Brak wyników

Dla przedsiębiorcy

4 stycznia 2019

NR 4 (Grudzień 2018)

Szukamy rozwiązań dla polskich przedsiębiorców

0 691

Końcówka roku to czas rozliczeń oraz podsumowań. Okres ten jest dla wielu przedsiębiorców także momentem, w którym przygotowują strategię na kolejne miesiące. We wspomnianych planach warto uwzględnić tematykę zarządzania należnościami, aby kolejne okresy rozliczeniowe spędzić bez stresu czy poczucia winy przez to, że atakujemy naszego klienta, prosząc go o zapłatę za nasze (wykonane już) usługi.

W ostatnim w tym roku wydaniu MŚP Biznes chcieliśmy przygotować materiał wyjątkowy. Dlatego wraz z firmą Dogmat Systemy – specjalistami w dziedzinie kontroli należności – postanowiliśmy, że oddamy głos polskim przedsiębiorcom, zapytamy o ich problemy, a następnie wspólnie zastanowimy się nad ich rozwiązaniem. Informacje o akcji drogą elektroniczną przesłaliśmy naszym prenumeratorom. Odzew przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. I choć nie mogliśmy opublikować zapytań od wszystkich, wybraliśmy te najciekawsze. 

Przed wami problemy oraz rozterki właścicielki polskich firm z sektora MŚP.  

Pytanie

W mojej branży – działam na rynku wydawniczym – opóźnienia w płatnościach są na porządku dziennym. Mówimy tutaj o opłaceniu dawno wykonanej usługi średnio 30 dni po upływie terminu płatności. Mimo że od wielu lat działam w branży, rozmowy o zaległych należnościach zawsze przychodzą mi z trudem. Obawiam się, że intensywne domaganie się zapłaty negatywnie wpłynie na moją relację ze stałymi klientami. Jak sobie z tym poradzić? 

Marian, 45 lat

 

Odpowiedź

Proponujemy wprowadzić systematyczny monitoring należności jeszcze przed terminem ich wymagalności. Zaczynając od uzyskania informacji, czy faktura dotarła na czas, czy wszystkie dane uwzględnione na dokumencie są prawidłowe, potwierdzamy tym samym termin płatności. Eliminujemy również wymówkę kontrahenta, że faktura do niego nie dotarła lub że dane są niezgodne. 

Systematycznie monitorując faktury, dajemy znać naszemu kontrahentowi i przyzwyczajamy go do tego, że interesujemy się i dbamy o terminowy spływ należności. Każdy z kontrahentów ustala swoje priorytety płatności i jeżeli od początku będziemy z nim w stałym kontakcie, naszym należnościom nada on wyższy priorytet niż pozostałym. Warto również zastanowić się, czy termin płatności, na który wystawiam fakturę, jest realny w tej branży, czyli czy np. 14-dniowy termin płatności nie jest zbyt krótki, by regulować moje należności o czasie. Kontrahent, wystawiając swoim klientom faktury, często zdaje sobie sprawę, że pieniądze spłyną do niego dopiero po 30 lub 45 dniach. Nie ma wówczas możliwości terminowego regulowania wszystkich swoich zobowiązań i z góry zakłada, że któryś  z jego dostawców będzie musiał dłużej poczekać na zapłatę. Ponadto jeżeli wierzyciel systematycznie będzie przypominał o zbliżającym się terminie płatności, to znajdzie się w priorytecie, w tzw. koszyku płatności kontrahenta.  Jeżeli decydujemy się na wydłużenie terminu płatności, to warto poinformować o tym naszego klienta, będzie to pr sprzedażowa wartość dodana we wzajemnej współpracy. Ale też warto zaznaczyć, że wychodzi się mu naprzeciw, ale niech pamięta o wyznaczonym terminie płatności. Warto również skorzystać ze wsparcia firmy zewnętrznej, która wesprze wierzyciela w kompleksowym procesie monitoringu należności. Zupełnie inaczej reagują klienci, jeżeli obsługę nad terminowym regulowaniem należności powierza się ekspertom. Dyscyplinuje ich to do spłaty, wywiązują się z deklaracji i dbają o terminowość. Czynności te wykonywane są zawsze z zachowaniem wypracowanych przez obie strony relacji. Podsumowując, wierzyciel jest zadowolony, że zdjęto z jego barków ciężar upominania się o swoje pieniądze (bez względu na to, czy wydłużył termin płatności czy nie), a kontrahent dzięki systematycznemu monitorowaniu wywiązuje się ze swoich obowiązków.


Nie bójmy się prosić o swoje pieniądze, każdy z przedsiębiorców ma prawo zadzwonić i potwierdzić termin zapłaty swoich należności jeszcze przed terminem ich wymagalności. Ważne, aby zachować najwyższe standardy komunikacji, gdyż po drugiej stronie zawsze jest człowiek.

Pytanie

W jaki sposób mały biznes może zabezpieczać się przed zatorami płatniczymi? Proszę, powiedźcie, że istnieje złoty środek.

Anna, 27 lat

 

Odpowiedź

W prowadzeniu każdej firmy bardzo ważne jest precyzyjne określenie doboru kontrahentów, z którymi współpracuję. Odpowiedzenie sobie na kilka prostych pytań: 

  • Z kim współpracuję? Czy to jest klient stały czy okazjonalny?
  • Z jakiego źródła pochodzą moi klienci?
  • Czy zweryfikowałam i potwierdziłam wiarygodność danych mojego potencjalnego kontrahenta?
  • Czy uwzględniłam realny termin płatności w branży, w której działam?
  • Czy zawarłam stosowny dokument, który zabezpiecza mnie jako wierzyciela?
  • W jaki sposób monitoruję spływ należności: czy robię to dopiero, jak upłynie termin płatności i klient mi nie zapłacił, czy też wcześniej przypominam się o terminowej zapłacie mojej faktury? 

Opisane powyżej czynności to podstawowe i obligatoryjne działania, które eliminują ryzyko długiego oczekiwania na pieniądze. Chronią przedsiębiorcę przed wejściem w niekorzystną dla niego transakcję. Dodatkową wartością, by polepszyć płynność finansową, z której może skorzystać każda rozwijająca się firma, współpracująca z pewnymi kontrahentami, jest dostęp do dodatkowych źródeł finansowania, np. faktoring. Faktoring polega na finansowaniu faktur zaraz po ich wystawieniu, Przedsiębiorca przedstawiając faktury do finansowania, niemal natychmiast otrzymuje środki, a firma finansująca czeka na spłatę faktur od jego kontrahentów, zgodnie z ich terminem płatności. Najważniejsze w tym wszystkim jest właściwe dobieranie kontrahentów!

Pytanie

Dwóch moich klientów (jednorazowe transakcje – nie są to moi stali klienci) zalega mi z płatnościami ponad 90 dni. Jakie mam szanse na odzyskanie należności? 
Czy pozostało już tylko wejście na ścieżkę prawną? Dłużnicy nie odpowiadają na maile, nie odbierają telefonów.

Iga, 31 lat


Odpowiedź

„Zarządzanie wierzytelnościami jest jak sport. To gra na czas. Każdy dzień oddala wierzyciela od odzyskania jego należności”. 

Faktury z 90-dniowym przeterminowaniem mają szansę na ich uregulowanie jeszcze na etapie polubownym. Należy jednak działać szybko, a przede wszystkim zweryfikować, w jakiej obecnie kondycji finansowej znajdują się kontrahenci. Na tej podstawie dobieramy odpowiednie czynności w procesie polubownego dochodzenia należności. Może też okazać się, że po dokonanej analizie kontrahentów, należy błyskawicznie rozpocząć proces sądowo-egzekucyjny. Z doświadczenia wiemy również, że zalegający kontrahenci – pomimo interwencji wierzyciela – nie reagują, dopiero kiedy kontaktuje się z nimi wyspecjalizowana firma, od razu przypominają sobie o zaległościach i błyskawicznie regulują zobowiązania. Rekomendujemy rozpoznanie sprawy, na podstawie którego zaproponujemy odpowiednie czynności. Oczywiście takie rozpoznanie sprawy jest zawsze bezpłatne. 

Pytanie

Jaki jest optymalny okres płatności na fakturze za wykonaną usługę? Doświadczenie pokazuje, że 14 dni to pobożne życzenie. Szczerze mówiąc, obawiam się, że kiedy dam klientowi 30 dni na płatność, opóźnienia będą jeszcze większe…

Szymon, 35 lat


Odpowiedź

Zgadza się, w ostatnim czasie 14-dniowy termin płatności jest pobożnym życzeniem. Jednak większość firm (z wyjątkiem branż, w których terminy sięgają 60 czy 90 dni), reguluje faktury po 30 dniach od momentu zakupu towaru czy usługi. Rekome...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy