Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

8 maja 2019

NR 6 (Kwiecień 2019)

Rynek leasingu w Polsce po zmianach prawnych

0 68

Począwszy od 1 stycznia 2019 r., dla firm nabywających samochód osobowy w ramach leasingu operacyjnego zmieniły się zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z czynszów leasingowych. Obecnie przedsiębiorca może je nadal odliczać od podstawy opodatkowania, ale tylko do wysokości wynikającej z proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu. Jakie są konsekwencje tych zmian?

Zdaniem Łukasza Janowskiego, Kierownika działu podatkowego Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL), powyższe zmiany oznaczają, że dla samochodów do wartości 150 tys. zł będzie można rozliczyć w kosztach co do zasady całą wartość zapłaconych opłat leasingowych. Dla samochodów o wyższej wartości będzie można natomiast rozliczyć wyłącznie część poniesionych wydatków, od każdego czynszu leasingowego do wysokości wynikającej z proporcji. Powyższy limit stosowany jest wyłącznie do tej części czynszów leasingowych, która odpowiada za spłatę wartości początkowej samochodu (tzw. spłaty kapitału), wraz z przypadającą na tę część kwotą ewentualnego nieodliczonego podatku od towarów i usług VAT. 

Co istotne, powyższe reguły będą stosowane do umów leasingu zawartych lub zmienionych po 31 grudnia 2018 r. – Przepisy przewidują docelowy odrębny limit dla samochodów w pełni elektrycznych – dla nich proporcja będzie wyliczana przez porównanie wartości samochodu do limitu 225 tys. zł. Stosowana będzie ona jednakże wyłącznie do samochodów elektrycznych oddanych do używania od dnia następującego po dniu ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w polskich przepisach ze wspólnym rynkiem albo stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej – mówi Łukasz Janowski. 

Ekspert EFL zwraca uwagę na fakt, że koszt zapłaconych składek ubezpieczeniowych samochodu osobowego, ale tylko tych, których wysokość uzależniona jest od wartości pojazdu (np. Auto Casco lub GAP), będzie można rozliczyć w kosztach podatkowych do wysokości, w jakiej kwota 150 tys. zł
pozostaje do wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia. W konsekwencji, dla samochodów o wartości do 150 tys. zł będzie można rozliczyć w kosztach całość zapłaconych składek, a powyżej tej wartości – tylko we wskazanej proporcji. W zakresie kosztów składek ubezpieczeniowych nie przewidziano odrębnego limitu dla samochodów elektrycznych. Może się również zdarzyć, że umowa leasingu została zawarta w popularnym ostatnio modelu tzw. leasingu typu all inclusive, gdzie w ramach jednej opłaty klient otrzymuje dodatkowo obsługę serwisową samochodu osobowego bądź inne świadczenia związane z eksploatacją tego samochodu (np. sezonową wymianę opon). W takiej sytuacji do części opłaty, która stanowi wynagrodzenie za tego typu świadczenia, klient może być zobowiązany zastosować odrębny limit kosztów. Limit ten przewiduje, że w sytuacji, w której samochód osobowy nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych 75% wartości netto tego typu wydatków eksploatacyjnych. W przypadku, kiedy podatnik nie odlicza w pełni VAT od tego typu wydatków, limit 75% stosuje się również do kwoty nieodliczonego VAT.

– Jakkolwiek leasing finansowy (kapitałowy) nie był dotychczas popularną formą finansowania nabycia samochodów osobowych, to w odniesieniu do tego rodzaju produktu leasingowego również zostały zmienione przepisy – mówi Łukasz Janowski z EFL. Wynikają one z ogólnych zmian zasad amortyzacji samochodów osobowych. Stosują się one z perspektywy klienta do leasingu finansowego samochodu osobowego, gdyż w takim leasingu odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca. W tym zakresie znajdzie zastosowanie zasada, zgodnie z którą do kosztów podatkowych można zaliczyć proporcjonalnie taką część każdego odpisu amortyzacyjnego, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości początkowej samochodu osobowego. Docelowo, podobnie jak w leasingu operacyjnym znajdzie zastosowanie odrębny limit dla samochodów w pełni elektrycznych (tj. 225 tys. zł), jednakże pod warunkiem odpowiedniej zgody ze strony Komisji Europejskiej.

Limit kosztów podatkowych

Niezależnie od formy finansowania (tj. leasingu, pożyczki, kredytu czy gotówki), momentu nabycia oraz wartości pojazdu samochodowego należy pamiętać o wspomnianym już wyżej obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. limicie kosztów podatkowych związanych z używaniem samochodu osobowego, czyli szeroko rozumianych wydatków eksploatacyjnych typu paliwo, płyny eksploatacyjne, przeglądy, naprawy, myjnia itp. W tym zakresie obowiązuje limit 75% od wartości netto wydatku powiększony o ewentualny nieodliczony VAT, chyba że samochód osobowy wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej. Zdaniem Janowskiego warto zauważyć, że nowe przepisy, niezależnie od ich wpływu na wysokość rozpoznawanych kosztów podatkowych oraz od wybranej formy finansowania, z pewnością utrudnią podatnikom prawidłową ewidencję tychże kosztów od strony czysto kalkulacyjnej. Konsekwencją wejścia w życie z dniem 
1 stycznia 2019 r. zmian podatkowych jest fakt, że...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "MŚP Biznes"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy