Brak wyników

Skuteczny marketing

12 października 2018

NR 1 (Luty 2018)

W planach marketingowych warto postawić na digital marketing

0 727

Konstruowanie budżetu marketingowego na podstawie mikro- i makroekonomicznych trendów nie jest łatwe. Sytuacja w gospodarce i w poszczególnych branżach potrafi zaskoczyć i nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniu konsumentów daną usługą lub produktem. Niezależnie od tego, warto inwestować w marketing cyfrowy. Konsumenci szukają, oglądają, kupują, a także – co istotne –
oceniają online. 

„Światowa gospodarka będzie rozwijać się w 2018 r. w stabilnym tempie, zbliżonym do tego z 2017 r.” – przewidują w swoim rocznym raporcie analitycy Goldman Sachs. Gospodarkę USA napędzać będą przede wszystkim trzy czynniki: silna konsumpcja, inwestycje oraz sprzyjające otoczenie regulacyjne.

Konsumpcja rośnie

Polska gospodarka, zdaniem ekonomisty prof. Witolda Orłowskiego, jest również w fazie dość szybkiego rozwoju głównie dzięki rosnącej silnie konsumpcji. – Korzysta z tego zwłaszcza przemysł wytwarzający dobra konsumpcyjne oraz sektor usług konsumpcyjnych. Koniunkturę w przemyśle dodatkowo poprawia dobra sytuacja na rynkach eksportowych, zwłaszcza w Niemczech.

Jest także nadzieja, że wraz z przyspieszeniem inwestycji – zwłaszcza infrastrukturalnych – trwale poprawi się również sytuacja w budownictwie i gałęziach gospodarki związanych z budownictwem, np. produkcją materiałów budowlanych – podkreśla prof. Witold Orłowski. Jego zdaniem dla przedsiębiorstw zwłaszcza z sektora MŚP najważniejsze są dziś trendy w zakresie płac i konsumpcji, wyglądające dość zachęcająco. Ostrzega jednak, by uważnie patrzeć na wskaźniki inflacji – jej wzrost może znacząco przyhamować zwiększanie się realnej siły nabywczej polskich gospodarstw domowych. 

Konstruując budżety marketingowe, można mieć zatem nadzieję, że w 2018 r. konsumenci będą skłonni wydawać pieniądze na różnego rodzaju produkty lub usługi. Należy jednak pamiętać, że dziś klienci coraz częściej kupują online. Zdaniem Radosława Gawlasa z SALESmanago obecnie jest to ok. 60% konsumentów, jeszcze większa grupa wyszukuje online, by później dokonać zakupu offline. Dlatego tak ważne jest przestawienie się na nowe technologie i techniki sprzedaży oraz digital marketing.

Dominuje synergia mediów

– Działania marketingowe, aby były skuteczne, muszą się uzupełniać. Tylko w ten sposób są w stanie maksymalnie wykorzystać swój potencjał – twierdzi Marcin Stan, członek zarządu Cityboard Media, ekspert ds. zarządzania i komunikacji marketingowej w Business Centre Club. Jego zdaniem przede wszystkim chodzi tu o synergię mediów tradycyjnych z internetem. Globalne dane pokazują, że reklama internetowa zgarnia coraz większe fragmenty tortu reklamowego. Powiązane z tym są trendy mikroekonomiczne, czyli np. zmiana form sprzedaży. Badania pokazują, że klienci odchodzą od urządzeń desktopowych na rzecz mobilnych. 
– Na rynku wygrywa ten, kto ma dobrą, responsywną stronę, która sprzedaje. Jeśli klient widzi reklamę produktu na nośniku outdoorowym i wpisując nazwę marki czy firmy do wyszukiwarki nie może znaleźć lub kupić produktu, wykonując kilka prostych kroków, to szybko zapomni o tej reklamie i ofercie – podkreśla Marcin Stan. 

Tab. 1. Stare i nowe myślenie o marketingu
Stare myślenie o marketingu Nowe myślenie o marketingu
Wydatki marketingowe to przede wszystkim koszt, 
trzeba inwestować w reklamę (prasa, radio, plakaty, targi), by firma generowała sprzedaż i zyski
Szeroko rozumiana komunikacja marketingowa 
to inwestycja, dopiero gdy możemy oszacować jej wpływ na sprzedaż (np. w Google Analytics), to jest sens uruchamiać wydatki
Najlepsze narzędzia marketingu to masowa reklama (w prasie lokalnej, outdoor, lokalnym radiu, regionalnej telewizji), bo dzięki niej dotrzemy masowo do odbiorców Najlepsza jest komunikacja docierająca dokładnie do tych, którzy jej oczekują (inbound marketing) – jesteśmy w stanie precyzyjnie ją mierzyć i planować w internecie
Ważną częścią działań jest sponsoring, dzięki temu potencjalni klienci zobaczą nasze logo na lokalnej imprezie czy wydarzeniu branżowym Dużo ważniejsze od sponsoringu jest zaangażowanie liderów opinii (influencerów), którzy dzięki działaniom adresowanym do mikrogrup docelowych pozwolą nam osiągnąć zaplanowane efekty działań

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa, planując budżet marketingowy, powinny zatem pamiętać nie tylko o reklamie zewnętrznej, ale także o usługach digitalowych, takich jak tworzenie i pozycjonowanie stron www, kampanie AdWords czy obsługa social mediów. W tym przypadku, zdaniem Artura Jabłońskiego, konsultanta ds. e-marketingu specjalizującego się w zakresie content marketingu i mediów społecznościowych, kluczowymi czynnikami, jakie powinny być brane pod uwagę, są zmienność stawek na działania w AdWords i social media oraz uwzględnienie odpowiedniej płynności budżetu w zakresie wymienionych kanałów. – Dla większości firm to właśnie Facebook i AdWords stanowią najlepsze źródło klientów czy ruchu na stronie. Są na stałe wpisane w budżety marketingowe. Nie możemy jednak traktować ich analogicznie do wynajmu powierzchni reklamowych. Zbyt często widziałem sytuacje, w których 
firma zabezpieczyła za mały budżet jak na swoje potrzeby na Facebooka i AdWordsa i gdy stawki wzrosły, traciła klientów – mówi Artur Jabłoński. – Między kanałami internetowymi budżet należy przerzucać w zależności od efektywności. Sytuacja może zmieniać się z miesiąca na miesiąc – dodaje.

Koszt czy inwestycja?

– Jeszcze do niedawna – twi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy