Brak wyników

Liderzy biznesu

8 maja 2019

NR 6 (Kwiecień 2019)

Zarządzanie należnościami kontra windykacja

0 631

Jaka jest różnica pomiędzy zarządzaniem należnościami a windykacją? Które z tych narzędzi biznesowych daje nam – przedsiębiorcom – zysk, spokój i czas na to, co ważne? Postanowiliśmy odpowiedzieć na te pytania, rozwiać wątpliwości klientów, którzy chcą się bliżej zapoznać z tematem i bezpiecznie rozwijać swoją firmę.

Zarządzanie należnościami polega na:

 • Ustaleniu jasnych i prostych zasad współpracy z kontrahentami, w tym określeniu warunków udzielenia tzw. kredytu kupieckiego, czyli sprzedaży z odroczonym terminem płatności.
 • Wdrożeniu, koordynowaniu i kontrolowaniu polityki kredytowania kontrahentów.
 • Wdrożeniu działań prewencyjnych, które zabezpieczą przedsiębiorcę przed zbyt długim kredytowaniem kontrahentów, potwierdzą wiarygodność i sytuację finansową partnerów biznesowych.
 • Systematycznym monitorowaniu bieżących należności. Monitoring zabezpiecza terminowe wpływy za wykonaną przez nas pracę, tym samym ogranicza ryzyko utraty płynności finansowej.
 • Korzystaniu z pieczęci prewencyjnej, która informuje kontrahenta o monitorowaniu każdej wystawionej przez wierzyciela faktury.
   

Pamiętaj

Kiedy już wdrożysz podstawowe czynności zarządzania należnościami, wykonuj je systematycznie. Tylko dzięki takim działaniom ograniczysz do minimum ryzyko związane z utratą pieniędzy za nieuregulowane przez kontrahenta faktury, za które przecież też odprowadzasz należne podatki i z których płacisz pracownikom należne wynagrodzenie.


Zarządzanie należnościami – korzyści dla obu stron

Systematyczne zarządzanie należnościami buduje zaufanie, szacunek i pewną współpracę. Oprócz terminowych wpłat główne korzyści zarządzania należnościami to:

 • Jasne zasady współpracy dla obu stron (wierzyciel, kontrahent).
 • Jasny sygnał dla kontrahenta. Stosując pieczęć prewencyjną oraz systematyczny monitoring należności, dbamy o czas i pieniądze. Takie działania budują szacunek i silne relacje biznesowe.
 • Stajemy się przykładem: miękkie, posprzedażowe czynności są drogowskazem dla innych, którzy też chcą zabezpieczyć swoje pieniądze.
 • Kształtujemy dyscyplinę płatniczą u naszych kontrahentów.

Dobre działania procentują:

 • systematycznym spływem należności,
 • zachowaniem płynności finansowej,
 • wzmocnieniem wypracowanych relacji,
 • przyzwoitością i uczciwością w biznesie bez względu 
 • na jego rozmiar i branżę.

A co z windykacją?

Windykacja to nic innego, jak dochodzenie przeterminowanych należności. Nadrzędnym jej celem jest wyegzekwowanie należności od zadłużonego kontrahenta na etapie polubownym lub w procesie sądowo-egzekucyjnym.

Windykacja należności wchodzi do gry, kiedy kontrahent nie zapłacił nam na czas. Zazwyczaj przedsiębiorcy do windykacji przekazują należności, których termin płatności upłynął, po 30, 60 czy 120 dniach.

Windykację zawsze rozpoczynamy od działań polubownych. Jeśli one nie skutkują spłatą zobowiązania w określonym terminie, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowo-egzekucyjnego. Niestety, zazwyczaj jest to...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy