Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo i podatki

12 października 2018

NR 1 (Luty 2018)

RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

0 20

Zgoda osoby, której dane osobowe mają być przetwarzane, stanowi jedną z przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych 
na gruncie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej RODO lub Rozporządzenie).

Prawo do samostanowienia informacyjnego

Przesłanka zgody odgrywa znaczącą rolę w systemie ochrony danych osobowych, ponieważ podkreśla prawo jednostki do samostanowienia informacyjnego. Przepisy pozostawiają jej zatem możliwość podjęcia autonomicznej decyzji: czy, przez kogo, kiedy i jak jej dane osobowe będą przetwarzane. Jest też najbardziej wyraźną realizacją zasady autonomii informacyjnej, uregulowanej w art. 51 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 8 ust. 2 Karty Praw Podstawo-
wych UE.

Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

RODO w art. 4 ust. 11 zawiera definicję „zgody” osoby, której dane dotyczą. Oznacza ona dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych. Poniżej przedstawione zostaną wymagania, jakie musi spełnić administrator danych, aby możliwe było stwierdzenie, że zgoda w zakresie przetwarzania danych została udzielona w sposób skuteczny i zgodny z RODO.

Wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą, musi być dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne. Ustawodawca unijny tym samym nie dopuszcza możliwości wyrażenia zgody w sposób bierny, milczący czy też automatyczny. Jako nieskuteczne i sprzeczne z Rozporządzeniem będą zatem uznawane rozwiązania stosowane przez administratorów w internecie, gdzie na stronie internetowej użytkownicy nie będą sami zaznaczać okienek zgód, a w ustawieniach strony te okienka będą zaznaczone domyślnie. W motywie 32 do Rozporządzenia wskazano bowiem, że wyrażenie zgody może polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych. Milczenie, okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny zatem oznaczać zgody. Zgoda powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w tym samym celu lub w tych samych celach.

Jednocześnie wyrażenie zgody musi być czynnością oddziel...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "MŚP Biznes"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy