Brak wyników

Finanse

29 sierpnia 2019

NR 8 (Sierpień 2019)

POŻYCZKI I SZYBKIE KREDYTY DLA FIRM – PRZEGLĄD AKTUALNYCH OFERT BANKOWYCH

0 664

Minimum formalności, brak zabezpieczeń, decyzja w kilka minut, pieniądze tego samego dnia na koncie – to tylko nieliczne zachęty banków w zakresie szybkich kredytów i pożyczek dla firm. Oferty różnią się jednak szczegółami i często się zmieniają. Dlatego decydując się na tego rodzaju finansowanie, warto dokładnie prześledzić tego rodzaju propozycje. Sprawdziliśmy, co dziś proponują banki, na jakich warunkach i czym poszczególne produkty wyróżniają się na tle konkurencji.

Kredyt Fair w Idea Banku 

W Idea Banku można skorzystać z Kredytu Fair. Do wstępnej decyzji wystarczy historia firmowych kont bankowych z ostatnich 6 miesięcy. Do jej potwierdzenia bank poprosi o przedstawienie PIT-u lub wyciągu z KPiR/Ewidencji Przychodów za poprzedni rok i wszystkie rozliczone miesiące bieżącego roku. O kredyt można wnioskować przez internet, bez konieczności wizyty w oddziale. Cały proces nie wymaga zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS-u. Jeśli klient dostarczy komplet dokumentów finansowych, to może mieć środki na koncie nawet w jeden dzień. 

Kredyt Fair udzielany jest w formie limitu w rachunku, dostępny jest bez zabezpieczeń, a jego maksymalna kwota wynosi 500 tys. zł. Jednym z głównych atutów Kredytu Fair jest oprocentowanie 0 proc. dla zapewniających wymagane wpływy na rachunek w Idea Banku. Bank pobiera jednorazową prowizję za udzielenie kredytu. Jednocześnie nie ma opłat za gotowość środków. Prowadząc jednoosobową działalność, do limitu można otrzymać rachunek firmowy z bankowością internetową Idea Cloud. Pozwala ona nie tylko na wykonywanie przelewów czy założenie lokaty, ale również posiada wbudowane rozwiązania ułatwiające zarządzanie firmą, takie jak program do faktur, Wirtualny Sejf i prognozowanie przepływów pieniężnych.


 
Pożyczka Biznes w Credit Agricole

 

Bank Credit Agricole oferuje małym i średnim firmom kredyt Pożyczka Biznes. Przeznaczony jest on na bieżącą działalność gospodarczą. Warunki uzyskania kredytu różnią się w zależności od profilu klienta. Każdorazowo bank wymaga udokumentowania wyników finansowych firmy oraz po otrzymaniu zgody na kredyt otwarcia rachunku firmowego w banku. 

Decyzja o przyznaniu kredytu może zostać podjęta już na pierwszej wizycie w banku. Środki natomiast klient otrzymuje na swoje konto do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy kredytowej i spełnieniu wszelkich formalności. Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Bank nie wymaga przedstawienia potwierdzenia wykorzystania przyznanych środków. Prowizja za udzielenie kredytu może być kredytowana. 

 

Kredyt dla firmy BOŚ Banku 

 

W ofercie BOŚ Banku znajduje się Kredyt dla firmy kierowany do segmentu mikroprzedsiębiorstw – osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzących uproszczoną formę księgowości (podatkowa książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa). Zabezpieczenie kredytu stanowią weksel własny klienta, pełnomocnictwo do rachunku oraz gwarancja COSME.

Do uzyskania kredytu wymagane jest:

  • prowadzenie działalności przez co najmniej 12 miesięcy,
  • posiadanie rachunku bieżącego w BOŚ Banku od 3 miesięcy oraz przeprowadzanie bądź przeniesienie obrotów/części obrotów, w wysokości minimum dwukrotności raty kapitałowo-odsetkowej wnioskowanego kredytu miesięcznie (w przypadku nieposiadania rachunku w BOŚ Banku dopuszcza się przedstawienie historii rachunku za ostatnie 3 miesiące z innego banku oraz zadeklarowanie założenia rachunku bieżącego w banku i przeniesienie o powiedniej wielkości obrotów).

Dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej, których bank potrzebuje, uzależnione są od formy prowadzonej sprawozdawczości przez klienta. W przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów jest to: szczegółowe (pełne) zestawienie KPiR z ostatniego miesiąca, kopia KPiR za miesiące bieżącego roku, PIT-36/37 za ubiegły rok, wydruk Księgi inwentarzowej z tabelą amortyzacyjną za bieżący i ubiegły rok.
W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego: ewidencja przychodów za bieżący rok podatkowy, PIT-28 za ubiegły rok. W przypadku karty podatkowej: decyzja wydana przez US,
ustalająca na dany rok podatkowy wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Przed podpisaniem umowy kredytu bank prosi również o przedstawienie: 

  • zaświadczenia z US o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi,
  • zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami.

Decyzja kredytowa może być podjęta w ciągu 2 dni po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Kredyty w Nest Banku

W ofercie produktów Nest Banku warto zwrócić uwagę na: BIZnest Kredyt na Rozwój dla Przedsiębiorców, Kredyt dla Profesjonalistów, Kredyt dla Przedsiębiorców, Kredyt dla Rolników, Limit w Koncie dla Przedsiębiorców, Kredyt Lekki. 

  • Kredyt dla profesjonalistów

Warunki uzyskania i wnioskowania o kredyt dla profesjonalistów to przede wszystkim posiadanie zdolności kredytowej oraz reprezentowanie określonej branży oraz uprawnień do wykonywania konkretnego zawodu: lekarz, lekarz stomatolog, protetyk stomatologiczny, lekarz weterynarii, notariusz, adwokat, radca prawny, biegły rewident, doradca podatkowy, biuro rachunkowe, NZOZ, farmaceuta, fizjoterapeuta, architekt, geodeta, zarządca nieruchomości. 

Automatycznie przy podpisaniu umowy kredytowej zakładany jest rachunek bieżący – to na niego jest wypłacany kredyt. Rachunek nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Klient może skorzystać z zabezpieczenia w postaci gwarancji de minimis PLD, które nie jest obligatoryjne. Maksymalna kwota kredytu to 650 tys. zł brutto bez zabezpieczeń materialnych oraz innych form zabezpieczeń. Do wnioskowania i otrzymania decyzji kredytowej oraz uruchomienia kredytu wymagane jest albo zestawienie za ostatnie minimum 3 miesiące księgi przychodów i rozchodów (KPiR), albo PIT za ostatni rozliczony rok rachunkowy. Istotne jest to, że wystarczy jeden z ww. dokumentów – nie występują łącznie, nie jest wymagany również wyciąg ani inne dodatkowe dokumenty finansowe. Nie są wymagane zaświadczenia ani potwierdzenia dotyczące płatności do ZUS i US.

Kredyt dostępny jest w oddziałach, placówkach partnerskich i u pośredników. Zaletą jest minimum formalności. Wniosek potwierdzany jest przez klienta czterocyfrowym PIN-em, a nie wnioskiem papierowym. Po zatwierdzeniu przez klienta (PIN-em), który otrzymuje w formie SMS-a na telefon, znana już jest wstępna decyzja kredytowa (w tym kwota oraz parametry). Aby poznać decyzję kredytową, wystarczy, że przekażą informację doradcy procesującemu wniosek w systemie (można wykonać to nawet zdalnie). Dokument w formie papierowej przekazuje się dopiero przy podpisaniu umowy kredytowej. Środki mogą znaleźć się na rachunku nawet do 24 godzin.

  • BIZnest KREDYT NA ROZWÓJ

Aby ubiegać się o ten kredyt, przedsiębiorca musi przedstawić PIT za rok ubiegły i bieżącą księgę przychodów i rozchodów klienta. Kredyt jest dostępny dla większości branż prowadzących działalność w Polsce (w tym dla branży transportowej i budowlanej). Wraz z uruchomieniem kredytu otwierane jest bezpłatne konto za 0 zł. W ramach oceny zdolności kredytowej bank uwzględnia również rentowność/opłacalność realizowanej inwestycji. Kredyt dostępny jest z zabezpieczeniem w postaci gwarancji PLG COSME bez konieczności ustanawiania dodatkowego zabezpieczania kredytu własnym majątkiem, czy też w formie poręczenia osoby trzeciej. 

Wnioski można składać w oddziałach banku, w placówkach partnerskich, u pośredników współpracujących z bankiem, a także można umówić się na spotkanie z doradcą mobilnym. Bank podejmuje wstępną decyzję kredytową nawet w ciągu 5 minut, a środki z kredytu mogą być na koncie już następnego dnia. Wniosek kredytowy może również zostać złożony bez wizyty klienta w oddziale banku/placówce – wystarczy, że klient poda dane niezbędne do wpisania wniosku doradcy w trakcie rozmowy telefonicznej, a następnie dokona autoryzacji, podając czterocyfrowy kod z otrzymanego SMS-a. 

Co istotne, w procesie kredytowym bank pomaga klientowi, w opracowaniu biznesplanu jego inwestycji. BIZnest Kredyt na rozwój jest możliwy do uzyskania w podobnym czasie jak kredyt gotówkowy. Bank finansuje 100% wartości inwestycji i nie wymaga od klienta wkładu własnego.
 

Biznes Lider w BNP Paribas Polska 

 

Paribas w ofercie dla małych i średnich firm ma kredyt gotówkowy, niezabezpieczony Biznes Lider. Do uzyskania kredytu niezbędne są: zdolność kredytowa, okres prowadzenia działalności: minimum 24 miesiące, w przypadku profesjonalistów minimum 12 miesięcy. Kredyt jest nieodnawialny, adresowany do klientów prowadzących działalność na uproszczonej lub pełnej rachunkowości. Akceptowalne formy prawne: IDG, spółki cywilne, jawne partnerskie, komandytowe, z o.o., akcyjne. Wnioskować można maksymalnie o 250 tys. zł. Kredytem mogą być sfinansowane różnego rodzaju potrzeby w ramach bieżącej działalności, jak np. zakup środków związanych z prowadzoną działalnością – zakup surowców, półproduktów, towarów, usług. Okres kredytowania może wynieść maksymalnie 84 miesiące, a decyzja kredytowa możliwa jest w ciągu 25 godzin. W momencie wnioskowania o kredyt klient nie musi posiadać rachunku w banku. Oferta jest dostępna w oddziałach własnych oraz u pośredników.

 

Ekopożyczka w ING Banku Śląskim

 

ING Bank Śląski udziela pożyczki gotówkowej dla firm na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie wymaga zarówno biznesplanu, jak też nie rozlicza przedsiębiorcy z kwoty pożyczki. Pieniądze można przeznaczyć na bieżący obrót lub zainwestować w rozwój firmy. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o pożyczkę od 10 000 zł do kwoty 1 200 000 zł (do 500 000 zł bez zabezpieczenia). Maksymalny okres kredytowania to 10 lat, tj. 120 rat. W ramach oferty pożyczki dla firmy dostępnych jest kilka wariantów. Można wybierać między wariantami z prowizją bądź bez prowizji, z zabezpieczeniem i bez zabezpieczenia. Można wybrać również pożyczkę z kartą kredytową lub z konsolidacją kredytów z innych banków. Dodatkowo bank daje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia spłaty kredytu. Ubezpieczenie obniża marżę o 0,5 p.p.
Dla klientów wnioskujących o pożyczkę online bank przygotował dodatkowy bonus w postaci zwrotu odsetek od pierwszej zapłaconej raty w terminie (wymagane jest wpisanie kodu rabatowego otrzymanego od specjalisty w oddziale lub na infolinii banku). Przedsiębiorcy posiadający konto w ING mogą liczyć na specjalną ofertę kredytową bez formalności. Jest to oferta personalizowana. Klient podpisuje tylko umowę kredytową, a pieniądze w 5 minut wpływają na jego konto. Oferta dostępna jest w bankowości internetowej Moje ING oraz w oddziale. Ciekawostką jest to, że ING wspiera działania ekologiczne, dlatego wprowadził ofertę promocyjnego finansowania na produkty i rozwiązania, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii konwencjonalnej i zwiększenia czystej (modernizacja budynków w kierunku rozwiązań energooszczędnych, energooszczędne sprzęty AGD i RTV, samochody elektryczne i hybrydowe, rowery, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła). Ekopożyczką bank zachęca do proaktywnej postawy na rzecz czystego powietrza i dbałości o środowisko naturalne. 

