Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo i podatki

13 października 2018

NR 2 (Czerwiec 2018)

Ochrona prawa do firmy

0 101

Mieć firmę czy być firmą – oto jest pytanie. Co rozumiemy pod pojęciem firmy, a co na ten temat mówi ustawodawca?

Dla przybliżenia istoty problemu warto na początku wspomnieć, iż potoczne rozumienie pojęcia „firma” nie koresponduje z wprowadzonym przez ustawodawcę kodeksowym pojęciem. Zgodnie bowiem z art. 434 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) firmę posiada każda osoba fizyczna, która z prowadzeniem działalności gospodarczej nie musi mieć nawet nic wspólnego. Dla każdego człowieka firmą jest jego imię i nazwisko. Prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową – tzn. przedsiębiorca – zobligowany jest do występowania pod firmą, następnie k. c. jednoznacznie wskazuje, iż osoba prawna także posiada firmę, za którą uważana jest jej nazwa.

Mam firmę – jak mogę ją chronić? Czyli słów kilka o tym, jak wygląda naruszenie mojego prawa do firmy i jak nie pozostawać biernym wobec działań konkurencji.

Mając na uwadze problematykę naruszeń prawa do firmy, należy wskazać, że ochrony musimy poszukiwać na gruncie art. 23 k.c., art. 24 k.c., art. 43 k.c. i art. 551 k.c. oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym miejscu przytoczyć należy wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygn. akt V ACa 427/07: „w przypadku stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 5 [ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. – przyp. aut.] uprawnionemu służą określone – roszczenia przewidziane w art. 18 cyt. ustawy”. Dalej w tym samym orzeczeniu sąd zaznacza, iż „firma jest dobrem, któremu przyznana została ochrona, a zatem jest prawem podmiotowym przedsiębiorcy skutecznym erga omnes”. Zostało zatem wyraźnie określone przez sąd, iż firma, tj. oznaczenie przedsiębiorstwa, choćby nawet nie była chroniona w drodze zarejestrowanego znaku towarowego, jest dobrem, którego naruszenie rodzi po stronie uprawnionego możliwość żądania usunięcia skutków takiego bezprawnego działania. 

Kiedy moja firma podlega ochronie prawnej?

Pytanie pozornie wydaje się bezsporne – zarejestrowaliśmy działalność czy spółkę o danej nazwie,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "MŚP Biznes"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy