Brak wyników

Aktualności

11 marca 2019

Raport Pekao: 2018 rok najlepiej ocenianym przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

214

 

Rok 2018 został najlepiej oceniony przez mikro, małe i średnie firmy od początku badań, które są prowadzone od 9 lat - wynika z zaprezentowanego we wtorek Raportu o sytuacji firm w Polsce Banku Pekao S.A. Bank przeanalizował sytuację 7,5 tys. firm, według deklaracji składanych we wrześniu i październiku.

Jak wyjaśnił na konferencji prasowej dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych Banku Pekao S.A. Jakub Fulara, najważniejszy wskaźnik raportu to ogólny wskaźnik koniunktury MMŚP, który jest ogólną oceną prowadzenia biznesu w Polsce. Wskaźnik ten składa z dwóch części; pierwsza to ocena ostatnich 12 miesięcy. "Rok 2018 był, w ocenie firm, najlepszy jak dotąd. Po raz pierwszy został przekroczony wskaźnik neutralny 100, minimalnie, ale jednak, co oznacza, że statystycznie było więcej optymistów niż pesymistów " – wyjaśnił Fulara.

Druga część składowa wskaźnika to prognozy, czyli ocena najbliższych 12 miesięcy. Fulara powiedział, że dotychczas obie części wskaźnika zachowywały się tak samo, obie rosły lub malały, tym razem jednak jest inaczej. "Po raz pierwszy wskaźnik oceny poprzednich miesięcy wzrósł, a ocena perspektyw nieco spadła. Pytanie, czy jest się czego bać. Popatrzmy na to, że ta ocena perspektyw jest nadal bardzo wysoka, to jest drugi wskaźnik w historii, ale jest pewne zawahanie, nie ma już takiego oczekiwania (co do przyszłości – PAP) jak w roku 2017" – zauważył.

Oznacza to, że właściciele firm uznali, że rok 2018 był najlepszy, a podobna dobra koniunktura w kolejnych 12 miesiącach nie jest już tak pewna.

Jak zaznaczyła wiceprezes Banku Pekao S.A. Magdalena Zmitrowicz, 2018 rok był bardzo udany dla polskiej gospodarki. "Raport i wyniki, które dzisiaj prezentujemy, to jest maksimum wszechczasów (…). Natomiast wiemy, że drzewa do nieba nie rosną i pewne symptomy, pewne indeksy, które obserwujemy, pokazują, że jest zauważalne lekkie spowolnienie" – powiedziała wiceprezes banku.

Zwróciła uwagę, że w ostatnim kwartale 2018 r. menadżerowie logistyki deklarowali, że zamówień jest mniej, zarówno w kraju, jak i u głównego odbiorcy polskiego eksportu, czyli Niemiec.

"Możemy domniemywać, że polskie firmy, które eksportują, tych zamówień będą miały mniej. Natomiast myślę, że tak źle nie będzie, będziemy kontynuować wzrosty, może nie na tak dynamicznych poziomach, ale rok 2019 jest obiecujący" - oceniła.

"Jeszcze jakiś czas temu prognozy PKB oscylowały w granicach 3,5 proc., my zweryfikowaliśmy swoje i uważamy, że wzrost, zresztą podobnie jak Komisja Europejska prognozuje, będzie w okolicy 4 proc." – dodała Zmitrowicz.

Zgodnie z raportem dobre oceny koniunktury w 2018 roku korelowały ze wzrostem PKB. Natomiast obecne prognozy przedsiębiorców są spójne z tendencjami obserwowanymi w skali makroekonomicznej. Perspektywy gospodarcze na świecie i w Polsce pogarszają się, a wzrost PKB będzie prawdopodobnie niższy.

Będący wypadkową oceny ostatnich 12 miesięcy i prognoz na przyszłość ogólny wskaźnik koniunktury - na który składają się pytania o sytuację makroekonomiczną, branżową oraz samą firmę - pokazuje, że wśród polskich przedsiębiorców było więcej optymistów niż pesymistów, jednakże przewaga ta była niewielka.

Wskaźnik ten obniżył się w stosunku do poprzedniego badania. Oznacza to, że nastroje przedsiębiorców generalnie nieznacznie spadły. Są one jednak nadal relatywnie wysokie, ponieważ tegoroczny wskaźnik jest drugim najwyższym w historii badań. Tylko w dwóch edycjach (obecna i poprzednia) wskaźnik wyniósł powyżej 100 punktów.

Najlepsze odczyty ogólnego wskaźnika koniunktury miały miejsce w województwach: świętokrzyskim (najwyższy wzrost rok do roku), podkarpackim i lubelskim. Natomiast najniższy poziom wskaźnika odnotowano w woj. łódzkim i mazowieckim.

Odnotowano również spadek liczby innowatorów –  tylko 19,9 proc. firm zadeklarowało wprowadzenie innowacji produktowych w ostatnich 12 miesiącach, a 13 proc. – innowacji procesowych. To najniższy wynik w historii badań.

W tym roku tematem specjalnym raportu o sytuacji sektora MŚP była ekspansja firm tego sektora na rynki zagraniczne. Z publikacji wynika m.in., że mikro i małe firmy, działające na obszarze międzynarodowym, generują znacznie więcej innowacji niż firmy działające lokalnie.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

Przypisy