W tabeli 1 przedstawione są dostępne warianty pożyczki z aktualną marżą. Do każdego wariantu z marżą doliczany jest współczynnik WIBOR. Dla kredytów z okresem kredytowania do 12 miesięcy jest to WIBOR 3-miesięczny, a powyżej stosowany jest 6-miesięczny. Kredytobiorcą może być klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub spółka cywilna/jawna/partnerska, które rozliczają się na zasadach uproszczonej księgowości. Wymagane jest posiadanie rachunku firmowego od minimum 6 miesięcy. Do złożenia wniosku niezbędne są dokumenty finansowe za rok ubiegły i rok bieżący, które zależą od formy rozliczenia przedsiębiorcy z Urzędem Skarbowym. Od klientów nieposiadających konta firmowego w ING bank wymaga dodatkowo wyciągów z konta firmowego. Niepotrzebne są natomiast zaświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przedsiębiorca może wnioskować o pożyczkę:

  • po 6 miesiącach prowadzenia działalności – oferta z z bezpieczeniem (do 1 200 000 zł). Akceptowane są dwie formy zabezpieczenia: kaucja pieniężna lub hipoteka na nieruchomości,
  • po 12 miesiącach prowadzenia działalności – oferta bez zabezpieczenia (do 500 000 zł) – przy czym możliwe jest wnioskowanie o pożyczkę od pierwszego dnia prowadzenia firmy dla przedsiębiorców na samozatrudnieniu. 
     

 Tabela 1. Warianty pożyczki z aktualną marżą w ING (stan na 18 lipca 2019 r.)

  Bez prowizji Z prowizją/Oferta Ekopożyczki Pożyczka z kartą/Konsolidacja
Prowizja 0 zł 2,5% min. 200 zł (dla oferty Ekopożyczki bank zwraca tę prowizję) 0 zł
Marża dla pożyczki bez zabezpieczenia
Poniżej 100 tys. zł 8,0% 6,5%  
Od 100 tys. zł 7,0% 5,5% 5,5%
Profesjonalista 5,0% 3,5%  
Marża dla pożyczki z zabezpieczeniem
Do 500 tys. zł 5,0% 3,5% 3,5%
Powyżej 500 tys. zł 3,5% 2,5% 2,5%

 

Tabela 2. Porównanie oferty kredytowej dla firm

Nazwa banku Nazwa kredytu/pożyczki Prowizja Maksymalny 
okres spłaty
Maksymalna 
kwota kredytu
BOŚ Bank Kredyt dla firmy 4,50% 96 miesięcy 500 tys. zł
• Dowolny cel bez dokumentowania celu kredytowania
• Bez zabezpieczeń rzeczowych imajątkowych
• Długi okres kredytowania. Szybko podejmowana decyzja kredytowa
• Kredyt stawiany do dyspozycji klienta na jego rachunku bankowym
Idea Bank KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM – limit w rachunku bieżącym niezabezpieczony 1,99-5,99% (oferta standardowa); 
7,99-8,99% (kredyt Fair)
12 miesięcy z możliwością 
odnowienia na kolejny 
okres 12 miesięcy
 
500 tys. zł
• Limit kredytowy wrachunku do 500 tys. zł bez zabezpieczeń, bez zaświadczeń ZUS iUS. Środki na koncie nawet w1 dzień
Idea Bank KREDYT OBROTOWY – ratalny niezabezpieczony 2,99-9,99% (oferta standardowa); w wariancie kredytu obrotowego Fair z ubezpieczeniem 
od 8 do 23%); w wariancie 
kredytu obrotowego Fair 
bez ubezpieczenia od 16 do 62%)
96 miesięcy 
(oferta standardowa); 
72 miesiące 
(obrotowy Fair)
400 tys. zł
• Kredyt do 400 tys. zł bez zabezpieczeń, bez zaświadczeń ZUS iUS. Środki na koncie nawet w1 dzień
Credit 
Agricole Bank 
Polska
Kredyty 
Pożyczka Biznes
Za udzielenie kredytu od 1,50%...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy