Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo i podatki

15 października 2018

NR 3 (Wrzesień 2018)

Split payment

0 125

Od 1 lipca br. podatnicy VAT, którzy otrzymają fakturę dokumentującą nabycie towaru czy usługi, mogą dokonywać zapłaty należności z tej faktury w systemie tzw. podzielonej płatności (split payment).

Mechanizm ten został wprowadzony w celu uszczelnienia systemu podatkowego poprzez zapłatę kwoty VAT wynikającej z należności na specjalnie założony rachunek VAT i ma być jednym ze sposobów na przeciwdziałanie oszustwom podatkowym.

Zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, którzy otrzymają fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Powyższa regulacja wskazuje na dobrowolne stosowanie tego mechanizmu. Wybór ten jednak w każdym przypadku należy do podatnika będącego nabywcą towaru czy usługi. Podzieloną płatność można stosować wyłącznie do transakcji pomiędzy podatnikami VAT. Jeżeli stroną transakcji będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, 
to nie można rozliczyć podatku VAT w tym systemie.

Dobrowolność stosowania mechanizmu podzielonej płatności oznacza, że nabywca może zdecydować o jego stosowaniu w sposób wybiórczy. Rozliczenie to nie musi dotyczyć każdej otrzymanej faktury zakupu czy każdej transakcji dokonywanej z określonym dostawcą. Dostawca towaru czy usługi nie może także wskazywać czy zakazywać nabywcy wybranego przez niego sposobu płatności. 

Zastosowanie split payment polega na tym, że:

  1. zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
  2. zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Płatność rozliczenia w split payment musi być więc dokonana przelewem. Nie jest możliwe zastosowanie mechanizmu przy zapłacie należności za pośrednictwem:

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "MŚP Biznes"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy