Brak wyników

Zarządzanie sprzedażą

4 marca 2019

NR 5 (Luty 2019)

Narzędzia prawdziwego lidera

0 1103

Wraz ze zmianami cywilizacyjnymi – wzrostem poziomu wykształcenia, dostępnością informacji, polepszeniem warunków życia itp. – wzrastają aspiracje ludzi. Także te dotyczące warunków pracy, relacji między przełożonymi i podwładnymi, roli w organizacji. Dzisiaj ludzie chcą pracować w przyjaznym środowisku, być traktowani partnersko, mieć wpływ na to, co i w jaki sposób robi ich firma. W zamian chcą i mogą dać z siebie więcej. Stawką są niewyobrażalne w tradycyjnej organizacji: zaangażowanie, wysoka elastyczność, ponadprzeciętna kreatywność i efektywność.

 

To cztery elementy, które decydują dzisiaj o przewadze konkurencyjnej i pozwalają wygrywać wyścig z największymi graczami na rynku!

Nasuwa się pytanie: Jacy powinni być menedżerowie, aby umieć poderwać swoich ludzi do tego wyścigu i przetrwać wraz z nimi trudy natychmiastowego odczytania i reagowania na zmiany w otoczeniu, mając świadomość oddechu konkurencji na karku? Jak być skutecznym liderem w dzisiejszym świecie, w którym kwestia efektywności w osiąganiu celów biznesowych jest jednym z decydujących czynników zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku? Coraz większe wymagania i coraz mniej czasu – to codzienność współczesnych menedżerów! Oczywiście ta codzienność przekłada się bezpośrednio na deficyt czasu potrzebnego na pracę z ludźmi. 

Wiele dotychczasowych narzędzi kierowania przestaje sprawdzać się w praktyce. Nowe wyzwania wymagają nowych rozwiązań! Przywódcy potrzebują narzędzi prostych, a zarazem skutecznych. Takich, które będą mogli zastosować w każdych warunkach, także w sytuacji ograniczeń czasowych. 

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest Leadership Toolbox. To zestaw łatwych do zastosowania modeli zachowań, pozwalających skutecznie reagować w sytuacjach związanych z kierowaniem ludźmi. Leadership Toolbox  zawiera techniki, z których może korzystać zarówno brygadzista pracujący na linii produkcyjnej, menedżer kierujący zespołem handlowców, dyrektor ministerialnego departamentu, jak i menedżer wyższego szczebla w międzynarodowej korporacji. Modele zachowań mogą być adaptowane do określonych sytuacji, bez względu na profil czy wielkość firmy. 

Fundament nowoczesnego przywództwa

Zarządzanie istnieje po to, aby osiągać cele dzięki jak najlepszemu wykorzystaniu potencjału ludzkiego, finansowego i materialnego, którym dysponuje organizacja lub poszczególni kierownicy. W dużej mierze zwiększenie wartości tych środków zależy od umiejętności ludzi odpowiedzialnych za kierowanie danym zespołem, działem, wreszcie – całym przedsiębiorstwem. Jeżeli jest prawdą – a my uparcie twierdzimy, że kluczowym zasobem współczesnych organizacji, decydującym o przewadze konkurencyjnej, są ludzie – jasne się staje, iż kluczem do skuteczności w kierowaniu ludźmi są przywództwo i kierownicze kompetencje menedżerów.

Bycie przywódcą to bardzo odpowiedzialne zajęcie i, jak każde, wymaga właściwego przygotowania. Większość z nas zgodzi się zapewne ze stwierdzeniem, że bycie dobrym inżynierem wymaga odpowiedniego przygotowania teoretycznego oraz doświadczenia wynikającego z długoletniego praktykowania w zawodzie. Podobnie jest z byciem lekarzem, prawnikiem itd.
Tylko kierowanie ludźmi jakoś do dzisiaj nie dorobiło się równorzędnego statusu zawodowego. A przecież to właśnie przewodzenie jest pierwszym zawodem dla każdego menedżera, daleko ważniejszym niż ten wpisany do rubryki „zawód wyuczony”.

Poziomy przywództwa

Ciekawą analizę tego pierwszego aspektu przewodzenia zaproponował John C. Maxwell w książce Być liderem, czyli jak przewodzić innym. Przeanalizował on źródła siły przywódców w organizacjach i skategoryzował je w pięciu wymiarach. Uznał, że im wyższy poziom realizowanego przywództwa, tym wyższa jest efektywność organizacji.

Poziom pierwszy: Stanowisko

Ludzie wykonują Twoje polecenia, bo im kazałeś. Wpływy menedżera nie wykraczają poza zakres uprawnień służbowych. Im dłużej znajduje się na poziomie pierwszym, tym niższe morale ludzi i szacunek dla przełożonego. Tutaj tak naprawdę jest się kierownikiem tytularnym, a nie przywódcą. Tytuł został uzyskany przez nominację – i to jest główne źródło możliwości wpływania na innych. Przywódcy nominalnego nikt jednak nie będzie słuchał w zakresie większym, niż wynika to z jego oficjalnych uprawnień. Szczególnie trudno może mu być przewodzić osobom o bardzo silnej motywacji czy inteligencji –
oni potrzebują prawdziwego autorytetu.

Poziom drugi: Budowanie więzi

Ludzie podążają za Tobą, bo chcą za kimś iść. Podążają za przywódcą w zakresie większym, niż wynika to z jego uprawnień. Wciąż jednak czynią to tylko z braku lepszych kandydatur. Zbyt długie trwanie na drugim poziomie grozi, że sami wykreują lepszego, nieformalnego przywódcę.

Poziom trzeci: Rezultaty

Ludzie podążają za Tobą, szanując to, co zrobiłeś dla firmy. Dzięki temu łatwo rozwiązujesz problemy firmy. Można firmę uznać za organizację odnoszącą sukcesy, a przynajmniej pracownicy mają takie poczucie. Jesteś lubiany.

Poziom czwarty: Kształtowanie ludzi

Ludzie podążają za Tobą, szanując to, co dla nich zrobiłeś. Na tym poziomie kształtuje się trwały wzrost firmy. Ponieważ inwestujesz w rozwój podwładnych, kreujesz nowych przywódców, nie powinieneś mieć problemów w sytuacji, kiedy sam będziesz przeżywał gorszy czas.

Poziom piąty: Osobistość

Ludzie podążają za Tobą z powodu tego, kim jesteś i co sobą reprezentujesz. Jesteś autorytetem i wzorcem. Każdy z opisanych poziomów bazuje na poprzednim. W miarę przesuwania się w górę po szczeblach odwróconej piramidy poszerzamy bazę swojego przywództwa, pogłębiając je i utrwalając, nie rezygnując przy tym z żadnego z poprzednich poziomów. Czytając Maxwella, warto zadać sobie kilka pytań: Na którym poziomie piramidy jestem? Na czym opiera się moje przywództwo? I przede wszystkim: W jaki sposób mogę wspiąć się po tej piramidzie na samą jej górę?

Sześć zasad kierowania ludźmi

Przez wiele lat szukaliśmy prostych zasad, które można położyć u podstaw skutecznego kierowania ludźmi. Jest ich na pewno wiele i trudno wyczerpać je w kilku punktach. Niemniej jednak spróbowaliśmy stworzyć fundament, na którym można oprzeć filary konstrukcji nazwanej Leadership Toolbox.

Kierowanie ludźmi w rozumieniu Leadership Toolbox 
to sześć prostych zasad postępowania menedżera.

    1. Uczyń ludzi osią swojej organizacji.
    2. Kieruj się zasadami, które głosisz.
    3. Okazuj ludziom szacunek.
    4. Nie bój się kontrolować i oceniać.
    5. Zapewnij ludziom wsparcie, jakiego potrzebują.
    6. Bądź coraz lepszy.

Rys. 1. Poziomy przywództwa

Uczyń ludzi osią swojej organizacji. Spraw, aby ludzie, którymi kierujesz, poczuli się u siebie. Najpierw przedstaw i wyjaśnij kierunek rozwoju organizacji (lub zespołu, którym zarządzasz), a następnie pozwól samodzielnie określić pracownikom swoje cele. Dostosuj strukturę organizacyjną do ludzi – ich potrzeb i możliwości; pozwoli im to na pełne wykorzystanie własnego potencjału. Stwórz im warunki do zaangażowania się w sprawy firmy. Często pytaj o zdanie w ważnych dla organizacji sprawach i uważnie słuchaj. Pozwól ludziom realizować oryginalne pomysły. Zachęcaj do pracy zespołowej.

Pamiętaj: Najważniejsi są ludzie!

Kieruj się zasadami, które głosisz. Bądź dla swoich ludzi przykładem do naśladowania – pamiętaj, że jesteś obserwowany. Żyj tak, jak nauczasz. Pokaż...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy