Brak wyników

Temat numeru

26 listopada 2019

NR 9 (Październik 2019)

Nie musimy odkrywać Ameryki, czyli o B+R po ludzku

0 665

Choć badania i rozwój często kojarzone mogą być z laboratoriami, sterylnymi warunkami i pracownikami w fartuchach, w rzeczywistości nie zawsze tak to wygląda. W przedsiębiorstwach działalność badawczo-rozwojowa to szereg wielu różnych działań, które mają wspólny cel – stworzenie nowego lub udoskonalonego produktu, procesu czy technologii. Jest to dążenie do zdobycia nowej wiedzy i poszerzania horyzontów w związku z jej wykorzystaniem. Jako przedsiębiorca możesz obawiać się, czy aby na pewno Twoja działalność wpisuje się w założenia działalności badawczo-rozwojowej. Sprawę może Ci ułatwić przytoczenie definicji sfery B+R oraz przedstawienie jej w zrozumiały sposób.

Jak rozumieć działalność badawczo-rozwojową? 

Definicja działalności badawczo-rozwojowej (dalej B+R) opisuje ją jako pracę twórczą i systematyczną, nakierowaną na zwiększanie i wykorzystywanie wiedzy oraz tworzenie jej nowych zastosowań. B+R dzieli się na prace rozwojowe oraz badania naukowe. Dokładniej można mówić o badaniach podstawowych i przemysłowych (stosowanych) oraz pracach rozwojowych. 
Różnica między ww. badaniami, choć niewielka, jest widoczna. Jest nią efekt prac, a dokładniej – sposób jego wykorzystania. W przypadku badań podstawowych efektem końcowym jest zazwyczaj opis, diagnoza, postawiona teoria. W badaniach przemysłowych kluczowym aspektem jest położenie większego nacisku na wykorzystanie wyników prac – opracowanie nowej metody i sprawdzenie jej użyteczności oparte na ustalonych wcześniej założeniach.

Aby lepiej zrozumieć podział działalności B+R, można powiedzieć, że badania naukowe, a dokładniej przemysłowe, to ostatni etap badań nad produktem, natomiast prace rozwojowe – to pierwszy etap weryfikacji, czy dany model/produkt działa w warunkach rzeczywistych. Przekładając wszystko na realną działalność przedsiębiorcy, B+R może być przez niego rozumiane jako np. opracowanie założeń nowego systemu IT, zaprojektowanie samouczącego się algorytmu, zbadanie nowoczesnych kombinacji składnikowych do naturalnych kosmetyków, opracowanie innowacyjnych mieszanek dla rolnictwa, przygotowanie innowacyjnej technologii produkcji piwa czy też nowych części do maszyn. Prace rozwojowe nieustannie łączą się z projektowaniem i tworzeniem nowych lub udoskonalonych produktów, procesów i usług przy wykorzystaniu dostępnej wiedzy i umiejętności. Ich przykładem może być stworzenie rysunków i planów nowych produktów oraz opracowanie prototypów urządzeń. Działania te nie muszą stanowić przełomu na skalę światową, powinny jednak wykazywać się innowacyjnością i oryginalnością na rynku. To one świadczą o sile przedsiębiorstwa. Prowadzenie badań to również dobra podstawa do starań o dofinansowanie ich wdrożenia i wprowadzenia do biznesu przez np. zakup maszyn i urządzeń. 

Mówiąc w skrócie, według Podręcznika Frascati 2015 działalność B+R powinna być nowatorska, twórcza, nieprzewidywalna, metodyczna i możliwa do przeniesienia lub odtworzenia. Jej celem powinno być natomiast opracowanie nowych produktów lub wprowadzenie nowatorskich zmian do tych, które już na rynku istnieją.

Konkursy badawczo-rozwojowe w praktyce często oznaczają dofinansowanie wynagrodzeń dla członków zespołów badawczo-rozwojowych, kosztów zakupu materiałów związanych z realizacją projektu, licencji, amortyzacji środków trwałych oraz podwykonawstwa. Dużym plusem konkursów B+R jest ich nastawienie nie tylko na firmy z obszaru MŚP, lecz także duże przedsiębiorstwa, które wciąż chcą się rozwijać. 

Jak przygotować się do dofinansowania B+R? 

Zweryfikuj swój pomysł – to najważniejsze! Jest innowacyjny, atrakcyjny? Dasz radę przekonać komisję, że tworzy wartość przydatną i potrzebną społeczeństwu? Musisz udowodnić, że Twój pomysł jest przyszłościowy. Pomyśl, jakie cechy wyróżniają lub będą wyróżniać Twój produkt. Utwierdź się w tym, że działalność badawcza rozwinie go i dzięki niej na rynek trafi coś nowego. Przeanalizuj konkurencję i jej ofertę – to na jej tle Twój produkt musi błyszczeć. Sprawdź, czy:

  • być może czegoś w niej brakuje, 
  • ma coś, czego nie masz Ty,
  • pracuje nad nowym produktem lub usługą,
  • jej ceny są podobne do Twoich,
  • korzysta z różnych kanałów sprzedaży,
  • sprzedaje produkty za granicą,
  • jej grupa docelowa wygląda podobnie,
  • ma swoje mocne i słabe strony.    

Przed przystąpieniem do konkursu o dofinansowanie powinieneś zastanowić się też, jak ma wyglądać zakres prac badawczych. Sam udoskonalony lub nowy produkt to jedna kwestia. Drugą jest droga, jaką musi przejść, by powstał i spełniał wymagania klientów. Opracowany choćby na kartce papieru plan prowadzenia badań to dobry początek do określenia kolejnych etapów projektu. Zazwyczaj kończyć muszą się one tzw. kamieniami milowymi, czyli konkretnie zdefiniowanymi rezultatami, które da się zmierzyć. Może być to np. zestaw algorytmów, opracowanie modułu elektronicznego lub zaimplementowanie nowego systemu w maszynie. Przed złożeniem wniosku warto zastanowić się też, jakie ryzyko wiąże się z prowadzeniem długotrwałych badań. Zagrożenia mogą wystąpić na tle ekonomicznym, społecznym, kadrowym czy technologicznym. 

Plan badań pozwoli na opracowanie wykazu niezbędnych kosztów potrzebnych do zrealizowania projektu. Jako przedsiębiorca musisz wiedzieć, czego potrzebujesz, by projekt zakończył się sukcesem. W konkursach możesz dofinansować wydatki związane z opracowaniem nowego produktu. Dodatkowo na etapie przedwdrożeniowym możesz sfinansować stworzenie strategii wejścia na rynek. Niektóre konkursy dofinansowują opra...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy