy, że MPP to rozwiązanie, które jako dobrowolna metoda regulowania płatności obowiązuje w Polsce od lipca 2018 r., a które polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. 

Od 1 listopada 2019 r. wszystkie transakcje sprzedaży towarów i usług wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT w relacji między podmiotami gospodarczymi (B2B) muszą być realizowane z zastosowaniem MPP, jeżeli jednorazowa wartość transakcji będzie równa lub wyższa niż 15 000,00 zł. Oznacza to, że przy wskazanych w załączniku towarach i usługach wystawca/odbiorca faktury nie będzie już stosował mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Faktury dokumentujące transakcje sprzedaży towarów i usług wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT na kwoty poniżej 15 000,00 zł będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach. Oznacza to, że część transakcji o wartości poniżej tej kwoty, a objętych obecnie odwrotnym obciążeniem nie zostanie objęta obowiązkiem rozliczania w MPP. W zakresie takich transakcji nabywca może jednak zastosować MPP na zasadzie dobrowolności.

Wystawca faktury przy transakcjach towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT o wartości równej lub powyżej 15 000,00 zł zobowiązany będzie oznaczyć fakturę wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” oraz podawać do zapłaty numer rachunku bankowego zgłoszonego do urzędu skarbowego, a znajdującego się na białej liście. Wyznacznikiem do oznaczenia faktury jest więc jej wartość brutto oraz fakt, że dokumentuje ona sprzedaż towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15. Wyłączeni z obowiązku zamieszczenia informacji „mechanizm podzielonej płatności” będą podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego.

Odbiorca takiej faktury zobligowany jest dokonać zapłaty w MPP, czyli zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.
Wprowadzany obowiązek zapłaty faktury w MPP nie jest uzależniony od tego, czy na fak...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy