Dołącz do czytelników
Brak wyników

Skuteczny marketing

12 października 2018

NR 1 (Luty 2018)

W planach marketingowych warto postawić na digital marketing

0 117

Konstruowanie budżetu marketingowego na podstawie mikro- i makroekonomicznych trendów nie jest łatwe. Sytuacja w gospodarce i w poszczególnych branżach potrafi zaskoczyć i nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniu konsumentów daną usługą lub produktem. Niezależnie od tego, warto inwestować w marketing cyfrowy. Konsumenci szukają, oglądają, kupują, a także – co istotne –
oceniają online. 

„Światowa gospodarka będzie rozwijać się w 2018 r. w stabilnym tempie, zbliżonym do tego z 2017 r.” – przewidują w swoim rocznym raporcie analitycy Goldman Sachs. Gospodarkę USA napędzać będą przede wszystkim trzy czynniki: silna konsumpcja, inwestycje oraz sprzyjające otoczenie regulacyjne.

Konsumpcja rośnie

Polska gospodarka, zdaniem ekonomisty prof. Witolda Orłowskiego, jest również w fazie dość szybkiego rozwoju głównie dzięki rosnącej silnie konsumpcji. – Korzysta z tego zwłaszcza przemysł wytwarzający dobra konsumpcyjne oraz sektor usług konsumpcyjnych. Koniunkturę w przemyśle dodatkowo poprawia dobra sytuacja na rynkach eksportowych, zwłaszcza w Niemczech.

Jest także nadzieja, że wraz z przyspieszeniem inwestycji – zwłaszcza infrastrukturalnych – trwale poprawi się również sytuacja w budownictwie i gałęziach gospodarki związanych z budownictwem, np. produkcją materiałów budowlanych – podkreśla prof. Witold Orłowski. Jego zdaniem dla przedsiębiorstw zwłaszcza z sektora MŚP najważniejsze są dziś trendy w zakresie płac i konsumpcji, wyglądające dość zachęcająco. Ostrzega jednak, by uważnie patrzeć na wskaźniki inflacji – jej wzrost może znacząco przyhamować zwiększanie się realnej siły nabywczej polskich gospodarstw domowych. 

Konstruując budżety marketingowe, można mieć zatem nadzieję, że w 2018 r. konsumenci będą skłonni wydawać pieniądze na różnego rodzaju produkty lub usługi. Należy jednak pamiętać, że dziś klienci coraz częściej kupują online. Zdaniem Radosława Gawlasa z SALESmanago obecnie jest to ok. 60% konsumentów, jeszcze większa grupa wyszukuje online, by później dokonać zakupu offline. Dlatego tak ważne jest przestawienie się na nowe technologie i techniki sprzedaży oraz digital marketing.

Dominuje synergia mediów

– Działania marketingowe, aby były skuteczne, muszą się uzupełniać. Tylko w ten sposób są w stanie maksymalnie wykorzystać swój potencjał – twierdzi Marcin Stan, członek zarządu Cityboard Media, ekspert ds. zarządzania i komunikacji marketingowej w Business Centre Club. Jego zdaniem przede wszystkim chodzi tu o synergię mediów tradycyjnych z internetem. Globalne dane pokazują, że reklama internetowa zgarnia coraz większe fragmenty tortu reklamowego. Powiązane z tym są trendy mikroekonomiczne, czyli np. zmiana form sprzedaży. Badania pokazują, że klienci odchodzą od urządzeń desktopowych na rzecz mobilnych. 
– Na rynku wygrywa ten, kto ma dobrą, responsywną stronę, która sprzedaje. Jeśli klient widzi reklamę produktu na nośniku outdoorowym i wpisując nazwę marki czy firmy do wyszukiwarki nie może znaleźć lub kupić produktu, wykonując kilka prostych kroków, to szybko zapomni o tej reklamie i ofercie – podkreśla Marcin Stan. 

Tab. 1. Stare i nowe myślenie o marketingu
Stare myślenie o marketingu Nowe myślenie o marketingu
Wydatki marketingowe to przede wszystkim koszt, 
trzeba inwestować w reklamę (prasa, radio, plakaty, targi), by firma generowała sprzedaż i zyski
Szeroko rozumiana komunikacja marketingowa 
to...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "MŚP Biznes"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy