Brak wyników

Dla przedsiębiorcy

25 października 2018

Odkrywamy przed przedsiębiorstwami ogromny potencjał faktoringu

0 655

MŚP Biznes w rozmowie z Jerzym Dąbrowskim, dyrektorem generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services

Jako firma związana z finansowaniem przedsiębiorstw są Państwo bardzo blisko swoich klientów oraz ich problemów. Cyklicznie publikują Państwo przekrojowe badania rynku, z których ostatnie ukazało się całkiem niedawno. Jak przedsiębiorcy z sektora MŚP oceniają klimat ekonomiczny w Polsce?

Bibby Financial Services Polska na rynku usług faktoringowych działa już ponad 16 lat. Od początku działalności naszym celem stało się poznanie współpracujących z nami klientów i proponowanie rozwiązań spełniających ich oczekiwania. Wszelkie publikowane przez nas raporty i analizy dostarczają przydatnych informacji branżowych, biznesowych, a także pozwalają na lepsze poznanie rynku, w którym się pozycjonujemy. Wyniki 15. fali badania Bibby MSP Index wyraźnie wskazują, że wśród polskich przedsiębiorców nastąpiło lekkie pogorszenie się nastrojów w kontekście ekonomicznym. Spadł odsetek respondentów wskazujących, że klimat ekonomiczny w ostatnim półroczu w Polsce był sprzyjający dla prowadzenia działalności. Jednocześnie możemy zauważyć wyraźny wzrost odpowiedzi negatywnie oceniających ogólny klimat biznesowy. Pozytywnie nie nastrajają również prognozy na przyszłość. Wzrosła liczba respondentów wyrażających opinię, że klimat ekonomiczny w najbliższym półroczu będzie niesprzyjający – odsetek ten wynosi obecnie 37,8%, optymistycznie pod tym kątem patrzy w przyszłość 25,7% badanych. Przedsiębiorcy musieli ostatnio zmierzyć się z wieloma nowymi regulacjami prawno-podatkowymi, które mogły wpłynąć na ich nastroje. Wśród głównych czynników przeszkadzających w dalszym rozwoju firmy wskazują wysokie koszty pracy, niejasność przepisów prawnych związanych z prowadzonym biznesem oraz zbyt duże obciążanie podatkowe.

Jak przedsiębiorcy podchodzą do niedawnych zmiany ustawodawczych dotyczących minimalnego wynagrodzenia, podatku CIT, split payment czy zakazu handlu w niedzielę? Jak sobie z nimi radzą?

Regulacje prawno-podatkowe, w które obfituje rok 2018, to z pewnością wyzwanie dla polskich przedsiębiorców. Wyniki ostatniego raportu Bibby MSP Index zdają się potwierdzać tę tezę. Blisko 17% badanych odczuło skutki wprowadzenia wyższej stawki płacy minimalnej. Efektem tej regulacji są m.in. wyższe koszty zatrudnienia pracownika, a także usług świadczonych przez zewnętrzne podmioty.

Raport obrazuje także, że przedsiębiorcy szukający rozwiązania na wzrastające wydatki decydują się redukować pozostałe koszty pracownicze. W przypadku obniżenia stawki podatku CIT, aż 65,3% respondentów uważa, że ustawa ta pomogła w finansowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Trzecia wprowadzona w marcu bieżącego roku regulacja dotyczy zakazu handlu w niedzielę. Zjawisko to negatywnie ocenia 37,3% przedsiębiorców, a 34% uważa, iż zakaz ten negatywnie wpłynie na ich działalność w kolejnych latach. Najnowszą zmianą, która weszła w życie 1 lipca br., jest ta wprowadzająca podzieloną płatność, tzw. split payment. Z określeniem tym zetknęło się blisko 62% badanych. Okazuje się, że jest także duża grupa – według naszych badań to aż 46% ankietowanych – która w związku z wprowadzeniem podzielonej płatności odczuwa niepokój, jako jego przyczynę podając możliwość utraty płynności finansowej.

Mimo dynamicznych zmian w każdym sektorze rynku wspólnym mianownikiem dla wielu przedsiębiorców z sekt...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy