Dołącz do czytelników
Brak wyników

Human resources

13 października 2018

NR 2 (Czerwiec 2018)

Popyt na wykwalifikowanych obcokrajowców rośnie

0 88

Zapotrzebowanie na pracowników jest obecnie tak duże, że na pracę w naszym kraju mogą liczyć zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy.

Na zatrudnianie tych ostatnich decyduje się coraz więcej pracodawców. Oferty zatrudnienia dotyczą najczęściej prostych prac fizycznych, które nie wymagają kwalifikacji. Coraz częściej jednak pracodawcy poszukują również osób wykwalifikowanych: mechaników, elektroników, spawaczy, automatyków, a także pracowników znających języki obce.

Procedury zatrudniania cudzoziemców są różne w zależności od narodowości. W przypadku kandydata z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Szwajcarii, sytuacja wydaje się najmniej skomplikowana. Każdy obywatel ma prawo swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich. Zarówno on, jak i członkowie jego rodziny mogą pracować bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Dużym wyzwaniem dla pracodawców jest jednak zatrudnianie pracowników spoza Unii Europejskiej. Tylko dla sześciu krajów została wprowadzona procedura uproszczona, to Armenia, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina i Gruzja. Oznacza to, że pracodawca może zgłosić do Urzędu Pracy właściwego dla siedziby jego firmy specjalne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dokument ten od 1 stycznia 2018 r. wiąże się z opłatą w wysokości 30 zł i daje prawo wykonywania pracy przez sześć miesięcy w okresie 12 miesięcy. Rejestracja trwa około 7-14 dni od zgłoszenia. Warto pamiętać o tym, aby współpracę rozpocząć po odebraniu dokumentu, gdyż Urząd Pracy ma prawo zmienić datę rozpoczęcia pracy przez obcokrajowca. Należy również pamiętać o obowiązkach, które po zmianie przepisów ciążą na pracodawcy.

Chodzi o potwierdzenie rozpoczęcia pracy przez pracownika najpóźniej pierwszego dnia zatrudnienia oraz zgłoszenie informacji o nierozpoczęciu przez niego pracy w ciągu siedmiu dni roboczych. Niestety nadal pojawiają się pracodawcy, którzy nie zgłaszają tego ostatniego faktu w urzędzie. W konsekwencji kolejna firma ma problem z rejestracją kandydata, a wyjaśnienia urzędowe trwają czasem nawet 30 dni. Niewielu pracowników ma świadomość, że sami również mogą skontaktować się z Urzędem Pracy, jednocześnie dając sobie możliwość skorzystania z innej oferty zatrudnienia w przyszłości. W przypadku obywateli krajów, od których wymagana jest rejestracja zezwolenia na pracę, czeka się na nie od 1,5 do 5 miesięcy w różnych częściach Polski i wiąże się z opłatą urzędową w wysokości 100 zł. Wniosek składa pracodawca w Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla miejsca zarejestrowania siedziby jego firmy. 

Pracodawca, który zamierza zatrudnić pracownika, powinien przede wszystkim zweryfikować podstawę pobytu i podstawę pracy. Na polskim rynku pracy możemy spotkać kandydatów ze Wschodu, posiadających Kartę Polaka czy kartę pobytu stałego, którzy mają swobodny dostęp do rynku pracy, a ich zatrudnienie nie wymaga zezwoleń. Najczęściej jednak mamy do czynienia z podstawą pobytu, czyli wizą, ruchem bezwizowym, stemplem w paszporcie czy decyzją o wydaniu karty pobytu. Weryfikując podstawę pracy, sprawdzamy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, zezwolenie na pracę czy kartę pobytu czasowego (zezwolenie na pobyt i pracę). Najbardziej powszechny model to wiza + oświadczenie lub ruch bezwizowy + oświadczenie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku drugiej opcji pracownik może przebywać w Polsce 90 dni w okresie 180 dni. Oznacza to, że jeżeli nie otrzyma stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku o kartę pobytu, to jego pobyt w naszym kraju będzie legalny, ale nie będzie mógł legalnie podjąć zatrudnienia. Pracodawcy często zwlekają ze składaniem wnios...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "MŚP Biznes"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy