Brak wyników

Biznes news

14 października 2018

NR 3 (Wrzesień 2018)

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przekazuje informacje dotyczące wzrostu PKB po II kwartale tego roku

0 627

Według wstępnych danych GUS Produkt Krajowy Brutto (PKB) w II kwartale 2018 r. był wyższy o 5,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. (niewyrównany sezonowo, w cenach średniorocznych roku poprzedniego) – w I kw. wzrost o 5,2% r/r.

Wynik ten jest zgody ze wstępnym szacunkiem GUS.

Głównym źródłem wysokiego poziomu aktywności gospodarczej w Polsce pozostaje konsumpcja, która w II kw. br. wzrosła w ujęciu rocznym o 4,8%. Dynamika wydatków konsumpcyjnych w skali całej gospodarki napędzana była w głównej mierze przez sektor gospodarstw domowych, którego wysoka zdolność nabywcza pozostaje pod wpływem bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz umiarkowanego wzrostu cen.

Nakłady inwestycyjne w II kw. br. wzrosły o 4,5% r/r, dzięki czemu ich wkład we wzrost gospodarczy w wyniósł 0,7 pkt. proc.

W całym I półroczu wzrost inwestycji wyniósł 6,0% vs. 1,3% w I półroczu 2017. Pozytywnie na wzrost gospodarczy Polski w II kw. roku oddziaływał również popyt zagraniczny. Eksport netto (różnica miedzy eksportem a importem) zwiększył tempo wzrostu...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy