Brak wyników

Prawo i podatki

4 lipca 2019

NR 7 (Czerwiec 2019)

Obowiązkowy split payment już wkrótce

0 617

Od 1 lipca 2018 roku mechanizm podzielonej płatności („MPP”) funkcjonuje w Polsce jako dobrowolna metoda regulowania płatności. Z perspektywy Unii jest to rozwiązanie raczej unikalne i innowacyjne. A żeby stało się jeszcze bardziej unikalne, Ministerstwo Finansów idzie krok dalej – aktualnie toczą się prace nad wprowadzeniem obowiązkowego MPP dla wybranych transakcji. Podstawowym powodem wprowadzenia mechanizmu w wersji obligatoryjnej jest szeroko pojęta walka z wyłudzeniami VAT przez tzw. znikających podatników. 

Plany są ambitne – nowe regulacje mają wejść w życie już z dniem 1 września tego roku. Czy to jednak realne? Teoretycznie tak. Wejście w życie w ubiegłym roku fakultatywnego split paymentu wymusiło przygotowanie przez banki i organy podatkowe funkcjonującej już odpowiedniej infrastruktury technicznej do obsługi podzielonej płatności. Więc obecnie powinno być łatwiej… Nadal jednak wprowadzenie obligatoryjnego split paymentu może oznaczać dla części podatników konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem systemów finansowych, czy bieżącą obsługą księgową (chociażby poprzez konieczność stałego monitorowania stanu rachunku VAT i prawidłowości dokonywanych za jego pomocą transakcji). 

Z tych powodów podatnicy nie mogą więc przejść obojętnie obok planowanych regulacji, wychodząc z założenia, że temat ich nie dotyczy. 

Podstawowym założeniem omawianych zmian jest zastąpienie obowiązujących obecnie szczególnych rozwiązań rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia (np. przy usługach budowlanych czy sprzedaży wybranej elektroniki), oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy (np. przy nabyciu wyrobów stalowych czy paliwa) stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności. Co do zasady zatem obligatoryjna forma MPP obejmie towary i usługi wymienione obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT. 

Jednak, co ciekawe, dodatkowo proponuje się objąć obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności także transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny oraz urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria. 

Potencjalnie więc nie tylko dostawcy działający w wymienionych branżach powinni trzymać rękę na pulsie, ale wszyscy podatnicy, regulujący swoje zobowiązania z tytułu nabycia u nich towarów i usług.

Limit transakcji

Co istotne, system ma obowiązywać tylko w odniesieniu do transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł. Wartość ta jest zasadniczo zbieżna z limitem transakcji, po przekroczeniu którego przedsiębiorcy są obowiązani do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Na tym etapie powstają jednak wątpliwości, o jakiej kwocie w ramach tego limitu mowa – brutto, czy netto. 

„Kwotowy

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy