Brak wyników

Dla przedsiębiorcy

25 października 2018

Odkrywamy przed przedsiębiorstwami ogromny potencjał faktoringu

225

MŚP Biznes w rozmowie z Jerzym Dąbrowskim, dyrektorem generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services

Jako firma związana z finansowaniem przedsiębiorstw są Państwo bardzo blisko swoich klientów oraz ich problemów. Cyklicznie publikują Państwo przekrojowe badania rynku, z których ostatnie ukazało się całkiem niedawno. Jak przedsiębiorcy z sektora MŚP oceniają klimat ekonomiczny w Polsce?

Bibby Financial Services Polska na rynku usług faktoringowych działa już ponad 16 lat. Od początku działalności naszym celem stało się poznanie współpracujących z nami klientów i proponowanie rozwiązań spełniających ich oczekiwania. Wszelkie publikowane przez nas raporty i analizy dostarczają przydatnych informacji branżowych, biznesowych, a także pozwalają na lepsze poznanie rynku, w którym się pozycjonujemy. Wyniki 15. fali badania Bibby MSP Index wyraźnie wskazują, że wśród polskich przedsiębiorców nastąpiło lekkie pogorszenie się nastrojów w kontekście ekonomicznym. Spadł odsetek respondentów wskazujących, że klimat ekonomiczny w ostatnim półroczu w Polsce był sprzyjający dla prowadzenia działalności. Jednocześnie możemy zauważyć wyraźny wzrost odpowiedzi negatywnie oceniających ogólny klimat biznesowy. Pozytywnie nie nastrajają również prognozy na przyszłość. Wzrosła liczba respondentów wyrażających opinię, że klimat ekonomiczny w najbliższym półroczu będzie niesprzyjający – odsetek ten wynosi obecnie 37,8%, optymistycznie pod tym kątem patrzy w przyszłość 25,7% badanych. Przedsiębiorcy musieli ostatnio zmierzyć się z wieloma nowymi regulacjami prawno-podatkowymi, które mogły wpłynąć na ich nastroje. Wśród głównych czynników przeszkadzających w dalszym rozwoju firmy wskazują wysokie koszty pracy, niejasność przepisów prawnych związanych z prowadzonym biznesem oraz zbyt duże obciążanie podatkowe.

Jak przedsiębiorcy podchodzą do niedawnych zmiany ustawodawczych dotyczących minimalnego wynagrodzenia, podatku CIT, split payment czy zakazu handlu w niedzielę? Jak sobie z nimi radzą?

Regulacje prawno-podatkowe, w które obfituje rok 2018, to z pewnością wyzwanie dla polskich przedsiębiorców. Wyniki ostatniego raportu Bibby MSP Index zdają się potwierdzać tę tezę. Blisko 17% badanych odczuło skutki wprowadzenia wyższej stawki płacy minimalnej. Efektem tej regulacji są m.in. wyższe koszty zatrudnienia pracownika, a także usług świadczonych przez zewnętrzne podmioty.

Raport obrazuje także, że przedsiębiorcy szukający rozwiązania na wzrastające wydatki decydują się redukować pozostałe koszty pracownicze. W przypadku obniżenia stawki podatku CIT, aż 65,3% respondentów uważa, że ustawa ta pomogła w finansowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Trzecia wprowadzona w marcu bieżącego roku regulacja dotyczy zakazu handlu w niedzielę. Zjawisko to negatywnie ocenia 37,3% przedsiębiorców, a 34% uważa, iż zakaz ten negatywnie wpłynie na ich działalność w kolejnych latach. Najnowszą zmianą, która weszła w życie 1 lipca br., jest ta wprowadzająca podzieloną płatność, tzw. split payment. Z określeniem tym zetknęło się blisko 62% badanych. Okazuje się, że jest także duża grupa – według naszych badań to aż 46% ankietowanych – która w związku z wprowadzeniem podzielonej płatności odczuwa niepokój, jako jego przyczynę podając możliwość utraty płynności finansowej.

Mimo dynamicznych zmian w każdym sektorze rynku wspólnym mianownikiem dla wielu przedsiębiorców z sektora MŚP jest problem z zachowaniem płynności finansowej przez opóźnienia w płatnościach za wykonane usługi czy sprzedane towary. Coraz popularniejszym rozwiązaniem takich sytuacji jest korzystanie z faktoringu. Czy polscy przedsiębiorcy znają to narzędzie? Jak do niego podchodzą?

Pojęcie to znane jest polskim przedsiębiorcom, na co wyraźnie wskazują wyniki raportów – 89% odpowiedzi twierdzących podczas ostatniej fali badania Bibby MSP Index. Faktoring zdobywa silną pozycję wśród narzędzi do finansowania biznesu. Co dziesiąty ankietowanych deklaruje, że korzysta z tego narzędzia. Właściciele firm coraz chętniej sięgają po faktoring jako rozwiązanie umożliwiające rozwój ich biznesu. W sytuacji gdy kontrahenci oczekują coraz dłuższych terminów płatności faktur, uzyskanie środków na sfinansowanie bieżącej działalności ma dla producentów i usługodawców szczególną wartość. Przedsiębiorcy wskazują, że najistotniejsze podczas współpracy z firmą faktoringową jest m.in. szybkość i jakość obsługi, łatwość w nawiązaniu kontaktu z przedstawicielami firmy oraz dodatkowe doradztwo.

Jakie są najpopularniejsze formy faktoringu wśród firm z sektora MŚP?

Najpopularniejszą formą faktoringu w tej grupie niezmiennie pozostaje faktoring krajowy z regresem, polegający na wykupie przez faktora należności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców swojego klienta. Z tej formy korzysta niemal 44% respondentów 15. fali badania Bibby MSP Index. Na miejscu drugim plasuje się faktoring krajowy bez regresu, który wybiera 41% badanych. Z pozostałych form faktoringu należy zwrócić uwagę na faktoring zagraniczny eksportowy, zagraniczny importowy, a także odwrotny, wybiera go odpowiednio 5,1%, 5,1% i 2,6% przedsiębiorców.

Czy faktoring może być narzędziem, który zdominuje rynek finansowania w Polsce? Czy wskazana forma finansowania rozwija się u nas równie dynamicznie, jak na rynkach zachodnich?

Faktoring to pojęcie znane wśród polskich przedsiębiorców, jednak odnoszę wrażenie, że jego potencjał wciąż nie został w pełni wykorzystany. W sytuacji gdy kontrahenci oczekują coraz dłuższych terminów płatności faktur uzyskanie środków na sfinansowanie bieżącej działalności ma dla krajowych producentów i usługodawców szczególną wartość. Z naszych wewnętrznych analiz wynika, że Polska jest ósmym co do wielkości rynkiem finansowania faktur w Europie, ze stałym wzrostem z roku na rok. W 2017 r. rynek zwiększył się o 16,7% (do 43,41 mld €). Dane Polskiego Związku Faktorów obrazują, że liczba przedsiębiorstw korzystających z finansowania w formie faktoringu wzrosła w 2017 r. do 9 tys., oznacza to wzrost o 12,6% rok do roku.

Przypisy